O Concello de Ribadumia acolle un curso, subvencionado pola Consellería do Medio Rural, de poda de froiteiras e videiras. O 70% do temario deste curso desenvolverase a través de #prácticas de poda fora da aula. Data e horario: Do 24 de Xaneiro ao 1 de Febreiro, de 09:30 a 13:45 horas.

Interesados/as poden inscribirse a través do Servizo de Orientación Laboral sito no Concello de Ribadumia ou contactando no 986 718 491.
 
Top