#Mayores, #Salúd, #Inscripción | Concello de Vilagarcía Entrada libre | Inscripción hasta el 11sep

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL URBANO

AREA DE PERSOAS MAIORES

Desenrolarase entre o 15 de septembro e o 15 de novembro de 2015,
N DE PRAZAS 45
PRAZO DE INSCRIPCION Do 1 ao 11 de setembo e ata cubrir prazas
LUGAS DE INSCRIPCIÓN Area de Persoas Maiores na Casa Consistorial

PREZO 35€/mes

Requisitos de Participación

  • Estar empadroado en Vilagarcía.
  • Ter como mínimo 55 anos cumpridos e ser pensionista de xubilación do SPP ou pertencer ao grupo doutros pensionistas do SPP pu prexibilados.
  • De nonpertencer ao grupo anterior ter mais de 65 anos.
  • Poderan participar aquelas personas que, mediante un informe do traballador social do Concello, se estime conveniente, entendendose como unha situación de respiro familiar.