12/29/14

TALLERES EN ILUSTRATÓN (29dic-4ene)

De 17h a 20h, arte y formación en DalleQDalle

29 de diciembre de 2014
17:00–19:00hrs. TALLER CUENTOS DE BOLSILLO impartido por Marthazul y Augusto Metztli (12,00 €)
19:15hrs. Cuentos y djembe Bilal Traoré (evento gratuito)

30 de diciembre de 2014
17:00–19:00hrs. TALLER TIENE TELA impartido por Alicia Nogueira (12,00 €)
19:15hrs. Kamishibai y Emakis Juan Juste (evento gratuito)

2 de enero de 2015
17:00hrs TALLER TEATRILLOS DE PAPEL con Juan Juste (12,00 €)

4 de enero de 2015
18:00hrs. Cuenta Cuentos con Fátima Iglesia (evento gratuito)
19:15hrs. TALLER RISOTERAPIA impartido por Emma Blanco (6,00 €)
NOTA: Los talleres máximo:15 participantes.

Web: http://ilustraton.tumblr.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ilustraton.gal
Contacto: Augusto Metztli metztlin@hotmail.com
móvil 686745806


Suscríbete a Arousa TV por correo

TALLER CUENTOS DE BOLSILLO, TALLERES EN ILUSTRATÓN (29dic)

De 17h a 19h, arte y formación en DalleQDalle

17:00–19:00hrs. Taller: Cuentos de bolsillo impartido por Marthazul y Augusto Metztli (12,00 €)
19:15hrs. Cuentos y djembe Bilal Traoré (evento gratuito)
NOTA: Los talleres máximo:15 participantes.

ver más talleres 

Facebook: https://www.facebook.com/ilustraton.gal
Contacto: Augusto Metztli metztlin@hotmail.com
móvil 686745806

Suscríbete a Arousa TV por correo

TALLER CUENTOS DE BOLSILLO, TALLERES EN ILUSTRATÓN (29dic)

De 17h a 19h, arte y formación en DalleQDalle

17:00–19:00hrs. Taller: Cuentos de bolsillo impartido por Marthazul y Augusto Metztli (12,00 €)
19:15hrs. Cuentos y djembe Bilal Traoré (evento gratuito)
NOTA: Los talleres máximo:15 participantes.

ver más talleres 

Facebook: https://www.facebook.com/ilustraton.gal
Contacto: Augusto Metztli metztlin@hotmail.com
móvil 686745806

Suscríbete a Arousa TV por correo

TALLERES EN ILUSTRATÓN (29dic-4ene)

De 17h a 20h, arte y formación en DalleQDalle

29 de diciembre de 2014
17:00–19:00hrs. TALLER CUENTOS DE BOLSILLO impartido por Marthazul y Augusto Metztli (12,00 €)
19:15hrs. Cuentos y djembe Bilal Traoré (evento gratuito)

30 de diciembre de 2014
17:00–19:00hrs. TALLER TIENE TELA impartido por Alicia Nogueira (12,00 €)
19:15hrs. Kamishibai y Emakis Juan Juste (evento gratuito)

2 de enero de 2015
17:00hrs TALLER TEATRILLOS DE PAPEL con Juan Juste (12,00 €)

4 de enero de 2015
18:00hrs. Cuenta Cuentos con Fátima Iglesia (evento gratuito)
19:15hrs. TALLER RISOTERAPIA impartido por Emma Blanco (6,00 €)
NOTA: Los talleres máximo:15 participantes.

Web: http://ilustraton.tumblr.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ilustraton.gal
Contacto: Augusto Metztli metztlin@hotmail.com
móvil 686745806


Suscríbete a Arousa TV por correo

TALLER CUENTOS DE BOLSILLO, TALLERES EN ILUSTRATÓN (29dic)

De 17h a 19h, arte y formación en DalleQDalle

17:00–19:00hrs. Taller: Cuentos de bolsillo impartido por Marthazul y Augusto Metztli (12,00 €)
19:15hrs. Cuentos y djembe Bilal Traoré (evento gratuito)
NOTA: Los talleres máximo:15 participantes.

ver más talleres 

Facebook: https://www.facebook.com/ilustraton.gal
Contacto: Augusto Metztli metztlin@hotmail.com
móvil 686745806

Suscríbete a Arousa TV por correo
Se presentaba como la primera boda civil  en un centro comercial en Vilagarcía. El enlace entre
Noelia Freire y Diego Gutierrez, oficiada por la concejala Rocío Llovo, atrajo la atención de numeroso público que se congrego alrededor del cortejo nupcial. La elección del lugar se debe a que es allí donde se conocieron los novios.

En el momento del sí quiero, la hermana de la novia interrumpio la ceremonia dando razones para la no celebración del enlace, a la que se sumó otro invitado, dando lugar a una discusión, ante la sorpresa del resto de invitados y el público que asistía al evento.

Finalmente, y a pesar de que el enlace no pudo llegar a buen termino, se arregló el problema y como en todas las bodas, terminaron con final feliz, pasando directamente de la ceremonia a la celebración.

La organización de la peculiar boda corrio a cargo de Nydia


Suscríbete a Arousa TV por correo

CURSO DE CONVERSA EN INGLÉS WHAT'S UP (ene-abr)

Lunes 20:30h-22h y jueves 19:30h-21h, curso básico en Auditorio

Miércoles y viernes 19:30h-21:00h, curso medio en Auditorio


BASES DOS CURSOS DE CONVERSA EN INGLÉS

“WHAT¨S UP”

A Concellería de Xuventude pon en marcha a seguinte acción formativa: dous cursos de clases de conversa en inglés: un curso de nivel básico e outro de nivel medio, baixo a denominación “WHAT ´S UP” cun total de 30 horas por curso e coa finalidade de proporcionarlle ao alumno/a un instrumento básico para mellora das súas posibilidades de inserción laboral.

Destácase a importancia dos idiomas para aumentar a apertura de camiños laborais. Na actualidade, as transaccións comerciais en xeral intensifícanse día a día, polo que as empresas españolas demandan un perfil de traballador/a con coñecemento de idiomas especialmente o inglés.

OBXECTIVOS
· Reforzar e ampliar os coñecementos de inglés para desenvolverse en situacións nas que se require manter unha comunicación axeitada.

· Consolidar os coñecementos de inglés
· Perfeccionar a competencia lingüística.
· Coñecer e utilizar correctamente o ritmo nunha conversa
· Adquirir os coñecementos básicos sobre os verbos en inglés e aprender vocabulario útil para o día a día.
· Memorizar as expresións usadas paras falar de pertenzas e cantidades
· Complementar a formación do mozo/a tanto a nivel persoal como a nivel profesional, mellorando as súas posibilidades reais de incorporación ao mundo profesional

CURSO BÁSICO: os luns e xoves, clases de hora e media:12, 15, 19, 22,26, 29 de xaneiro, 2, 5, 9, 12, 23, 26 de febreiro, 2, 5, 9, 12, 16 e 19 de marzo e 9 e 13 de abril

Horario: os luns de 20.30 a 22.00 h Os xoves: de 19.30 a 21.00 h

CURSO MEDIO: mércores e venres de 19.30 a 21.00 h,:
9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de xaneiro 4, 6, 11, 25, 27 de febreiro 4, 6, 11,13, 18 de marzo 8, 10 e 15 de abril

LUGAR DE REALIZACIÓN
Seminarios 1 e 2 do Auditorio de Vilagarcía de Arousa.

DESTINATARIOS
15 mozos e mozas por curso, empadroados en Vilagarcía de 16 a 35 anos.

REQUISITOS MÍNIMOS DOS/AS PARTICIPANTES
Para o curso básico: Certificado ESO, equivalente, acreditación nivel A2 de EOI.
Para o curso medio: Bacharelato, equivalente, acreditación nivel B2 ou superior de EOI

SOLICITUDES E PROCESO DE SELECCIÓN
1. Solicitudes: o/a mozo/a deberá presentar unha única ficha de inscrición facilitada na Concellería de Xuventude ou na web do Concello de Vilagarcía www.vilagarcia.es, acompañada da documentación seguinte:

Fotocopia DNI
Copia da tarxeta de demandante de emprego (de ser o caso)
Copia do título correspondente tal como estipula o apartado de requisitos de acceso aos distintos niveis
As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Vilagarcía de Arousa en horario de 8.30 a 14.30 h. e de 17.00 a 20.00 h de luns a venres e os sábados de 10.00 a 13.00 h
O prazo de presentación das solicitudes será do 18 ao 29 de decembro

O día 7 de xaneiro publicarase a listaxe definitiva de admitidos.
Publicada a listaxe definitiva dos/das admitidos/as confeccionarase unha listaxe de agarda cos/as solicitantes excluídos, que seguirá a orde que resulte da valoración.

En función das baixas que se produzan na actividade os/as solicitantes entrarán no curso seguindo a orde na que figuren na lista.

2.- Criterios de selección
Fíxanse o seguinte criterio: orde de entrada no rexistro da solicitude, contando coa preferencia das persoas desempregadas.

PROGRAMA
· Situacións comunicativas cotiás nun entorno de fala inglesa.
· Tempos verbais e expresións nunha ampla gama de situacións.
· Léxico básico comunicativo.
· Realizar descripcións de accións no presente, pasado e futuro
· Entonación, ritmo e acento.

METODOLOXÍA
O curso será unha combinación de aspectos teóricos e prácticos.

Usaranse os seguintes mecanismos de actuación:
1.- Explicación teórica e posta en práctica
2.- Realización de diferentes exercicios de forma individual, en pequeno e gran grupo.

PLAN DE AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE:
Criterios e procedimientos da avaliación.
a) Asistencia ás clases e grado de participación nas mesmas.
b) Nivel de realización dos diferentes exercicios .
c) Avaliarase a actividade con enquisas individuais.
Para poder obter o Certificado de Aproveitamento é imprescindible ter unha asistencia non inferior a un 80% da totalidade das horas e superar as distintas probas

PROFESOR:
Ian Bar ry:
Profesor de primaria no BED CARYSFORT COLLEGE DUBLÍN
Ex-profesor del C.B.S. LISMORE en IRLANDA.
Ex-profesor do GLENBEG NATIONAL SCHOOL
DUNGARVAN en IRLANDA.
Ex-profesor do Colexio Peñarredonda de A Coruña.
Ex-profesor del CHESTER COLLEGE en Santiago de Compostela.

Suscríbete a Arousa TV por correo

CURSO DE CONVERSA EN INGLÉS WHAT'S UP (ene-abr)

Lunes 20:30h-22h y jueves 19:30h-21h, curso básico en Auditorio

Miércoles y viernes 19:30h-21:00h, curso medio en Auditorio


BASES DOS CURSOS DE CONVERSA EN INGLÉS

“WHAT¨S UP”

A Concellería de Xuventude pon en marcha a seguinte acción formativa: dous cursos de clases de conversa en inglés: un curso de nivel básico e outro de nivel medio, baixo a denominación “WHAT ´S UP” cun total de 30 horas por curso e coa finalidade de proporcionarlle ao alumno/a un instrumento básico para mellora das súas posibilidades de inserción laboral.

Destácase a importancia dos idiomas para aumentar a apertura de camiños laborais. Na actualidade, as transaccións comerciais en xeral intensifícanse día a día, polo que as empresas españolas demandan un perfil de traballador/a con coñecemento de idiomas especialmente o inglés.

OBXECTIVOS
· Reforzar e ampliar os coñecementos de inglés para desenvolverse en situacións nas que se require manter unha comunicación axeitada.

· Consolidar os coñecementos de inglés
· Perfeccionar a competencia lingüística.
· Coñecer e utilizar correctamente o ritmo nunha conversa
· Adquirir os coñecementos básicos sobre os verbos en inglés e aprender vocabulario útil para o día a día.
· Memorizar as expresións usadas paras falar de pertenzas e cantidades
· Complementar a formación do mozo/a tanto a nivel persoal como a nivel profesional, mellorando as súas posibilidades reais de incorporación ao mundo profesional

CURSO BÁSICO: os luns e xoves, clases de hora e media:12, 15, 19, 22,26, 29 de xaneiro, 2, 5, 9, 12, 23, 26 de febreiro, 2, 5, 9, 12, 16 e 19 de marzo e 9 e 13 de abril

Horario: os luns de 20.30 a 22.00 h Os xoves: de 19.30 a 21.00 h

CURSO MEDIO: mércores e venres de 19.30 a 21.00 h,:
9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de xaneiro 4, 6, 11, 25, 27 de febreiro 4, 6, 11,13, 18 de marzo 8, 10 e 15 de abril

LUGAR DE REALIZACIÓN
Seminarios 1 e 2 do Auditorio de Vilagarcía de Arousa.

DESTINATARIOS
15 mozos e mozas por curso, empadroados en Vilagarcía de 16 a 35 anos.

REQUISITOS MÍNIMOS DOS/AS PARTICIPANTES
Para o curso básico: Certificado ESO, equivalente, acreditación nivel A2 de EOI.
Para o curso medio: Bacharelato, equivalente, acreditación nivel B2 ou superior de EOI

SOLICITUDES E PROCESO DE SELECCIÓN
1. Solicitudes: o/a mozo/a deberá presentar unha única ficha de inscrición facilitada na Concellería de Xuventude ou na web do Concello de Vilagarcía www.vilagarcia.es, acompañada da documentación seguinte:

Fotocopia DNI
Copia da tarxeta de demandante de emprego (de ser o caso)
Copia do título correspondente tal como estipula o apartado de requisitos de acceso aos distintos niveis
As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Vilagarcía de Arousa en horario de 8.30 a 14.30 h. e de 17.00 a 20.00 h de luns a venres e os sábados de 10.00 a 13.00 h
O prazo de presentación das solicitudes será do 18 ao 29 de decembro

O día 7 de xaneiro publicarase a listaxe definitiva de admitidos.
Publicada a listaxe definitiva dos/das admitidos/as confeccionarase unha listaxe de agarda cos/as solicitantes excluídos, que seguirá a orde que resulte da valoración.

En función das baixas que se produzan na actividade os/as solicitantes entrarán no curso seguindo a orde na que figuren na lista.

2.- Criterios de selección
Fíxanse o seguinte criterio: orde de entrada no rexistro da solicitude, contando coa preferencia das persoas desempregadas.

PROGRAMA
· Situacións comunicativas cotiás nun entorno de fala inglesa.
· Tempos verbais e expresións nunha ampla gama de situacións.
· Léxico básico comunicativo.
· Realizar descripcións de accións no presente, pasado e futuro
· Entonación, ritmo e acento.

METODOLOXÍA
O curso será unha combinación de aspectos teóricos e prácticos.

Usaranse os seguintes mecanismos de actuación:
1.- Explicación teórica e posta en práctica
2.- Realización de diferentes exercicios de forma individual, en pequeno e gran grupo.

PLAN DE AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE:
Criterios e procedimientos da avaliación.
a) Asistencia ás clases e grado de participación nas mesmas.
b) Nivel de realización dos diferentes exercicios .
c) Avaliarase a actividade con enquisas individuais.
Para poder obter o Certificado de Aproveitamento é imprescindible ter unha asistencia non inferior a un 80% da totalidade das horas e superar as distintas probas

PROFESOR:
Ian Bar ry:
Profesor de primaria no BED CARYSFORT COLLEGE DUBLÍN
Ex-profesor del C.B.S. LISMORE en IRLANDA.
Ex-profesor do GLENBEG NATIONAL SCHOOL
DUNGARVAN en IRLANDA.
Ex-profesor do Colexio Peñarredonda de A Coruña.
Ex-profesor del CHESTER COLLEGE en Santiago de Compostela.

Suscríbete a Arousa TV por correo

CURSO DE CONVERSA EN INGLÉS WHAT'S UP (ene-abr)

Lunes 20:30h-22h y jueves 19:30h-21h, curso básico en Auditorio

Miércoles y viernes 19:30h-21:00h, curso medio en Auditorio


BASES DOS CURSOS DE CONVERSA EN INGLÉS

“WHAT¨S UP”

A Concellería de Xuventude pon en marcha a seguinte acción formativa: dous cursos de clases de conversa en inglés: un curso de nivel básico e outro de nivel medio, baixo a denominación “WHAT ´S UP” cun total de 30 horas por curso e coa finalidade de proporcionarlle ao alumno/a un instrumento básico para mellora das súas posibilidades de inserción laboral.

Destácase a importancia dos idiomas para aumentar a apertura de camiños laborais. Na actualidade, as transaccións comerciais en xeral intensifícanse día a día, polo que as empresas españolas demandan un perfil de traballador/a con coñecemento de idiomas especialmente o inglés.

OBXECTIVOS
· Reforzar e ampliar os coñecementos de inglés para desenvolverse en situacións nas que se require manter unha comunicación axeitada.

· Consolidar os coñecementos de inglés
· Perfeccionar a competencia lingüística.
· Coñecer e utilizar correctamente o ritmo nunha conversa
· Adquirir os coñecementos básicos sobre os verbos en inglés e aprender vocabulario útil para o día a día.
· Memorizar as expresións usadas paras falar de pertenzas e cantidades
· Complementar a formación do mozo/a tanto a nivel persoal como a nivel profesional, mellorando as súas posibilidades reais de incorporación ao mundo profesional

CURSO BÁSICO: os luns e xoves, clases de hora e media:12, 15, 19, 22,26, 29 de xaneiro, 2, 5, 9, 12, 23, 26 de febreiro, 2, 5, 9, 12, 16 e 19 de marzo e 9 e 13 de abril

Horario: os luns de 20.30 a 22.00 h Os xoves: de 19.30 a 21.00 h

CURSO MEDIO: mércores e venres de 19.30 a 21.00 h,:
9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de xaneiro 4, 6, 11, 25, 27 de febreiro 4, 6, 11,13, 18 de marzo 8, 10 e 15 de abril

LUGAR DE REALIZACIÓN
Seminarios 1 e 2 do Auditorio de Vilagarcía de Arousa.

DESTINATARIOS
15 mozos e mozas por curso, empadroados en Vilagarcía de 16 a 35 anos.

REQUISITOS MÍNIMOS DOS/AS PARTICIPANTES
Para o curso básico: Certificado ESO, equivalente, acreditación nivel A2 de EOI.
Para o curso medio: Bacharelato, equivalente, acreditación nivel B2 ou superior de EOI

SOLICITUDES E PROCESO DE SELECCIÓN
1. Solicitudes: o/a mozo/a deberá presentar unha única ficha de inscrición facilitada na Concellería de Xuventude ou na web do Concello de Vilagarcía www.vilagarcia.es, acompañada da documentación seguinte:

Fotocopia DNI
Copia da tarxeta de demandante de emprego (de ser o caso)
Copia do título correspondente tal como estipula o apartado de requisitos de acceso aos distintos niveis
As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Vilagarcía de Arousa en horario de 8.30 a 14.30 h. e de 17.00 a 20.00 h de luns a venres e os sábados de 10.00 a 13.00 h
O prazo de presentación das solicitudes será do 18 ao 29 de decembro

O día 7 de xaneiro publicarase a listaxe definitiva de admitidos.
Publicada a listaxe definitiva dos/das admitidos/as confeccionarase unha listaxe de agarda cos/as solicitantes excluídos, que seguirá a orde que resulte da valoración.

En función das baixas que se produzan na actividade os/as solicitantes entrarán no curso seguindo a orde na que figuren na lista.

2.- Criterios de selección
Fíxanse o seguinte criterio: orde de entrada no rexistro da solicitude, contando coa preferencia das persoas desempregadas.

PROGRAMA
· Situacións comunicativas cotiás nun entorno de fala inglesa.
· Tempos verbais e expresións nunha ampla gama de situacións.
· Léxico básico comunicativo.
· Realizar descripcións de accións no presente, pasado e futuro
· Entonación, ritmo e acento.

METODOLOXÍA
O curso será unha combinación de aspectos teóricos e prácticos.

Usaranse os seguintes mecanismos de actuación:
1.- Explicación teórica e posta en práctica
2.- Realización de diferentes exercicios de forma individual, en pequeno e gran grupo.

PLAN DE AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE:
Criterios e procedimientos da avaliación.
a) Asistencia ás clases e grado de participación nas mesmas.
b) Nivel de realización dos diferentes exercicios .
c) Avaliarase a actividade con enquisas individuais.
Para poder obter o Certificado de Aproveitamento é imprescindible ter unha asistencia non inferior a un 80% da totalidade das horas e superar as distintas probas

PROFESOR:
Ian Bar ry:
Profesor de primaria no BED CARYSFORT COLLEGE DUBLÍN
Ex-profesor del C.B.S. LISMORE en IRLANDA.
Ex-profesor do GLENBEG NATIONAL SCHOOL
DUNGARVAN en IRLANDA.
Ex-profesor do Colexio Peñarredonda de A Coruña.
Ex-profesor del CHESTER COLLEGE en Santiago de Compostela.

Suscríbete a Arousa TV por correo

Ofertas de Empleo

[empleo][list]

AROUSASOCIAL

{facebook#https://www.facebook.com/TVArousa} {twitter#https://twitter.com/ArousaTV} {google-plus#https://plus.google.com/+ArousaTv} {pinterest#https://www.pinterest.es/arousatv/} {youtube#https://www.youtube.com/user/alcainet} {instagram#https://twitter.com/arousatv}

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget