PRECÍSASE TÉCNICO/A SUPERIOR EN INFORMÁTICA PARA REALIZAR TAREFAS DE

ASESORAMENTO TECNOLÓXICO PARA PEMES, FOMENTANDO O TRABALLO EN REDE E INFORMANDO, CAPACITANDO E APOIANDO EN MATERIA TIC. EXPERIENCIA DE 12 MESES.

Posto:
ASESORES DE EMPRESAS
Localidade:
CAMBADOS (PONTEVEDRA)

enlace: http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/ofertaEmpleo.html?numOferta=12/2014/3053&lis_pag=1
 
Top