En Directo: Pleno Extraordinario de Decembro do Concello de Vilagarcía


Arousa TV retransmitiu a última sesión Sesión plenaria do ano que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 29 de decembro de 2011, ás 17,00 horas.
ORDE DO DÍA
1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 28 de novembro de 2011.
2.- Dación de conta das Resolucións da Alcaldía do mes de novembro de 2011.
3.- Toma de posesión do Concelleiro D. Angel Benito Pérez Dorgambide.
4.- Aprobación definitiva, se procede, da modificación puntual do Plan Parcial do Polígono P-6 (Trabanca Badiña).
5.- Aprobación, se procede, da corrección de erro existente na Ordenanza n º 2 do Plan Parcial de Ordenación do lugar de Tomé (Renza-Faxilde).
6.- Aprobación, se procede, da adhesión do Concello de Vilagarcía de Arousa á Asociación Galega de Conservatorios Municipais.
7.- Aprobación, se procede, da adhesión ao Convenio de Colaboración entre a Axencia Estatal da Administración Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias en materia de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recadatoria coas Entidades Locais.
8.- Aprobación, se procede, da adhesión ao acordo de disolución do Consorcio para o Servizo Contra-Incendios e Salvamento da Comarca do Salnés e a súa integración no Consorcio Provincial.
9.- Aprobación, se procede, de recoñecemento extraxudicial de créditos.
10.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 2 Taxa por Rec ollida de Lixo.
11.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 3 Taxa por licenzas de actividades e instalacións.
12.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 5 Taxa do Cemiterio Municipal.
13.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 8 Taxa por licenzas urbanísticas.
14.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 9 Taxa por recollida e retirada de vehículos da vía pública ou terreos adxacentes e almacenaxe dos mesmos.
15.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 13 Imposto sobre construcións, instalacións e obras.
16.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 14 Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana.
17.- Aprobación ini cial, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 16 Taxa por utilización das instalacións existentes nos mercados deste Concello.
18.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 20 Taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais, entullos, valados, gruas, andamios.
19.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 21 Taxa por ocupación con postos, barracas, casetas de feira, espectáculos ou atraccións localizadas en terreos de uso público e industrias ambulantes e rodaxe cinematográfico.
20.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 31 Taxa por servizos especiais ou transportes.
21.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal nº 32 Taxa pola utilización da Escola Municipal de Música.
22.- Aprob ación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza Reguladora da actividade de ocupación de terrazas de uso público con mesas e cadeiras.
23.- Aprobación, se procede, do Orzamento Xeral do Concello e da FPSDM para o exercicio de 2012, no que se inclúe a relación de postos de traballo coa correspondente amortización de postos, bases de execución e plan de mellora e saneamento económico – financeiro.
24.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Político Municipal do BNG sobre anulación da tarxeta sanitaria ás persoas desempregadas e sen recursos económicos.
25.- Exame das reclamacións presentadas e aprobación definitiva, no seu caso, da modificación dosEstatutos da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais.

Publicar un comentario

[blogger]

MKRdezign

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget