Ana María Rodríguez Domínguez. Vilar-Bamio.  986 50 54 05

Bernardo Rodríguez Araújo. Av. Rosalía de Castro, s/n (Carril). 986 50 26 04

Bermejo. C/ Castelao, 6. 986 50 39 11

García-Brabo. Av. das Carolinas, 22. 986 50 11 88

Carmela G. Gregorio. C/ Castelao, 5. 986 50 00 09

María Jesús Rolán Villaverde. Av. Matosinhos, 2. 986 50 01 54

María do Mar Durán García. C/ Benigno Santos, 1 (Vilaxoán).986 50 76 31

María do Pilar Martínez Sánchez. Av. da Mariña, 54. 986 50 39 62

Manuel Chaves Castro. C/ Alcalde Rey Daviña, 6. 986 50 13 52
 
Top