PERSOAS MAIORES INFORMA DA APERTURA DE INSCRICIÓN NO PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DO IMSERSO

Ofrécense estancias 5 a 15 días por prezos que oscilan entre os 142 e os 585 euros con pensión completa
Os interesados poden escoller estancias en zonas de praia da península ou nas illas, circuítos culturais ou turismo de natureza

Os maiores interesados en gozar dos plans de vacacións que organiza o Imserso dispoñen de prazo ata o día 5 de xuño para tramitar as súas solicitudes. A Área de Persoas Maiores do Concello informa de que o programa de Turismo Social para a temporada 2014/15 xa está en marcha e prevé estancias en réxime de pensión completa en zonas turísticas e culturais dunha duración variable de entre 5 e 15 días e con prezos que oscilan entre os 142 e os 585 euros.

Como en edicións anteriores, os maiores poderán optar a tres tipos diferentes de viaxes: estancias en zonas costeira para descanso e relax, circuítos culturais para coñecer a historia e a arte de España e turismo de natureza por paraxes pintorescos.

Os destinos que se ofertan este ano para as vacacións na praia son Andalucía, Cataluña, Murcia e a Comunidade Valenciana ademais das illas Baleares e Canarias. A duración das estancias pode ser de 8, 10 e 15 días e os prezos por persoa oscilan entre os 142 e os 552 euros por persoa en función do destino elixido, a duración das estadías, do transporte e de si se fai a viaxe en temporada alta ou baixa. En todos os casos ofrécese a oportunidade de elixir as estancias con ou sen trasporte, reducíndose o prezo no caso de que os beneficiarios opten por trasladarse pola súa conta. Tamén se ofrece a posibilidade de combinar dous destinos sumando un total de 15 días de estancia por un prezo de 586 euros por persoa.

Os circuítos culturais terán unha duración de 6 días e 5 noites e o prezo único (incluído transporte) é de 259 euros por persoa. No caso do turismo de natureza, a duración é de 5 días e 4 noites e o prezo é de 254 euros.

O programa de Turismo Social do Imserso inclúe viaxes de ida e volta no medio de transporte programado dende a respectiva capital de provincia (excepto na modalidade sen transporte), aloxamento en réxime de pensión completa en habitación dobre a compartir. No caso de elixir habitación individual, o beneficiario deberá aboar un suplemento. O programa tamén inclúe póliza de colectiva de seguros, servizo médico complementario da seguridade Social no propio hotel (excepto nos circuítos culturais e de natureza) e programa de animación no programa de praias.

Requisitos

Para poder acceder optar ás prazas do Programa de Turismo Social para Maiores débense cumprir os requisito de ter cumpridos os 65 anos; ser pensionista de xubilación do Sistema Público de Pensións; ser pensionista de viuvez con idade igual ou superior ós 55 anos; ou ser pensionista de invalidez, outras pensións ou prexubilacións, e ter os 60 anos cumpridos nestes tres últimos casos.

Se o solicitante viaxa co seu cónxuxe, non é preciso que este reúna os requisitos de idade e pensión. Ademais, admitirase como acompañante a un fillo ou filla con discapacidade, cun grao igual ou superior ao 45%, sempre que o viaxe o realice cos seus pais compartindo con eles habitación. En todo caso, deberá valerse por si mesmo e non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis.

Solicitudes

Os maiores que o ano pasado estaban acreditados non deberán realizar esta solicitude posto que o Imserso remitiralles directamente a información. No caso de acceder por vez primeira ao programa ou de reanudar a súa participación despois dun tempo inactivo, os interesados deberán formalizar a solicitude. Para elo poden facelo por internet, a través da https://sede.imserso.gob.es; ou poden acudir ao Concello a realizar o trámite nas dependencias de Persoas Maiores.
 
Top