I EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA CONCELLO DE RIVEIRA

PLAZA DE ESPAÑA, RIBEIRA
SÁBADO 5 y 6 ABRIL

12:00 Concurso de Mascotas (Perros) con y sin pedigree 

Inscripciones hasta las 11:30H 

PRECIO INSCRIPCIÓN 3€ 

INICIO DE LOS JUICIOS 12:00h. 

La jornada del sábado continua con un Concurso Canino de Mascotas, en este Concurso podrán participar perros con y sin pedigree, de todos los tipos y clases, se organizarán en las siguientes Categorías Miss, Mister, King-Kong y Pitufin, la recaudación de este evento irá destinada a un entidad Local que presente el mejor programa cara a sus labores en el 2014.

NORMAS GENERALES

Los ejemplares que no pasen la inspección veterinaria (la cual será itinerante y obligatoria), no podrán concursar. IMPRESCINDIBLE Cartilla Sanitaria en regla y microchip, y en el caso de ser Raza P.P. deberá tener los documentos de los animales y licencias, según la normativa vigente.. Todos los perros participantes en el Concurso, quedan sujetos a que los organizadores verifiquen la identificación de los mismos mediante la lectura del microchip, dentro del recinto de la exposición, por las personas designadas a este fin.

16:30 MONOGRÁFICA AMERICAN STAFFORDSHIRE e BULLDOG AMERICANO

NORMAS XERAIS

Os exemplares que non pasen a inspección veterinaria (a cal será itinerante e obrigatoria), non poderán concursar. 

Os exemplares estranxeiros, propiedade de expositores españois ou residentes en España, deberán estar inscritos nun Libro de Orixes Oficalmente Reconocido polo R.D. 558/2001. 

Todo exemplar que obteña algunha das cualificacións necesarias para pasar ás finais correspondentes de mellor Moi Cachorro, Cachorro, e ás finais de Grupo correspondente e IMPRESCINDIBLE Cartilla Sanitaria e só admitirase como método de identificación o microchip, calquera can que non se atope identificado mediante microchip será expulsado do evento perdendo todo dereito a reclamar a inscripción e poderá ser reclamada a presenza das autoridades para que obliguen o seu propietario a correcta identificación que por Ley deba ter. Todos os cans participantes na Monográfica, quedaran suxeitos a que o comité organizador verifique a identificaión dos mesmos mediante a lectura do microchip, dentro do recinto da exposición, polas persoas designadas a esta fin. 

O expositor queda obrigado o cumprimento desta norma e facilitará no que sexa preciso as tarefas de control e identificación.

Os expositores autorizan a S.C.G.EXPOGAL para que poidan publicar no catálogo os datos referentes ao seu domicilio, teléfono e demais datos da folla de inscripción, de acordó co disposto na Ley Orgánica 15/1999 de 13/12/1999 de protección de datos. Os datos aportados pasarán a ficheiros informáticos de EXPOGAL, podendo solicitar a rectificación ou baixa dos mesmos en Expogal@yahoo.es .

CLASES ADMITIDAS

CLASE CAMPIÓNS (C.CH.) Para os exemplares que teñan o título de Campión de España ou dun país estranxeiro recoñecido internacionalmente. Os propietarios deberán achegar xunto coa inscrición a copia do Título de Campión.

CLASE ABERTA (C.A.) Para os exemplares maiores de 15 meses. Non poderá inscribirse ningún Campión, excepto os campións doutras Comunidades Autonómicas ou outros países que queiran optar ao título de Campión de España.

CLASE XOVES (C.J.) Para os exemplares que teñan máis de 9 meses e menos de 18 meses.

CLASE CACHORROS (C.C.) Para os exemplares que teñan máis de 5 meses e menos de 9 meses.

CLASE MOI CACHORROS (C.MC.) Para os exemplares que teñan máis de 3 meses e menos de 5 meses.

CLASE PARELLAS (C.P.) Para macho e femia da mesma raza e variedade e do mesmo propietario presentados por unha persoa.

GRUPO DE CRÍA (C.CR.) Para os grupos de tres exemplares ou máis da mesma raza e variedade sen distinción de sexo, dun mesmo criador aínda que non sexan da súa propiedade no momento da exposición

RECLAMACIONS As reclamacións concernentes á Exposición, deberán facerse mediante escrito dirixido á Secretaría da Comisión executiva da Exposición. En ningún caso admitiranse reclamacións transcorridos 8 días desde a data de clausura da Exposición.


NORMAS DE INSCRICIÓN

PRIMER PRAZO: 28/03/2014
SEGUNDO PRAZO: 1/04/2014

DESPOIS DESTA DATA, SÓ ADMITIRANSE INSCRIPCIÓNS NO DÍA DA EXPOSICIÓN ATA AS 16:00.

FORMA DE PAGO E FORMALIZACIÓN.
O pago da inscripción realizarase mediante transferencia bancaria a seguiente número de conta:

CAIXA GALICIA:
2091 0226 21 3040028340

Na transferencia deberá figurar o nome do propietario do exemplar inscrito. Para formalizar a inscrición enviarase a FOLLA DE INSCRICIÓN xunto co xustificante de pago por email: expogal@yahoo.es.
PODE FACER A INSCRIPCIÓN VIA ONLINE DENDA PÁXIMA WEB EN WWW.EXPOGAL.ES


NON SE ADMITIRÁN INSCRIPCIÓNS FEITAS POR OUTROS MEDIOS.
Darase confirmación da inscrición vía email polo que rogamos non esqueza incluír este dato na inscrición.
Non se admitirán inscricións que non vaian acompañadas do xustificante de pago das mesmas e que cheguen fora do prazo establecido, esa só poderan facerse no mesmo día.
PREZOS DA INSCRICIÓN

RECOÑECEMENTO DE RAZA PARA CANS SEN PEDIGEE 35€
CLASES: Campións, Veterans, Aberta, Xóven, Cachorros e Moi Cachorros.


1 PLAZO 2º PLAZO

PRIMER EXEMPLAR 15€ 20€

SEGUNDO EXEMPLAR 10€ 15€

TERCER EXEMPLAR 5€ 10€

PARELLAS 8€ 15€

GRUPO DE CRÍA GRATIS GRATISDOMINGO 6 ABRIL

10:00 A 11:00 Entrega da Documentación , comenzo do control veterinario itinerante, FIN DAS INSCRIPCIÓNS
11:00 A 14:00 Comezo dos xuízos da Exposición Nacional Canina, con arranxo aos horarios que se establezan para cada raza. Todos os exemplares participantes, deberán estar dispostos a entrar no ring media hora antes de ser xulgados.

16:30 Inicio das finais.


I EXPOSICIÓN NACIONAL CANINIA DE BELLEZA
PUNTO CAMPIONATO AUTONÓMICO
O programa ten carácter informativo, xa que os horarios poderán sufrir modificacións
Para máis información
Telef. 637 521932
www.expogal.es
email: expogal@yahoo.es

NORMAS XERAIS
Os exemplares que non pasen a inspección veterinaria (a cal será itinerante e obrigatoria), non poderán concursar.
Os exemplares estranxeiros, propiedade de expositores españois ou residentes en España, deberán estar inscritos nun Libro de Orixes Oficalmente Reconocido polo R.D. 558/2001.
Todo exemplar que obteña algunha das cualificacións necesarias para pasar ás finais correspondentes de mellor Moi Cachorro, Cachorro, e ás finais de Grupo correspondente e IMPRESCINDIBLE Cartilla Sanitaria e só admitirase como método de identificación o microchip, calquera can que non se atope identificado mediante microchip será expulsado do evento perdendo todo dereito a reclamar a inscripción e poderá ser reclamada a presenza das autoridades para que obliguen o seu propietario a correcta identificación que por Ley deba ter. Todos os cans participantes no Concurso, quedaran suxeitos a que o comité organizador verifique a identificaión dos mesmos mediante a lectura do microchip, dentro do recinto da exposición, polas persoas designadas a esta fin.
O expositor queda obrigado o cumprimento desta norma e facilitará no que sexa preciso as tarefas de control e identificación.
Os expositores autorizan a S.C.G.EXPOGAL para que poidan publicar no catálogo os datos referentes ao seu domicilio, teléfono e demais datos da folla de inscripción, de acordó co disposto na Ley Orgánica 15/1999 de 13/12/1999 de protección de datos. Os datos aportados pasarán a ficheiros informáticos de EXPOGAL, podendo solicitar a rectificación ou baixa dos mesmos en Expogal@yahoo.es .
CLASES ADMITIDAS

CLASE CAMPIÓNS (C.CH.)
Para os exemplares que teñan o título de Campión de España ou dun país estranxeiro recoñecido internacionalmente. Os propietarios deberán achegar xunto coa inscrición a copia do Título de Campión.

CLASE ABERTA (C.A.)
Para os exemplares maiores de 15 meses. Non poderá inscribirse ningún Campión, excepto os campións doutras Comunidades Autonómicas ou outros países que queiran optar ao título de Campión de España.

CLASE INTERMEDIA (C.I.)
Para os exemplares que teñan máis de 15 meses e menos de 24 meses.

CLASE XOVES (C.J.)
Para os exemplares que teñan máis de 9 meses e menos de 18 meses.

CLASE CACHORROS (C.C.)
Para os exemplares que teñan máis de 5 meses e menos de 9 meses.

CLASE MOI CACHORROS (C.MC.)
Para os exemplares que teñan máis de 3 meses e menos de 5 meses.

CLASE PARELLAS (C.P.)
Para macho e femia da mesma raza e variedade e do mesmo propietario presentados por unha persoa.

GRUPO DE CRÍA (C.CR.)
Para os grupos de tres exemplares ou máis da mesma raza e variedade sen distinción de sexo, dun mesmo criador aínda que non sexan da súa propiedade no momento da exposición

RECLAMACIONS
As reclamacións concernentes á Exposición, deberán facerse mediante escrito dirixido á Secretaría da Comisión executiva da Exposición. En ningún caso admitiranse reclamacións transcorridos 8 días desde a data de clausura da Exposición.

NORMAS DE INSCRICIÓN

PRIMER PRAZO: 28/03/2014
SEGUNDO PRAZO: 1/04/2014

DESPOIS DESTA DATA, SÓ ADMITIRANSE INSCRIPCIÓNS NO DÍA DA EXPOSICIÓN ATA AS 11:00 DA MAÑÁ.FORMA DE PAGO E FORMALIZACIÓN.
O pago da inscripción realizarase mediante transferencia bancaria a seguiente número de conta:

CAIXA GALICIA:
2091 0226 21 3040028340

Na transferencia deberá figurar o nome do propietario do exemplar inscrito. Para formalizar a inscrición enviarase a FOLLA DE INSCRICIÓN xunto co xustificante de pago por email: expogal@yahoo.es.
PODE FACER A INSCRIPCIÓN VIA ONLINE DENDA PÁXIMA WEB EN WWW.EXPOGAL.ES


NON SE ADMITIRÁN INSCRIPCIÓNS FEITAS POR OUTROS MEDIOS.
Darase confirmación da inscrición vía email polo que rogamos non esqueza incluír este dato na inscrición.
Non se admitirán inscricións que non vaian acompañadas do xustificante de pago das mesmas e que cheguen fora do prazo establecido, esa só poderan facerse no mesmo día.

PREZOS DA INSCRICIÓN PARA A EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA

RECOÑECEMENTO DE RAZA PARA CANS SEN PEDIGEE 35€
CLASES: Campións, Veterans, Aberta, Intermedia, Xóven, Cachorros e Moi Cachorros.


1 PLAZO 2º PLAZO

PRIMER EXEMPLAR 15€ 20€

SEGUNDO EXEMPLAR 10€ 15€

TERCER EXEMPLAR 5€ 10€

PARELLAS 8€ 15€

GRUPO DE CRÍA GRATIS GRATIS
 
Top