PLENO ORDINARIO (30marzo)

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

Lúnes 30 de Marzo de 2015, 17:00h, en el Salón de Sesións da Casa do Concello

ORDE DO DÍA

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 23 de febreiro de 2015.

2.- Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes febreiro de 2015.

3.- Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.

4.- Toma de coñecemento do marco orzamentario consolidado a medio prazo 2016-2018.

5.- Aprobación, se procede, do reaxuste de anualidades da Revisión do PXOM.

6.- Aprobación, se procede, da petición de veciños de Bamio en relación coas obras do Eixo Atlántico de Alta Velocidade.

7.- Aprobación, se procede, da petición da ANPA do CEIP de Rubiáns en relación co edificio destinado a Educación Física.

8.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do BNG para demandar o establecemento dunha ambulancia medicalizada permanente en Vilagarcía de Arousa e a súa contorna.

9.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do BNG para a instalación dunha correcta sinalización da localización da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa.

10.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de EU sobre a creación dun fondo extraordinario para os solicitantes do RISGA.

11.- Interpelacións.

12.- Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.

13.- Rogos e preguntas.

14.- Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.

Vilagarcía de Arousa, 26 de marzo de 2015.
O ALCALDE-PRESIDENTE, A SECRETARIA XERAL,
Tomás Javier Fole Díaz Rosa Losada Suárez


Publicar un comentario

comenta! :)

[blogger]

DAT

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget