O CONCELLO OFRECE O PAGO ANTICIPADO DAS AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR ÁS FAMILIAS CON MENOS RECURSOS


Poderán acollerse a esta medida as unidades familiares cuxos ingresos non superen o 80% dos baremos establecidos nas bases

Vilagarcía de Arousa, 30 de agosto de 2014.- O Concello de Vilagarcía engadiu este ano na convocatoria das axudas municipais para a compra de material escolar de EducaciónIn fantil una importante novidade que busca reducir o impacto que este desembolso supón ás economías familiares con menos recursos. A medida consiste no pago por adiantado a aquelas unidades familiares con renta per cápita inferior ao 80 % dos límites establecidos nas bases da convocatoria.

O anticipo concederase exclusivamente aos solicitantes que cumpran este requisito económico, aínda que tamén poderán beneficiarse das axudas as familias que, aínda superando este límite económico, entre nos restantes baremos que figuran na convocatoria. Neste caso, a subvención concederase una vez teñan adquirido o material.

A esta importante novidade, súmase que o Concello incrementou en 1.000 euros a partida para axudas á compra de material escolar na Educación Infantil, polo que a suma total a repartir para o curso 2014/15 ascende a 8.000 euros, dos que 4.500 finánciaos Concellería de Educación e os 3.500 restantes a de Traballo e Benestar. As axudas a percibir por cada alumno no poderán superar o máximo dos 50 euros.

Os interesados en obter estas axudas do Concello poden presnetar as solicitudes ata o 30 de setembro. As familias interesadas en solicitar as axudas deben cubrir o formulario que poden obter nos departamentos de Educación ou Servizos Sociais do Concello, así como no servizos de Información Municipal ou a través de internet, imprimindo o documento pendurado no taboleiro de anuncios desta web, onde tamén se poden consultar as bases que rexen a convocatoria.

O Concello creou hai uns anos esta axudas para cubrir o baleiro existente no Ensino Infantil (de 0 a 6 anos), para o cal non se concedían subvencións a través de ningunha outra administración, como si ocorre coas demais etapas da Educación Obrigatoria. As axudas municipais están dirixidas ao primeiro e segundo ciclo de Infantil de alumnado residente no municipio e matriculado en centros de Vilagarcía sostidos con fondos públicos, así como en escolas infantís autorizadas.


 
Top