marzo 2015


CHARLA-COLOQUIO NON AO NEGOCIO COA SAÚDE

Martes 31 de Marzo, 20:30h en Auditorio de Vilagarcía

Entrada libre

Ponentes:
Ramón Pesado, técnico de Emerxencias Sanitarias

Conchi Barreiro, afectada Hepatite C

Fernando Herrero, enfermeiro do Sergas

María Villaronga, portavoz municipal

Montse Prado, deputada no Parlamento galego

CLUB VILAGARCÍA RC - TEAM PITUFO 

Asociación deportiva de Radio-control de Vilagarcía. 

El club Vilagarcia RC - Team Pitufo, nace en el año 2006 ante la inquietud de un grupo de aficionados al RC de Vilagarcia de Arousa.

Las primeras competiciones datan de ese año, cuando se hacen con su propio sistema de cronometraje y megafonía.

El primer circuito en Vilagarcía estaba en el Piñeiriño donde se desarrollan los primeros campeonatos de iniciación, trofeos y aniversarios.

Más tarde el circuito se traslada al polígono de Trabanca Badiña, donde se haya en la actualidad, tras un proceso de tres años de trabajo por parte de los socios. 

El circuito, de 330m, cuenta con todos los servicios y en el se desarrollan competiciones autonómicas y nacionales de RC.

El Club se mantiene gracias a los aportaciones de los socios, patricinios y colaboraciones.

Puedes contactar con ellos en el teléfono 618085655, contacto@vilagarciarc.com y su web www.vilagarciarc.com

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

Lúnes 30 de Marzo de 2015, 17:00h, en el Salón de Sesións da Casa do Concello

ORDE DO DÍA

1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 23 de febreiro de 2015.

2.- Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes febreiro de 2015.

3.- Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.

4.- Toma de coñecemento do marco orzamentario consolidado a medio prazo 2016-2018.

5.- Aprobación, se procede, do reaxuste de anualidades da Revisión do PXOM.

6.- Aprobación, se procede, da petición de veciños de Bamio en relación coas obras do Eixo Atlántico de Alta Velocidade.

7.- Aprobación, se procede, da petición da ANPA do CEIP de Rubiáns en relación co edificio destinado a Educación Física.

8.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do BNG para demandar o establecemento dunha ambulancia medicalizada permanente en Vilagarcía de Arousa e a súa contorna.

9.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do BNG para a instalación dunha correcta sinalización da localización da Praza de Abastos de Vilagarcía de Arousa.

10.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de EU sobre a creación dun fondo extraordinario para os solicitantes do RISGA.

11.- Interpelacións.

12.- Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.

13.- Rogos e preguntas.

14.- Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.

Vilagarcía de Arousa, 26 de marzo de 2015.
O ALCALDE-PRESIDENTE, A SECRETARIA XERAL,
Tomás Javier Fole Díaz Rosa Losada Suárez


"Obradoiros impartidos por dos ilusionistas profesionales especialistas en docencia magica infantil"

OBRADOIROS CO MAGO XACOBE E O MAGO PEDRO BUGARÍN

Del lunes 30 de Marzo al 1 de Abril, de 10:30h a 13:30h en el Auditorio de Vilagarcía.

Inscripción previa 24 plazas, en Concello. (se aumenta a 72, por la demanda, nueva sesión por la tarde)

Nenos de 8 a 16 anos.

O Mago Xacobe e Pedro Bugarín serán os monitores da actividade

Trátase dunha actividade lúdica e de conciliación familiar que enlaza co Campamento Urbano de Semana Santa para nenos de 3 a 7 anos

Os rapaces de 8 a 16 anos de Vilagarcía tamén disporán esta Semana Santa dunha actividade lúdica e creativa na que ocupar o tempo libre das vacacións, ao tempo que contribúen a conciliar a vida familiar nas súas casa. Trátase dun obradoiro de maxia que organiza a Concellería de Xuventude co obxecto de facer chegar as actividades socio educativas, de ocio e tempo libre e de concliliación a un novo tramo de idade e chegar tamén a máis familias.

Para atender os gustos dos rapaces de 8 a 16 anos, o departamento que dirixe Sandra garcía optou por organizar unha actividade con moito atractivo. Trátase dun obradoiro de maxia que impartirán o Mago Xacobe e Pedro Bugarín, ilusionistas profesionales con ampla traxectoria e especialistas en docencia máxica infantil. Nel os rapaces achegaranse e coñecerán de primeira man sinxelos segredos de maxia que poderán poñer en práctica de inmediato e compartir cos seus amigos e familiares.

Pedro Bugarín é un coñecido mago galego especialista en docencia máxica e en espectáculos familiares. Con tan só 23 anos posúe unha gran experiencia no campo das actividades infantiles e no mundo dos espectáculos de maxia para eventos e celebracións.

O Mago Xacobe é un dos ilusionistas galegos máis recoñecidos gracias ás súas intervencións en programas de televisión como Luar, Supermartes, Pasarela de Estrelas, Tardes con Ana, Pequeno Gran Show ou Desexos Cumpridos.

A actividade organizada por Xuventude impartirase os días 30 e 31 de marzo e o 1 de abril pola mañá, en horario de 10.30 a 13.30 horas no Auditorio Municipal. Disponse de 24 prazas que se cubrirán por rigorosa orde de inscrición. A participación é de balde e os interesados deberán presentar as súas solicitudes no Rexistro Xeral do Concello do 17 ao 24 de marzo en horario de 8.30 a 14.30 h. e de 17.00 a 20.00 h de luns a venres e os sábados de 10.00 a 13.00 h.


El fútbol está de enhorabuena, Arousa está de enhorabuena: Las jugadoras del Atletico Arousana aupan al club a la liga nacional.

Tras una liga redonda, el Atletico Arousana vuelve a la 2ª División Nacional.

Era prácticamente un trámite, tanto ganar como empatar ascendian al club a la liga nacional. Sin embargo, con la cautela habitual del club, en un deporte mayoritariamente masculino, sin tener un protagonismo destacable durante una liga absolutamente lider, nuestras representantes en fútbol femenino nos colocan de nuevo en la competición nacional, tras un rotundo 9-1 contra el San Miguel, jugado en Vigo este Domingo.

Enhorabuena a las CAMPEONAS

ver>> Partidos del Atletico Arosana en la Agenda de la Guía de Vilagarcía


Suscríbete a Arousa TV por correo

COMUNICADO DE PRENSA DE LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL DE VILAGARCÍA

O goberno búrlase dos policías e dos cidadáns cun pomposo acto para mellor gloria súa, cando leva anos privándonos dos recursos para poder prestar a nosa labor de forma eficiente e digna

• Preguntámonos tamén si non habería outra maneira de gastar os cartos públicos dunha maneira mais xusta e solidaria, cando hai persoas que non teñen para darles de comer ós seus fillos.

• Preguntámonos por que se aprobou a regulamento de distincións promovido por un único policía e non o regulamento orgánico demandado polo groso da plantilla para mellorar o servizo

• Resulta chamativa a celeridade coa que se tramitou a concesión de premios e distincións e o ben que encaixou a convocatoria do acto co calendario electoral de maio

• Os axentes foron presionados para que asistiran ao acto e incluso para que levaran as súas familias

• Seguimos sen coches patrulla en condicións, carecemos de equipos básicos tendo que pedilos prestados a outros organismos e seguen sen resolverse as deficiencias en materia de seguridade das instalacións onde se custodian documentos, mentras o Sr. Alcalde adícase a pedir medios para outros corpos policiais

• Instamos ao goberno que pregunte aos vilagarciáns que prefiren que lle dean á Policía Local: medallas ou medios?

• A tan publicada “comisión de traballo” para resolver os numerosos problemas desta plantilla, só foi unha cortina de fume e non tratou ningún dos asuntos prometidos.

En relación ao acto de imposición de condecoracións a membros da Policía Local de Vilagarcía, os axentes abaixo asinantes desexan manifestar que:

O maior recoñecemento que pode recibir un policía é o respecto e o agradecemento dos cidadáns aos que sirve cada día, así como a satisfacción propia polo traballo ben feito e o convencemento de ter prestado un servizo útil en beneficio da sociedade.

Este recoñecemento gáñase co traballo que realizamos cada día para servir á cidadanía e non se logra con medallas, senón prestando un servizo de calidade que só é posible si se dispón dos medios materiais, humanos e organizativos necesarios, así como unha necesaria formación.

A vocación que temos todos os que nos dedicamos aos servizos públicos, sobre todo a aqueles especialmente sensibles (policías, médicos, bombeiros, persoal sanitario...) é un plús que nos leva a esforzarnos máis aló do deber, ata o punto que moitas veces serve para suplir ou contrarrestar a escaseza de medios.

Pero, por moito que nos esforcemos, isto nin é suficiente para poder cumprir coa nosa función coa calidade e seriedade que se precisa e que é desexable, nin é xusto para nós que, como calquera outro traballador, precisamos dos medios imprescindibles para poder desempeñar digna e eficazmente a nosa labor.

A escaseza de medios que padece a Policía Local de Vilagarcía dende hai anos supón unha inmensa dificultade, por non dicir que imposibilita, que os axentes poidamos servir aos veciños coa calidade que nos gustaría e que se merecen.

Por iso parécenos unha burla descarada que o goberno local convoque un pomposo acto de concesión de distincións e premios á Policía Local de Vilagarcía, cando este Corpo leva anos desatendido polos seus responsables políticos que fan caso omiso das demandas de medios esenciais e imprescindibles para realizar un servizo tan importante como é o que nos prestamos e que, para ben ou para mal, redunda directamente nos veciños de Vilagarcía, aos que ese mesmo goberno di representar e servir.

Ante a total indiferenza do alcalde e o concelleiro de Seguridade Cidadá, aproveitando a presenza do vicepresidente da Xunta no acto de mañá, queremos facerlle chegar ao Sr. Rueda Crespo e a todos os vilagarciáns a precaria situación na que se atopa a Policía Local de Vilagarcía.

Entre as solicitudes desatendidas polo goberno local nos últimos catro anos atópanse:

1.- O parque móbil policial atópase en precario estado é resulta insuficiente para atender as demandas de servizo. Levamos dous anos denunciando a situación, un ano padecendo avarías constantes dos coches patrullas e seis meses esperando pola firma dun renting para renovar os vehículos. Tanto é que se presta servicio policial a diario cun vehículo sin rotular, e outro de tan bello, non pode circular porque non para a I.T.V.

2. Non se nos atenden as peticións de material: So dispoñemos dun etilómetro propio, polo que temos que pedir prestado á DGT outro co que substituír ao primeiro nos períodos de calibración ou avaría, e non dispoñemos dun drogotest, imprescindible nos tempos que corren..

3.- A plantilla policial precisa unha urxente reorganización e aumento de número de axentes. A estrutura de mando é deficiente e xa pasaron 7 anos dende a última promoción de policías, polo que a media de idade do Corpo alónxase da idade óptima.

4.- Non se atenden as reivindicacións relativas á falta de idoneidade das instalacións policiais. A día de hoxe aínda non se corrixiu a falta de seguridade das dependencias onde se custodian documentos sensibles.

5.- Non se aplican medidas de conciliación laboral e familiar o que, ademais das dificultades que sofren os axentes con paternidade recente para compatibilizar esta coas peculiaridades e horarios do servizo, supón un agravio comparativo co resto dos funcionarios.

6.- A diferenza do resto dos traballadores do Concello, á Policía tampouco se nos desconta da xornada laboral as horas dedicadas a formación.

E tendo en conta esta penosa situación e a constante negativa do goberno local a atender as demandas de medios e organización da Policía para un mellor servizo ao cidadán, OS AXENTES pregunta cal é a razón pola que ese mesmo goberno aproba de inmediato un regulamento de distincións elaborado e promovido por un único policía da plantilla, e desatende a petición da maioría da plantilla de elaborar e aprobar un regulamento orgánico que estableza un marco legal de funcionamento que permita mellorar o servizo policial.

Todo isto incide negativamente no servizo que se presta, na imaxe que da Policía Local perciben os cidadáns, e mesmo na desmotivación dos propios axentes.
Cales son as prioridades? Atender as necesidades da cidadanía e dos traballadores da Policía, ou sacar unha foto nun acto pomposo de cara a galería e para satisfacer orgullos e protagonismos individuais?

Tamén preguntámonos a razón da data elixida para a entrega de distincións, posto que non coincide con ningunha celebración sinalada, e máis tendo en conta que nos últimos 4 anos non se ten celebrado o día da Policía Local. Resulta chamativo o ben que encaixou a convocatoria co calendario electoral.

E denunciamos as presións exercidas sobre os axentes “sospeitosos” de non comulgar con este teatro que nos últimos días recibiron chamadas telefónicas de mandos e cargos políticos “animándoos insistentemente” a acudir ao acto e incluso a levar as súas familias.

Vilagarcía de Arousa, a 27 de marzo de 2015.

Suscríbete a Arousa TV por correo


"Un set que recorrerá desde la mejor musica Deep , house , techno..."

ALL NIGHT LONG KICO VILLA

Sabado 28 de marzo de 2015, 23:59h,

Entrada libre

All night long set
Un set que recorrerá desde la mejor musica para la primera copa acelerandonos para disfrutar del comienzo de la primavera ...

Deep , house , techno .... 
** kico villa (residente , vilagarcia)
entrada gratuita

Sabado 28 .....
All night long set .....
Con muchisimas ganas ...


PORTOMAR CORTEGADA - ADB ARASKI AES

Sábado 28 de Marzo, 20:00h, baloncesto en Fontecarmoa

Partido correspondiente a la Liga Femenina 2

Equipo sénior
Para la temporada en Liga Femenina 2, el PORTOMAR CORTEGADA tiene la siguiente plantilla, formada al 85% por jugadoras de la cantera.

Dorsal y Jugadora
4 Andrea Ríos
5 Lara Pazos
7 Marta Carregal
8 Alejandra Carballa
9 Miriam García
10 Montse Gilabert
11 Vanesa Moreira
12 Laura Aliaga
13 Salomé García
14 Mame Coumba Sy
15 Carla Cores
23 Alejandra Nogueira

Suscríbete a Arousa TV por correo


XXIII CAMPIONATO GALEGO VETERANO
XXVIII CAMPIONATO GALEGO INFANTIL
DE TENIS DE MESA


Sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2015, 11:00h, en Pabellón de Fontecarmoa


XXIII CAMPIONATO GALEGO VETERANO
XXVIII CAMPIONATO GALEGO INFANTIL


Pabellón de Fontecarmoa, en Vilagarcía de Arousa, desde las 11:00 h. de hoy, 28 de marzo, hasta las finales que tendrán lugar mañana 29 de Marzo.

¿Te vas a perder un evento deportivo de la categoría de éste?
"A punto de comenzar la Basket Cup, el club rosa celebra sus encuentros de liga"

PARTIDOS DE BALONCESTO DEL FIN DE SEMANA DEL C.B. VILAGARCÍA

Sábado 28 y 29 de Marzo, baloncesto

Los horarios delos paridos del fin de semana son los siguientes:
 • Cadete masculino, sábado a las 12:00h en Castelao contra Marín peixegalego.
 • Cadete femenino, descansa.
 • Infantil femenino de Liga Gallega, descansa.
 • Infantil femenino royal, descansa.
 • Infantil masculino Giraldo CB, viernes a las 20:00h en Castelao.
 • Alevín femenino 03 jugará el Torneo de Baiona el sábado y el domingo.
 • Alevín masculino Royal jugará el Torneo de Baiona el sábado y el domingo.
 • Alevín masculino Pink por confirmar.
 • Alevín femenino Pink jugará el sábado a las 10:00h en Castelao contra el Xuven.
 • Alevín femenino 04 descansa.
 • Alevín femenino Royal, descansa.
 • El benjamín masculino Royal jugará el sábado a las 10:00h contra Sigaltec 2005 M.
 • Benjamín masculino 05 jugará contra Marinpeixegalego 2006 el domingo a las 17:00h A Raña.
 • Benjamín femenino 05 jugará contra el Arxil B el domingo 19:00h Castelao.
 • Benjamín femenino royal jugará contra el CB Dorna el domingo 17:00h en Castelao.
 • Benjamin femenino pink descansa.
 • El benjamín masculino 05 se suspende el partido y se juega el lunes a las 11:00h contra O Grove en Castelao.
Erea Hierro, Club Baloncesto Vilagarcía.

Sábado y domingo 28 y 29 de marzo, danza en Auditorio de Vilagarcía

STARS DANCE GALICIA 

Evento para todos los bailarines, escuelas y grupos de danza, con competición, clases y espectáculos, los días 28 y 29 de marzo Vilagarcía de Arousa

Stars Dance Galicia, es un congreso internacional de danza, organizado por ADEIXA–Asociación de Danza do Eixo Ibero Atlántico. Este congreso engloba Concurso de Danza, Exhibición Coreográfica y Master Clases. Gema Pizarro

Condiciones de participación:
Este evento está destinado a escuelas y grupos de danza. ver reglamento

Presentación de inscripciones hasta el 1 de marzo 2015. Debe rellenarse correctamente la hoja de inscripción (solicitud a través de correo electrónico adeixa@hotmail.com y volver a reenviar a la misma dirección de correo electrónico).

Estilos de danza: Jazz (Lyrical, Musical y moderna), Hip Hop, Contemporánea, Clásica y Fusión (mezcla de varios estilos de baile en la misma coreografía).

Programación

Sábado 28 - Worshops de 8:30h a 11:30h

Hip Hop
08:30h Iniciación/ Intermedio
10:00h Intermedio/ Avanzado
en el Auditorio de Vilagarcía, duración 1:30h cada taller. Profesor María Días (Porto)
Lyrical Jazz
08:30h y 10:00h Intermedio/ Avanzado
en el Centro de Danza Gema Pizarro (Plza da Estación, 2) . Profesor Clara Muñoz (Madrid)
Contemporaneo
08:30h y 10:00h Intermedio/ Avanzado
en el Centro de Danza Gema Pizarro (Plza da Estación, 2) . Profesor Alessio Natale (Italia)

Concurso

12:15h 1ª Eliminatoria - Clasificación para la Semifinal del Nivel Kids
14:15h 2ª Eliminatoria - Clasificación para la Semifinal del Nivel Teens
16:15h 3ª Eliminatoria - Clasificación para la Semifinal del Nivel Major
19:00h Semifinal 
21:00h Final -Presentación de coreografías premiadas y entrega de premios (Todas las escuelas estarán representadas)

Suscríbete a Arousa TV por correo

Viernes 27 de Marzo, 21h, música y tertulia en Praza de Galicia. Entrada libre 

CAFÉ CON NOTAS 

Nuevo encuentro de Café Con Notas. Se trata de una actividad para todas las persoas que gustan de la música clásica y que deseen disfrutar escuchandola, y que quieran aprender a comprenderla y comentarla con otras personas.

La actividad la promueve el Ateneo Mar de Arousa.

Se realiza en el local facilitado por el Centro de yoga "Om Shanti" en Praza de Galicia

CONCERTO DE CLAUSURA DO TRIMESTRE DO COMPOSITOR, ADICADO A MOZART

Viernes 27 de marzo 19:30h, música en Sala de Concertos Escola de Música

Concerto Clausura do Trimestre do Compositor, participan alumnos de todas as especialidades instrumentais.

A Escola de Música dedica a Mozart o “Trimestre do Compositor” e rende homenaxe a The Beatles

A Escola Municipal de Música de Vilagarcía traballa durante o segundo trimestre do curso en dous programas musicais ben diferentes. Dentro do apartado de música clásica, dentro do “Trimestre do Compositor”, profesores e alumnos empregaranse en coñecer a vida e obra de Mozart, mentres que no apartado de música moderna abordarán a obra de The Beatles. En primavera farán concertos con ámbalas dúas temáticas.

Wolfgang Amadeus Mozart é o compositor elegido este curso para afondar na vida e obra dos clásicos. E dado que este ano cúmprense 45 anos da disolución de The Beatles, o centro tamén renderá homenaxe á banda de Liverpool completando a gama de estilos musicais que se abordan no centro para formar aos seus alumnos.

Os nenos e nenas presentarán traballos que se exporán na Escola sobre a figura do compositor, así como da mítica banda, e para poñer punto final ao trimestre o venres 27 de marzo haberá un concerto a cargo dos alumnos e alumnas da Escola de Música, onde porán banda sonora á vida de Mozart. Xa no mes de abril, terá lugar o concerto dedicado a “The Beatles”.

EL GRAN ÁRBOL DE LAS NACIONALIDADES

Cruz Roja celebra el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”


Augusto Metztli- Cruz Roja O Salnés, celebró el 19 de marzo en la Plaza de Galicia de Vilagarcía de Arousa, el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”

El sábado 21 de marzo, se celebró el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” con el objetivo de combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo.

Desde Cruz Roja Española llevamos muchos años dedicando parte de nuestro esfuerzo a intentar cumplir estos objetivos. Y es por ello que el 19 de marzo en la plaza Galicia, se organizamos una serie de actividades y juegos destinados a niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y 12 años, entre los que se incluyeron la elaboración de “El gran Árbol de las nacionalidades”, que fue pintado por todos los participantes con tizas de colores.

A través de este tipo de actividades y de la Educación Intercultural, desde Cruz Roja se apuesta por una convivencia solidaria y enriquecedora entre personas de culturas y sociedades distintas, de cara consolidar una sociedad más justa y solidaria.

También colocamos una mesa informativa, dirigida a la población en general, en donde las personas interesadas podrán informarse acerca de los proyectos que Cruz Roja lleva a cabo en O Salnés.

DATOS: 

A lo largo del 2014, más de un centenar de personas inmigrantes participaron en los diferentes proyectos que desde Cruz Roja se organiza para este colectivo: clases de español, clases de alfabetización, orientación y asesoramiento, orientación en la búsqueda de empleo, apoyo escolar…

Música: Orishas "Emigrantes"


UNHA GRANDE CHEA 1987


Vídeo en formato betamax, do ano 1987

Benjamín Rey- Unha Grande Chea, foi unha asociación cultural de Cambados. Estaba considerada como unha asociación moi activa en moitos aspectos culturais. 

Tamén destacaba por ser o "azoute" da dereita cambadesa e as súas actuacións na Festa do Albariño e os carnavais.

(vídeo grabado e recuperado por Benjamín Rey)

ver más de Benjamin Rey

Suscríbete a Arousa TV por correo
Suscríbete a Arousa TV por correo

LLENO ABSOLUTO EN EL III FESTIVAL PRINCESA LETIZIA ORGANIZADO POR NYDIA

Se repetirá la gala el 17 de Abril

Lleno a rebosar, el Auditorio de Vilagarcía vibró con las coreografías y las voces de los 150 participantes del festival benéfico que se celebró ayer.

Con el lema "homenaje a Eurovisión" los alumnos de Nydia y los usuarios del Centro Princesa Letizia ofrecieron su versión de los grandes clásicos del festival europeo, que por una vez se celebró en Vilagarcía.

Debido al gran éxito de convocatoria se celebrará un nuevo festival el día viernes 17 de Abril para dar acogida a las numerosas personas que se quedaron sin entrada en el día de ayer.
Suscríbete a Arousa TV por correo

CÓSIMO O ESQUÍO RAMPANTE (22mar)

Domingo 18:00h, espectáculo infantil en Fexdega. Entrada libre

Aventuras para sanar o carballo no que vive
Duración 1h
Espectáculo incluido dentro de "Os Fexteiros! Domingos de ocio para nenos en Fexdega", del 18 de Enero al 10 de Mayo.

Organizado por la Concellería de Xuventude e Voluntariado do Concello de Vilagarcía.

OS CONTACONTOS ILUSTRADOS REGRESAN A FEXDEGA CON "CÓSIMO O ESQUÍO RAMPANTE"

O novo episodio dos Fexteiros terá lugar o domingo ás 18:00 horas

A programación dos Fexteiros continúa esta fin de semana cun novo espectáculo infantil no que o relato oral e a ilustración en vivo e en directo daranse a man para facer pasar unha animada tarde de domingo a todos os que se asen por Fexdega a parir das seis da tarde. A entrada é libre e de balde.

A actividade programada pola Concellería de Xuventude correrá a cargo de Polo Correo do Vento, un colectivo especializado en actividades pensadas para o público máis novo co fin de promover a lectura, a comprensión oral en galego e o desenvolvemento da creatividade e expresión artística das nenas e nenos.
Polo Correo do Vento xa interpretou hai unha semanas o espectáculo "O Mago Manolo e a Pita Agapita", que gustou moito debido á interacción coa que se desenvolven as actividades deste colectivo no que os rapaces participan todo o tempo de forma moi activa.

O espectáculo deste domingo leva por título "Cósimo, o esquío rampante" e conta as súas aventuras para salvar ó carballo centenario no que vive.
O relator Enrique Mauricio encargarase de contar a historia de Cósimo, á vez que Carlos Taboada a irá ilustrando nun panel de grandes dimensións que o público asistente contribuirá a colorear ao final do espectáculo.

Unha vez rematado o conto, os cativos protagonizarán unha "rolda de prensa" guiada polos autores mediante a cal interaccionarán co conto e o debuxo. E despois participarán nun obradoiro de ilustración no que cada nenos poderá debuxar un dos personaxes do conto.

Suscríbete a Arousa TV por correo

III FESTIVAL SOLIDARIO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PRINCESA LETIZIA

Domingo 22 de Marzo, 17:30h, en Auditorio de Vilagarcía

Entrada 3€. AGOTADAS, PENDIENTE SEGUNDA FECHA

Nydia- El domingo 22 estaremos en el Auditorio Municipal de Vilagarcía por tercer año consecutivo para recaudar fondos para la Asociación Amencer, en concreto para el Centro de Atención Integral Princesa Letizia de Vilagarcía, donde realizan una labor increíble en su colegio y centro de día para que las personas con parálisis cerebral y afines tengan las mismas oportunidades y cuidados que los demás.

Este año la temática es Eurovisión, haremos un homenaje a este certamen con una selección de las mejores canciones, voz en directo, coreografías y mucha diversión será lo que invada el escenario, a cargo de más de 150 personas que se subirán, desde niños de 3 años hasta adultos (no vamos a desvelar edades…), y como no la intervención de los alumnos del Centro Princesa Letizia. Una velada cargada de mucha emoción y que no dejará a nadie indiferente…

Os esperamos el día 22 de marzo a las 17:30h. La entrada tiene un coste de 3€ que irán íntegros para la asociación; pueden adquirirse desde el lunes en nuestras instalaciones en Avda. López Ballesteros nº 5 bajo o el mismo día en la taquilla del Auditorio (los alumnos de nuestras actividades pueden pasar ya mañana sábado a coger las suyas). Tenemos la posibilidad también, para la gente que no pueda asistir y quiera colaborar, de la llamada FILA 0, donde se dona el precio de la entrada a este fin.

EU SON AMENCER, ¿E TI?

Información Nydia:

Teléfono 691 082 359
Telf. 2 » 986 188 364
www.asnydia.com
asnydia@hotmail.com

FIESTÓN ANIVERSARIO MACLAREN'S CON LA DUENDENETA

Sábado 21 de Marzo madrugada al domingo, 00:30h, en Zona Tir

Entrada libre

El Maclaren's celebra su primer aniversario con un fiestón con La Duendeneta en la plaza interior de la zona TIR de Vilagarcía

Ya sabemos que no es mucho, pero para nosotros ha sido muy, muy importante. Por eso queremos celebrarlo con una fiesta a lo grande con La Duendeneta

MARIO D'FER

Sábado 21 madrugada a domingo 22, 00:30h

Entrada libre

Programacion para el sabado 21 de marzo

noches de clubbing con.....

**mario d´fer (attine booking , coruña)
**dani longo (the left records , vilagarcia)
**kico villa (residente , vilagarcia)

noche de musicon asegurado y diversion sin limites .. !! 

Quien da mas ...? 
Programacion para el 21 de marzo

00:30h - entrada gratuita ..!!!!

O CRÉDITO

Sábado 21 de marzo 21:00h, teatro en Auditorio de Vilagarcía.

Entradas desde 5€

Obra en gallego, O crédito, llevada al escenario por Antonio Durán, Morris, y Pedro Alonso.

Autor: Jordi Galcerán

Director: Fernando Bernués

Elenco: Antonio Durán, Morris, e Pedro Alonso

Cuando necesitas dinero vas al banco y pides un crédito. Si no te lo conceden, vuelves para casa, con la cabeza gacha, pensando que las cosas están muy mal, que el crédito no fluye… Pero a lo mejor hoy no. Quizás hoy pondrás las cartas sobre la mesa y dirás al director de la oficina que hoy eres tú quien tiene la sartén por el mango y que si no te da el dinero piensas emprender medidas de fuerza, medidas realmente potentes. Nada violento, por Dios, eso no, pero hoy, si el señor director no te suelta la pasta, iniciarás una acción definitiva que convertirá su vida en una catástrofe.
Suscríbete a Arousa TV por correo


LOS CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM

Los sábados del 7 al 28 de marzo, dos turnos de 17:00h a 18:30h y de 18:30h a 2:00h


El sábado 21 Rapunzel confeccionando la característica melena del personaje con lana y con juegos basados en el argumento del cuento como el nudo, el sapito o en un salón francés.


XINCANA INFANTIL EN CARRIL (21mar)

Sábado 11:30h, en Local Social Gato Negro de Carril

Trátase dunha actividade libre e de balde aínda que se recomenda aos interesados que se inscriban previamente a efectos de organizar os grupos dos obradoiros de manualidades.

A Concellería de Xuventude iniciou o pasado outono un programa de animación para nenos e nenas que se desenvolve de xeito itinerante entre as diversas parroquias do municipio. O Principal obxectivo das actividades que se desenvolven nestas xincanas é o de fomentar a participación dos nenos e nenas na vida social da súa comunidade e explicarlles de xeito ameno como poden facelo e a través de que vías; todo isto mediante xogos e obradoiros de manualidades.

A Concellería que dirixe Sandra García organiza este programa a través das Cidades Amigas da Infancia, colectivo do que forma parte o Concello de Vilagarcía. A primeira destas actividades celebrouse en verán no Parque Miguel Hernández e foi todo un éxito tanto de asistencia como en canto ao grao de satisfacción dos nenos e tamén á valoración dos monitores sobre os resultados acadados.

Tras isto, a Concellería decidiu facilitar o acceso de todos os nenos do municipio a este tipo de actividades, achegándoas as súas zonas de residencia. Por iso o programa vai rotando entre os numerosos centros socio culturais municipais das parroquias.

Suscríbete a Arousa TV por correo

PARTIDOS DE BALONCESTO DEL FIN DE SEMANA DEL CORTEGADA BBC LICEO 

Sábado 21 y domingo 22 de Marzo 

SENIOR

Femenino
UNIVERSIDAD DE OVIEDO - PORTOMAR CORTEGADA 
Sabado 21, 20:00, Oviedo

SIGALTEC BBC DESCANSA

Masculino 
SIGALTEC BBC - CDR FERROL 
28/03/2015 18:00 Fontecarmoa 2

SIGALTEC BBC Descansa

JUNIOR

Femenino 
PORRIÑO - FUNDICIONES REY CLB 
Sabado 21 16:00 Porriño


Masculino 
SIGALTEC CLB - BASKET CORUÑA
Sabado 21 18:00 Fontecarmoa 2
MECO - SIGALTEC CLB N
Domingo 22 12:00 Monte da Vila
SIGALTEC CLB N - DORNA 
Sabado 21 12:00 Fontecarmoa 2

CADETE

Femenino 
LA CIBERTIENDA CLB - PONTUMIO
Domingo 22 17:00 Fontecarmoa 1
MARTIS CLB Descansa
MONTAJES ELECTRICOS MIRO CLB - DORNA 
Sabado 21 10:00 Carril

Masculino 
BASKET CORUÑA - SIGALTEC CLB S 
Sabado 21 12:00 Riazor 2
SIGALTEC CLB P - SIGALTEC CLB L 
Domingo 22 17:00 Fontecarmoa 2

INFANTIL

Femenino
ARXIL B - GRUPO JUNQUERA CLB 
Domingo 22 17:00 Magisterio
MECO TALLERES RUCO - PASTELERIAS YOLI CLB
Sabado 21 10:00 Conmeniño
GROVE AMALFI - CLB D
Sabado 21 16:00 Monte da Vila


Masculino
SIGALTEC CLB C Descansa
RIO ULLA - SIGALTEC CLB L
Sabado 21 16:00 Cesures
SIGALTEC CLB L - MECO CONSTRUCCIONES POL
Domingo 22 10:00 Fontecarmoa 2

MINIBASKET


Femenino 
SIGALTEC CLB I - PELETEIRO
Domingo 22 12:00 Carril
DORNA - SIGALTEC CLB P
Sabado 21 10:00 A Torre
SIGALTEC CLB A Descansa

Masculino 
SIGALTEC CLB G - PELETEIRO
Domingo 22 12:00 Fontecarmoa 2
SIGALTEC CLB R - SIGALTEC CLB P
Sabado 21 10:00 Fontecarmoa 2
DEVESA EXPRESS LYMPOSERVICIOS - SIGALTEC CLB M
Sabado 21 16:00 Caldas

PREMINIBASKET

Femenino 
SIGALTEC CLB M - MARIN
Jueves 19 19:00 Fexdega
SIGALTEC CLB B - CB GIRALDO 05
Domingo 22 17:00 Carril
SIGALTEC CLB Q - MECO GRAFICAS AGUIÑO
Domingo 22 17:00 Carril
SIGALTEC CLB S - ARXIL
Sabado 21 16:00 Carril
SIGALTEC CLB X Descansa
Masculino 
XUVEN - SIGALTEC CLB M 
Domingo 22 19:00 O Pombal
SIGALTEC CELTICS - MECO FONTANERIA FON
Sabado 21 12:00 Carril
SIGALTEC BULLS Descansa
SIGALTEC LAKERS - RIO ULLA MIXTO
Sabado 21 16:00 Carril
CB GIRALDO 06 - SIGALTEC CLB S
Viernes 20 12:00 Fexdega


CALDAS

Mini
DEVESA EXPRESS LYMPOSERVICIOS CLB - SIGALTEC CLB M
Sabado 21 16:00 Caldas

Premini
VINIEQUIP CALDAS CLB
Descansa


XLV MESA DAS VERBAS

Sábado 20 de Marzo, 19:30h, en Castelao 5

Xermán Manoel Torres- Nova convocatoria mensual da Mesa das Verbas, non esquecer a cita:

No Salón de Actos do Liceo Casino de Vilagarcía, na rúa Castelao, 5, este próximo venres, 20 de marzo e ás 19:30 h., un grupo de amantes da poesía ceibaremos os nosos versos ao ar. Todas as persoas que o desexen teñen as portas abertas do Liceo Casino para gozar da inspiración das Musas. Dedicaremos uns intres para admirar, lendo, declamando, escoitando uns fermosos sonetos escollidos. Aprenderemos da técnica e da estética do soneto. Estades todos invitados, vinde!

Lembrade tamén que o día 21 comeza a primavera neste hemisferio e no outro comeza o outono; coincidindo con estes fenómenos naturais celebramos o Día Internacional de Poesía.

Atoparémonos para ceibar os versos libremente ao ar, non faltedes!

Teremos, ese día, uns intres dedicados ao soneto.

Saúde e poesía,
Tlfno.: 986 50 19 19


TERTULIAS EN CÍRCULO

Los miércoles, 19:30h en Avda da Mariña

Participación libre

Continuando coa iniciativa doutras localidades como Pontevedra e A Coruña, Podemos Arousa organizará unha tertulia política semanal. As “Tertulias en círculo” terán lugar os mércores a partir das 19:30 no Bar Avenida e estarán abertas a todas aquelas persoas que queiran participar. Nelas trataremos temas de actualidade, tanto a nivel estatal como a nivel do concello,ou calquera das propostas de interese que as persoas presentes queiran compartir. Consideramos que a posta en común de ideas e o debate son ferramentas claves da democracia participativa, un dos nosos obxectivos prioritarios como círculo de Podemos.

CAMBIO DE PIEL: ARTE A 2€

Dos artistas locales sortean 4 cuadros en participaciones de 2€

Reinventarse, buscar nuevas vías, acercar la cultura a fuerza de saldo, hacer arte regalando arte, incluso manifestarse en silencio.

Marthazul y Augusto Metztli exploran una vez más nuevas formas de comunicar, de buscar el lugar que le fue arrancado a la cultura y al arte en la actualidad, en el hoy de la primera necesidad, de la calle alexitímica por imposición.

Como propusieron solos y en colaboración con otros artistas  (Ilustratón, Estamos de Pie, SAL_dos) y participando en otras propuestas (Mercart, Por Amor al Arte), buscan un fin: acercar el arte de nuevo a las personas, y dignificar a ambos mundos, que son uno.

¿Es caro el arte? debatían Augusto, Anxo Pastor y Jorge Agra (Arte Para Llevar) y concluian 10 razones para regalar y regalarte arte. Me quedo con la que engloba a todas: Satisfacción personal

Cambio de Piel se llama el evento-sorteo, y se llevará a cabo el 20 de Marzo a las 22:45, coincidiendo con la hora exacta del equinoccio de primavera.

Conseguir participaciones:
teléfono 686745806
correo metztlin@hotmail.com

No hay mejor manera de liberar nuestras colapsadas paredes que proponer un jugoso sorteo, puespor solo 2€ te puedes llevar estos 4 cuadros míos que están en juego. Sí, el ganad@r del sorteo (100% casero) se llevará estas 4 pinturas a su casa (no incluye gastos de envío). Contacta con nosotros y te reservamos las rifas que quieras.

Marthazul sortea cuatro maravillosos cuadros, pintados de manera impecable. Si quieres participar, por 2€ puedes hacerlo. Me escribes a mi o a ella y te decimos cómo adquirirlas. Toda la info aquí http://marthazulagua.blogspot.com.es/2015/02/sorteo-cambio-de-piel.html


Suscríbete a Arousa TV por correo

EXPOSICIÓN MUSICAL DE MOZART-BEATLES

Desde el lunes 16 de marzo, en el Centro Bernardo del Río

OS ALUMNOS DA ESCOLA DE MÚSICA EXPOÑEN OS TRABALLOS SOBRE MOZART E THE BEATLES E PREPARAN OS CONCERTOS TRIBUTO

O equipo docente traballa xa na programación de actividades de último trimestre do curso

A Escola Municipal de Música de Vilagarcía acolle estes días unha singular exposición composta polos traballos realizados polo alumnado sobre Mozart e The Beatles, o compositor e o grupo musical obxecto de estudo no segundo trimestre do ano. Educandos e profesores preparan tamén estes días os concertos e audicións coas que pecharán esta fase do curso e o equipo directivo xa está avanzando a programación do seguinte trimestre.

O Centro Bernardo del Río comezou a semana pasada as audicións instrumentais correspondestes ao segundo trimestre e que se están a levar a cabo na sala de concertos do centro. Dende inicio de ano os alumnos están estudando a obra de Mozart e The Beatles, un exercicio proposto polo profesorado coa idea de que os educandos adquiran coñecementos musicais de todos os estilos e de todas as épocas. Como exemplo da música Clásica, este ano optouse pola figura do compositor Wolfran Amadeus Mózart, mentres que no campo da música popular actual, elixiuse á mítica banda británica.

Os traballos escritos e plásticos realizados polos alumnos en relación a estas dúas temáticas xa están expostos nos corredores do centro, unha mostra aberta a todo o público interesado. Por outro lado, como exorcizo práctico, o primeiro dos concertos tributo, o dedicado a Mozart, terá lugar o día 27 de marzo ás 19.30 horas, e o de The Beatles celebrarase no mes de abril.

O equipo docente e a dirección están traballando xa no deseño das actividades a desenvolver no último tramo do ano e como remate do curso. En maio celebrarase o VI Festival de Música e Movemento e, entre outras actividades e sorpresas,estase preparando un novo musical.¡VIVAN LOS NIÑOS!

Domingo 15 de marzo, 18:00h, teatro infantil en Auditorio.

Entrada desde 10€

¡Vivan los niños! nace da ilusión por crear algo único que recolla os nosos mais preciados valores: o respecto, a igualdade, a amizade.

El grupo La Guagua por fin ve cumplido su sueño: que todos los niños y niñas puedan disfrutar de sus canciones a través del espectáculo musical participativo ¡Vivan l@s niñ@s! Han organizado un concierto para presentar su nuevo disco ‘Donde diga el corazón’, compuesto por 15 canciones originales que hablan de igualdad, valores, positivismo vital y sueños que se hacen realidad, pero sus ayudantes, los payasos Hada y François, deseosos de participar en el espectáculo, desencadenan toda una serie de acontecimientos sorprendentes.

Si quieres disfrutar de su música original y sus aventuras, ¡prepárate para soñar!, y sumérgete en este inolvidable espectáculo musical junto con nuestros personajes Hada, François, Monsterchef, el Capitán Desastre y los integrantes del grupo La Guagua.

¡Vivan los niñ@s! Ha sido premiado como “Mejor musical infantil ” en los Premios Broadway World 2014.

info: www.dondedigaelcorazon.es
facebook: La Guagua Donde diga el corazón.

Suscríbete a Arousa TV por correo

LA GUAGUA REPRESENTA NO AUDITORIO O MELLOR MUSICAL INFANTIL DE 2014

"¡Vivan los niños!" é un espectáculo multidisciplinar no que a combinación de música de todos os estilos, teatro, danza e audiovisuais crean un ambiente único

Os nenos de ata 2 anos entran de balde, aínda que con entrada para controlar o aforo

As localidades custas 10 euros en servinova (máis custos de xestión) e 12 na billeteira o día da función

O público familiar e especialmente os nenos e nenas terán o domingo unha atractiva oferta cultural para pasar unha animada tarde no Auditorio. Trátase de "¡Vivan los niños!", o espectáculo que o ano pasado obtivo os galardóns de Mellor Musical Infantil e o Mellor deseño de don nos Premios Broadway World 2014. O grupo La Guagua interpreta o divertido musical no que cancións, baile e audiovisuais compoñen un todo moita calidade.

¡Vivan los niños! Nace da ilusión dos compoñentes do grupo la Guagua de crear algo único que, ademais de divertir ao público infantil, recollese valores tales como o respecto a igualdade entre homes e mulleres, a amizade, a animación á lectura... co obxecto de facerllos chegar aos cativos a través da música e o teatro.

Trátase dun espectáculo interdisciplinar no que o canto, a danza clásica, o hip hop, as proxeccións audiovisuais e os elementos escenográficos danse cita para crear un ambiente único que fará gozar a toda a familia.

Durante os 100 minutos que dura o espectáculo, La Guagua traslada ao público a un mundo de ilusión e fantasía, no que todo é posible e os soños fanse realidade. Todo, grazas ao poder evocador das cancións sobre as que se articula o espectáculo.

Sinose:
O grupo La Guagua ve por fin cumprido o seu sono de gravar un disco, e para presentalo a todos os nenos e nenas, organizan un gran concerto. Todo parece ir sobre rodas ata que aparecen François, un afamado pallaso do Circo de París, e a súa acompañante, a simpática Payasa-Hada. A intervención destas dúas personaxes fan que as cousas non salgan como estaban previstas.
Payasa-Hada é unha fervente admiradora de La Guagua e soña con formar parte do seu espectáculo, así que non dubida en coarse nel. En busca de protagonismo, François e Payasa-Hada conxelarán e hipnotizarán aos integrantes de La Guagua ... e isto trae unhas consecuencias terribles para o espectáculo.
Todo mellorará grazas á aparición en escena do Capitán Desastre e de Monster Chef, que axudarán aos protagonistas a espertar da hipnose e a combater os efectos da mesma.

As entradas para o espectáculo pódense adquirir con antelación a través da web www.servinova.com e do teléfono 902 504 500. O prezo en venta anticipada é de 10 euros máis custes de xestión. Tamén se poderán adquirir na billeteira do Auditorio o mesmo día da función a 12 euros.

Os nenos de ata dous anos de idade poderán entrar de balde, aínda que será preciso que conten con entrada a efectos de garantir que conten con butaca e para controlar o aforo. Poden reservar a localidade tamén a través de servinova pagando unicamente o 1,60 euros dos custes de xestión.

AROSA SC - RÁPIDO DE BOUZAS

Domingo 15 de marzo, 17:00h en A Lomba

Rubén Abal- El partido correspondiente a la 29º jornada de la Tercera División Nacional, Grupo 1, que enfrenta al Arosa SC y al Rápido de Bouzas FC, se celebrará el próximo domingo día 15 de marzo a las 17:00 Horas en el Estadio Municipal de La Lomba (Villagarcía de Arosa).

Crónica del partido

Rubén Abal, 16mar- El Arosa deja escapar los tres puntos de La Lomba y cae hasta la séptima plaza

 El Arosa no fue capaz de seguir con su buena racha de resultados en casa y perdió en la tarde de ayer contra un Rápido de Bouzas que se adelantó en la primera mitad tras un gol de Jacobo
en un fallo de Lucas. El Arosa había sido mejor en la primera mitad pero el gol mandó a los jugadores cabizbajos a vestuarios y con un mal sabor de boca. La segunda mitad no fue mucho mejor y los visitantes dominaron claramente un partido en el que los arlequinados se quedaron sin ideas. El colegiado tampoco estuvo muy acertado y tras una pérdida de Santi en una jugada de ataque,

Tomás derriba en el medio del campo a Rivas para permitir el avance de un compañero. Este sirve a Miki en banda que bate por el palo corto a Lucas. Los jugadores arlequinados recriminaron la decisión al colegiado coruñés que no hizo caso de las quejas. Además, el árbitro expulsó a Jorge Pérez por doble amarilla por decisión de su línea.

Al final derrota por 0-2 que deja a los arlequinados en la séptima plaza a dos puntos del Ribadumia, cuarto clasificado. El próximo rival será el CD As Pontes.

Arosa: Lucas; Santi, Juan (Pablito, min. 73), Martín, Álex Freire; Rivas, Yago Pérez (Javi Pazos,
min. 54); Nando, Adrián Camiño, Eloy (Juanito, min. 67); Quique Cubas.

Rápido de Bouzas: Sergio Ríos; Pablo, Portas, Yago Yao, García; Sergio, Gabi Misa (Iago Paz, min. 72); Chema, Diz (Oki, min. 88), Jacobo (Miki, min. 54); Tomás.

Goles: 0-1 Jacobo; 0-2 Miki.

Árbitro: Domínguez de Bernardi (A Coruña). Amonestó a Yago Pérez y Rivas en los locales y a Sergio Ríos por los visitantes. Expulsó con doble amarilla a Jorge Pérez, del Arosa, en el banquillo en el minuto 80.

Campo: Alrededor de 1000 espectadores en La Lomba

----------------------------------------------

El Figueirido próximo rival de copa 

El Arosa vuelve al trabajo este lunes con la mente puesta en el partido de este martes frente al Figueirido. El equipo pontevedrés será el rival de los de Piscis en la competición del K.O. que llega a sus dieciseisavos de final. Un aliciente de cara a este partido podría ser el posible derby vilagarcián de octavos de final contra el CD Bamio. Eso si, antes el Arosa tendrá que eliminar al Figueirido.

Martes 17 a las 21:30 (Chan do Vilar)
Árbitro: Francisco Jose Bascoy Rodríguez

Resultados cantera arlequinada 

Juvenil A: Arosa SC 0-0 Santiago de Compostela
Juvenil B: Arosa SC 1-3 ACD A Seca
Cadete A: Arosa SC 1-1 Santiago de Compostela CF
Cadete B: Arosa SC 4-5 ACD A Seca
Infantil A: CP Calasancio 0-2 Arosa SC
Infantil B: Arosa SC 5-3 Marcón AT
Alevín A: Juventud de Cambados B 0-11 Arosa SC
Alevín F-8: SD Noalla 1-3 Arosa SC
Benjamín A: Arosa SC 3-4 Salgueiriños CF
Benjamín B: Arosa SC 0-2 Salgueiriños CF
Benjamín C: Catoira SD 1-8 Arosa SC.
Prebenjamín A: Arosa SC 1-1 San Martín CF
Prebenjamín B: Arosa SC 2-4 SD Puentearnelas B.


OUTLAW+MATHIAS ALVAREZ+MR.BOW

Sábado 14 de Marzo, 00:30h madrugada del domingo

Este sabado 14 tenemos el placer de tener en Neptuno House Club a OUT LAW (aka oscar vizcaino) que viene desde lugo para traernos la mejor musica.
Tambien tendremos en cabina a:

##MATHIAS ALVAREZ## off the recoord

##MR BOW## off the record

A partir de las 12:30
Entrada gratuita


Os esperamos

Sábado, humor en el Auditorio

EL CASTELLANO ES UN IDIOMA LOABLE LO HABLE QUIEN LO HABLE, DE LUIS PIEDRAHITA 

O coruñés regresa en marzo cos seus xogos de palabras en "El castellano es un idioma loable, lo hable quien lo hable"

As entradas xa se poden adquirir a través de servinova. O prezo da venta anticipada é máis baixo

O panorama cultural do primeiro trimestre do ano 2015 asoma repleto de risas e de o humor máis agudo. Entre os numerosos espectáculos previstos destacan as sempre esperadas e ben recibidas actuacións de Leo Harlem e Luis Piedrahita, dous dos monologuistas cómicos de maior prestixio do noso país. As entradas xa están á venta e poden ser un orixinal e saudable agasallo de Nadal, posto que tan de moda está a risoterapia.

O Rei das Cousas Pequenas, tamén coñecido como Luis Piedrahita, tamén volverá a actuar en Vilagarcía, neste caso o 14 de marzo. O humorista coruñés agasallará aos vilagarciáns co seu último espectáculo, baseado nas palabras e que leva por título "El castellano es un idioma loable, lo hable quien lo hable".

Tamén neste caso as entradas serán máis baratas na venta anticipada que en billeteira. Por adiantado, os prezos para as zonas A e B son de 18 euros en para a C 14. O día da representación custarán 18 euros nas zonas A e B e 16 na C.

Estes dous espectáculos están xirando polos principais teatros e Auditorios de España. Chegan a Vilagarcía da man de Etiqueta Negra Producciones, firma que ten previsto seguir programando actuacións de primeiro nivel en Vilagarcía nos vindeiros meses.

Suscríbete a Arousa TV por correo

LIGA FEMENINA 2: PORTOMAR CORTEGADA - ADBA (AVILÉS)

Sábado 14 de Mazo, 19:30h, en el Pabellón de Fontecarmoa

Equipo sénior
Para la temporada en Liga Femenina 2, el PORTOMAR CORTEGADA tiene la siguiente plantilla, formada al 85% por jugadoras de la cantera.

Dorsal y Jugadora
4 Andrea Ríos
5 Lara Pazos
7 Marta Carregal
8 Alejandra Carballa
9 Miriam García
10 Montse Gilabert
11 Vanesa Moreira
12 Laura Aliaga
13 Salomé García
14 Mame Coumba Sy
15 Carla Cores
23 Alejandra Nogueira

CONCERTO ESPECIAL DA BANDA DE MÚSICA DE VILAGARCÍA NO L.I. CONCURSO EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DA CAMELIA

Domingo 15 de Marzo, 12:30h en Fexdega

A Banda de Música participa de xeito activo nos actos do LI Concurso Exposición Internacional da Camelia que se realiza esta fin de semana en Vilagarcía. Con motivo do evento floral, a Banda protagoniza un concerto especial o domingo a mediodía en Fexdega, lugar onde se desenvolverá o certame dedicado á flor das Rías Baixas. O concerto comezará ás 12:30 horas e o programa incluirá pezas musicais relacionadas coas flores.

ASAMBLEA ABERTA BNG (14mar)

Sábado 14 de Marzo, 11:30h, en Auditorio de Vilagarcía

"Lembrade que este sábado, no Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa, temos unha cita na Asemblea Aberta do BNG de Vilagarcía. É ás 11:30h, non faltedes!

ORDE DO DÍA:
1. Presentación por parte da Responsábel Local da proposta do segundo tramo de candidatura.
2. Quenda de intervencións.
3. Votación.
4. Propostas prográmaticas.

Agardando a túa asistencia e pontualidade, recibe un saúdo nacionalista."

PARTIDOS DE BALONCESTO DEL FIN DE SEMANA DEL C.B. VILAGARCÍA

Sábado 14 y 15 de Marzo, baloncesto

Cadete Masc Giraldo CB - Autos Magallanes
sábado 16:00h en Fontecarmoa

Cadete Masc Giraldo CB - Estudiantes de Pontevedra
domingo 17:00h en Fontecarmoa

Infantil Fem Giraldo CB - Xuven
sábado 18:00h en O Pombal

Infantil Fem Giraldo CB - Maristas
domingo 17:00h en A Coruña

Infantil Fem Giraldo CB Royal - Marín Peixe Galego
domingo 10:00h en A Raña

Infantil Masc Giraldo CB - Marín Peixe Galego A, sábado 12:00h en Fontecarmoa 1

Alevín Fem Giraldo CB 04 - Alevín Fem Giraldo CB Royal
domingo 12:00h en Fexdega

Alevín Fem Giraldo CB Pink - Alevín Masc Giraldo CB Pink
domingo 12:00h en Fexdega

Benjamín Fem Giraldo CB Royal - O Meco
sábado 17:00h en Fexdega

Benjamín Fem Giraldo CB Pink - Amigos do Baloncesto
sábado 18:00h en Pontevedra

Benjamín Masc Giraldo CB 05 - Xuven B
sábado 16:00h en O Pombal

Benjamín Masc Giraldo CB 06 - Xuven A
sábado 16:00h en O Pombal

Benjamín Masc Giraldo CB Royal - Marín Peixe Galego
domingo 17:00h en A Raña

Alevín Fem Giraldo CB 03
Alevín Masc Giraldo CB Royal
Benjamín Fem Giraldo CB 05 
descansan

Erea Hierro- Arranca un nuevo fin de semana de competición para la marea rosa. Un fin de semana que trae consigo uno de los partidos más importantes de la temporada. El cadete femenino se jugará el sábado a las 18h en O Pombal el primer puesto ante el Xuven de Cambados. Ganar supondría dar un paso de gigante para alzarse con el título de campeón. Para ello, tendremos que salir concentradas de principio a fin y controlar las emociones. A pesar de haber perdido en la ida tras un encuentro muy igualado, el Giraldo CB ha dado un pase adelante en su juego y sabe qué es lo que tiene que hacer para no repetir los mismos errores. Sabemos que podéis! Allí estaremos todos para apoyaros! Vamos campeonas!!!

Cadete Femenino 
Giraldo CB - Xuven, sábado 18:00h en O Pombal

Por su parte, los chicos del cadete tendrán doble partido este fin de semana. El sábado a las 16h se enfrentarán al Autos Magallanes en Fontecarmoa y el domingo a las 17h en el mismo lugar ante el Estudiantes de Pontevedra. Con el partido de la pasada jornada aún reciente, los chicos de Kuks tienen más ganas de sumar una victoria que ya llevan tiempo trabajándose. Esperamos que los mayores del club no acusen demasiado el cansancio y compitan a un gran nivel! Suerte!

Cadete Masculino
Giraldo CB - Autos Magallanes, sábado 17:00h en Fontecarmoa
Giraldo CB - Estudiantes de Pontevedra, domingo 16:00h en Fontecarmoa

Los tres equipos infantiles también serán protagonistas este fin de semana. Las chicas de Liga Gallega viajará el domingo hasta A Coruña para enfrentarse al Maristas a partir de las 17h. Tras imponerse al estudiantes de Lugo la semana pasada, el conjunto rosa se mide al cuarto clasificado que tiene dos victorias más que nuestras chicas. Pero, si por algo se ha caracterizado este grupo es por ser capaz de alzarse con la victoria en partidos difíciles. Seguimos peleando por estar entre las cinco mejores de la liga! Vamos campeonas!

Infantil Femenino
Giraldo CB - Maristas domingo 17:00h en A Coruña

Luego de un tiempo de descanso, el infantil femenino Giraldo CB Royal comienza este fin de semana su andadura por la Copa Primavera donde tendrá como primer rival al Marín ante el que se enfrentará el domingo a las 10h en A Raña. Veremos si las chicas de Gertrudis han sabido aprovechar estas semanas sin competición! Seguro que si! A por todas chicas! 

Infantil Femenino
Giraldo CB Royal - Marin, domingo 10:00h en A Raña (Copa Primavera)

Por su parte, los chicos del infantil continúan compitiendo en Liga donde se medirán al Marín Peixegalego B el sábado a las 12h en Fontecarmoa. Luego de descansar la pasada jornada, el Giraldo CB, en tercera posición, se enfrenta al último clasificado. No nos podemos relajar. Jugamos en casa con nuestra gente así que habrá que salir a darlo todo.

Infantil Masculino
Giraldo CB - Marín Peixegalego B, sábado 12:00h en Fontecarmoa

En categoría alevín nos espera un fin de semana peculiar. Nuestros dos equipos de Liga Gallega, el alevín femenino 03 y el alevín masculino tendrán jornada de descanso mientras que por un lado, el alevín femenino Royal y el 04 y por el otro los dos equipos alevines pink se enfrentarán entre ellos el domingo a las 12h en Fexdega.

Alevín femenino Royal - Alevín Femenino 04, domingo 12:00h en Fexdega
Alevines Pink - Alevines Pink, domingo 12:00h en Fexdega

En categoría benjamín únicamente descansarán las chicas del 05. El benjamín femenino Royal se enfrentará a O Meco el sábado a las 12h en Fexdega. Tras la ajustada victoria ante Amigos do Baloncesto de Pontevedra la semana pasada, las chicas de Edgars, invictas hasta el momento, volverán a darlo todo en la pista para seguir mandando en la competición! Ánimo!Por su parte, las Pink de Elena jugarán contra Amigos do Baloncesto el sábado a las 18h en Pontevedra. Tras caer con el Arxil C por 5 puntos en el último partido, nuestras pequeñas gigantes cuentan las horas para volver a competir y disfrutar en la pista. Ánimo!

Mientras, los chicos del 05 y 06 jugarán en Cambados el sábado a las 16h en O Pombal. El equipo de Edgars lo hará ante el Xuven B y el de Mariola ante el Xuven A. Veremos si somos capaces de lograr las dos victorias en campo rival. A por todas chicos!

Por último, los chicos del benjamín Royal jugarán contra el Marín el domingo a las 17h en A Raña. El buen trabajo de la semana pasada ante O Meco tiene que mantenerse esta jornada si queremos pelear por la victoria! Suerte chicos

Una vez más, mucha suerte a tod@s!

1,2,3... CB!

LI CONCURSO Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DA
CAMELIA (14-15mar)

Sábado y domingo, exposición en Fexdega

Comercios participantes en el concurso de escaparates

MOSCOW ROAD Brandariz no 4
EDY ARTE Juan Carlos I No 35
MAYTE BARRAL Arzobispo Lago no 18
CUKADAS Arzobispo Lago no 26
AROSA CASA Santa Eulalia no 1 bajo
MOTO BAZAR Arzobispo Andrade no 5
PAPELERIA ARINES Gumersindo Naratallo no 9
MATICES MT Romero Ortiz no 31 bajo
A DESPENSA Arzobispo Andrade no2
EL HOGAR Castelao no 18 bj
ONDAS Plaza Galicia no 19 bajo
INTEROPTICAS Arzobispo Lago no 2
CORTINOVA Doctor Touron no 33
DIVA PRETTY Doctor Moreira Casa

BASES DO LI CONCURSO-EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DA CAMELIA

1.- O Concello de Vilagarcía de Arousa organiza o LI Concurso-Exposición Internacional da
Camelia, que terá lugar os días 14 e 15 de marzo de 2015, no recinto feiral de FEXDEGA.
A presidencia de honra ocúpaa a xúa maxestade a raíña dona Leticia.
2. Poderán concorrer as persoas maiores de idade, interesadas na camelia, profesionais ou
aficionados, nacionais ou estranxeiros, persoas físicas ou xurídicas, sempre que realicen a súa
inscrición segundo o previsto nestas bases.
3.- Poderán presentarse flores pertencentes a calquera especie e variedade de Camelia así
como calquera híbrido destas.
4.- Establécense os seguintes premios:
a) Premio Camelia de Ouro para o concursante que presente o conxunto de variedades
máis destacado no tocante ao número e á calidade das flores. Quen reciba a Camelia de ouro
non poderá optar ao resto dos premios previstos. O gañador deste premio será invitado a
formar parte do xurado do concurso do ano seguinte, no que as súas flores terán un lugar
destacado e en cuxo caso non poderá participar como concursante.
b) Premio especial Antono Odriozola, que se lle outorgará á flor individual más
destacada de todas as que optarán a este premio e que se exporán nunha mesa separada.
Cada concursante poderá presentar un máximo de cinco variedade, representada en cada
unha delas unha única flor. Será requisito imprescindible que estean perfectamente
identificadas co nome da especie e o da variedade á que pertencen.
c) Primeiro, segundo e terceiro premios aos mellores lotes de cada unha das
modalidades seguintes:
c.1) Camelia reticulata de calquera cor ou variegación.
c.2) Híbridos de camelia
d) Primeiro e segundo premio aos mellores lotes de cada unha das modalidade
seguintes:
d.1) Camelia japónica branca
d.2) Camelia japónica rosasa ou doutras cores
d.3) Camelia japónica vermella
d.4) Camelia japónica xaspeada ou variegada
d.5) Outras especies de Camelia
Os lotes que participen en calquera das modalidades indicadas nos apartados c e d
deberán ser o máis homoxéneos posible e representativos da variedade á que pertenzan.
Estarán formados por un mínimo de tres flores e un máximo de nove, agás no caso das
camelias doutras especies que se poderán expoñer sen limitación de número. No caso de
empate entre varios lotes, o xurado manifestarase a favor daquel que teña as flores máis
homoxéneas. Cada flor presentarase co seu talo, que levará polo menos unha folla. Non se
poderán colocar follas de plantas diferentes.
e) Primeiro e segundo premio á mellor presentación artística. Valorarase o conxunto de
flores e plantas de camelia, acompañados ou non doutros obxectos e elementos decorativos,
que, a xuízo do xurado, se diferencien pola súa colocación artística. Os conxuntos que opteña
este premio participarán unicamente nesta categoría. A organización facilitaralles unha tarxeta
para que se distingan claramente, co rótulo “presentación artística”.
f) Premio especial Sociedad Española de la Camelia ao concursante máis destacado
entre os que participen por primeira vez no certame de Vilagarcía de Arousa, con
independencia de que se teña presentado en calquera das outras sedes do concurso.
5.- Co obxecto de que os premios sexan distribuídos entre un maior número de participantes,
un mesmo concursante non poderá obter máis de dous premios.
6.- Para facilitar a labor do xurado, a organización daralle a cada expositor, no momento da
súa presentación, unha tarxeta co número de inscrición e outra por cada modalidade de
premio na que participa, ademais dunha etiqueta co seu nome, que deberá colocar unha vez
concluído o traballo do xurado e despois de ler a acta dos premiados.
7.- Co obxecto de facilitar que aqueles cultivadores menores de idade e os que non desexen
participar poidan amosar as súas flores, a organización habilitará unha mesa especial para
eles. Neste caso será válidas tódalas observacións indicadas nestas base, agás as relativas
ao concurso propiamente dito e aos seus premios.
8.- As inscricións do concurso presentaranse no rexistro xeral do Concello de Vilagarcía de
Arousa, dende o día seguinte á aprobación destas bases e ata as 13:00 horas do día 6 de
marzo, mediante o boletín de inscrición que se facilitará para ese fin.
Cada expositor deberá indicar no boletín de inscrición as modalidades desta convocatoria nas
que desexa participar e o espazo que precisa para elo.

Os concursantes presentarán os seu lotes de flores no recinto feiral de FEXDEGA entre as 8:00
e as 12:30 horas do sábado 14 de marzo e poderán retiralos o domingo 15, de 21:00 a 22:00
horas, ou o luns de 8:00 a 12:30 horas.
9.- A asignación do lugar no cada concursante e expositor deberá colocar os seus lotes
establecerao a comisión organizadora, en función da demanda e do espazo limitado
dispoñible. O plano coa indicación do lugar asignado a cada concursante exporase o xoves 12
de marzo no taboleiro de anuncios do recinto feiral e na páxina web do Concello de Vilagarcía
de Arousa (www.vilagarcia.es). Independentemente da vixiancia que haberá no recinto, os
participantes deberán coidar dos obxectos de valor de calquera natureza que utilicen para a
exposición das flores xa que o Concello non se fará cargo das perdas que se puideran
producir.
10.- A exposición inaugurarase o sábado 14 de marzo ás 19 horas. A entrega dos premios
terá lugar o domingo día 15, ás 12:30 horas.
11.- O xurado estará composto polos seguintes membros:
Presidente: o Alcalde-Presidente de Vilagarcía de Arousa ou persoa en quen delegue.
Secretaria: a Concelleirra de Cultura de Vilagarcía de Arousa ou funcionario en quen delegue.
Vogais:
- 1 representante do concello de Vigo
- 1 representante da Deputación de Pontevedra
- 1 representante do concello de Vilagarcía de Arousa
- 1 técnico en arte floral
- 1 viveirista de recoñecido prestixio mundial
- 1 membro da Sociedad Española de la Camelia
- O expositor premiado coa Camelia de Ouro na edición do ano anterior
12.- O Xurado poderá declarar deserto calquera dos premios e poderá conceder mencións
especiais por conceptos non sinalados nestas bases. A súa decisión será inapelable.
13.- Polo simple feito de solicitaren a inscrición, os participantes declaran coñecer e aceptan
integramente as bases do concurso e sométense ás decisións da organización e do xurado.
14.- O xurado queda facultado para interpretar as bases e resolver calquera incidencia que ó
longo do proceso de convocatoria e resolución do concurso se puidese producir.


Lugar de realización: Recinto Feiral Fexdega Avda. Rodrigo de Mendoza, s/n 36600 Vilagarcía de Arousa 
Inscrición e información: Concello de Vilagarcía de Arousa Praza de Ravella, 1 36600 Vilagarcía de Arousa Teléfono: 986099200 Fax: 986501109 Email: camelia@vilagarcia.es

COMITÉ DE HONRA
Presidenta de honra S.M. Dª Leticia, raíña de España
Presidente da Xunta de Galicia Don Alberto Núñez Feijoo
Alcalde do Concello de Vilagarcía de Arousa Don Tomás Fole Díaz
Presidente da Deputación de Pontevedra Don. Rafael Louzán Abal
Alcalde do Concello de Vigo Don Abel Caballero Álvarez

CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE ESCAPARATES

1.- A convocatoria do Concurso de ornamentación de escaparates encádrase nas actividades
do LI Concurso Exposición Internacional da Camelia, que se celebrará en Vilagarcía de Arousa
os días 14 e 15 de marzo de 2015, programado pola Concellería de Cultura do Concello de
Vilagarcía.
2.- Poderán concorrer tódolos establecementos comerciais de Vilagarcía, con independencia
do sector de actividade ó que pertenzan.
3.- O obxecto do concurso é a ornamentación dos escaparates con motivos alusivos á
camelia, sen ningunha limitación estética, agás a inclusión obrigatoria dalgunha flor natural de
camelia en calquera das súas variedades.
4.- No escaparate deberá incluírse en lugar visible a seguinte información: LI Concurso-
Exposición Internacional, Vilagarcía de Arousa, 14-15 de marzo de 2015.
5.- A inscrición realizarase no Rexistro Xeral do Concello de Vilagarcía, sito na Praza de
Ravella, 1, ata o 10 de marzo, antes das 13.00 h, no impreso que se facilitará para este fin.
6.- Os escaparates que se presenten a concurso deberán estar montados durante os días 14 e
15 de marzo. Establécese un único premio de 300 euros.
7.- O fallo do xurado producirase o 14 de marzo, ás 12.30 h. A partir dese momento e durante
o fin de semana, o gañador deberá incluír no escaparate as placas e tarxetas acreditativas do
premio adxudicado.
8.- O Concello de Vilagarcía de Arousa designará un xurado para este concurso, que poderá
declarar deserto o premio establecido se non se acadasen, ó seu xuizo, un nivel mínimo.
Tamén poderán declarar os accésits que foran oportunos.
9.- A presidencia do xurado queda facultada para resolver os aspectos non previstos nestas
bases.
10.- A participación no concurso supón a aceptación das bases. O fallo do xurado será
inapelable.

BASES DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DA CAMELIA 2015

1.- O Concello de Vilagarcía de Arousa organiza o Concurso de Fotografía da Camelia 2015,
con motivo da celebración da LI Exposición Internacional da Camelia.
2. Poderán concorrer as persoas maiores de idade afeccionadas á fotografía, nacionais ou
estranxeiros, persoas físicas ou xurídicas, sempre que realicen a súa inscrición segundo o
previsto nestas bases.
3.- O Concurso ten por obxecto a exaltación da beleza da flor da camelia en xeral.
4.- Poderán presentarse ata 3 fotografías por concursante, que poderán ser tomadas en datas
anteriores á convocatoria do certame. As fotografías presentadas non poderán ter participado
noutro concurso de fotografía sobre a camelia.
5.- As fotografías serán enviadas por correo electrónico, coma arquivo anexo e un para cada
fotografía, á dirección camelia@vilagarcia.es, en formato JPG, JPEG, cun tamaño de 2000
píxeles X 3000 píxeles, con calidade 300 ppi. Cada fotografía terá un nome e no texto do
correo farase unha referencia aos motivos dese nome.
7,- Unicamente se aceptarán a concurso aqueles e-mails nos que a fotografía chegue anexa. A
recepción de fotografías incrustadas ou inseridas no corpo do correo suporá a destrución do
e-mail que as conteña e a súa correspondente exclusión do concurso en calquera caso.
Aqueles e-mails que conteñan máis dunha fotografía serán tamén eliminados.
8.- No e-mail deberá indicarse o nome, domicilio e teléfono do autor. Considerarase autor a
tódalas persoas que figuren como tal na información incluída xunto coa foto. Non se admitirán
pseudónimos nin e-mails nos que non figuren tódolos datos sinalados.
9.- As fotos recibidas serán seleccionadas por un xurado composto por profesionais da
fotografía e as 40 que acaden unha maior puntuación serán expostas no transcurso da
celebración do LI Concurso-Exposición Internacional da Camelia, que terá lugar os días 14 e
15 de marzo de 2014, no recinto feiral de FEXDEGA. As fotografías serán impresas no tamaño
de 20x30 cm.
10.- O prazo para o envío das fotografías será dende o día 15 de febreiro ata as 23:59:59 do 3
de marzo.
11.- O xurado formado para outorgar os premios do LI CONCURSO-EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DA CAMELIA será o que determine cal é a fotografía gañadora deste
concurso de fotografía.
12. O premio será de 300 € e participar nun Obradoiro de Fotografía Dixital Básico (de 10 h.)
ofrecido por José Luiz Oubiña no Centro da Imaxe.
13.- Polo simple feito de solicitaren a inscrición, os participantes declaran coñecer e aceptan
integramente as bases do concurso e sométense ás decisións da organización e do xurado.
14.- A Concelleira de Cultura queda facultado para interpretar as bases e resolver calquera
incidencia que ó longo do proceso de convocatoria e resolución do concurso se puidese
producir.

Lugar de exposición das fotografías: Recinto Feiral Fexdega Avda. Rodrigo de Mendoza, s/n 36600 Vilagarcía de Arousa Inscrición e información: Concello de Vilagarcía de Arousa Praza de Ravella, 1
36600 Vilagarcía de Arousa Teléfono: 986 099 200 ext 214 Fax: 986 501 109 Email: camelia@vilagarcia.es

O CONCELLO BUSCA A COLABORACIÓN DA HOSTALERÍA PARA OFERTAR TAPAS RELACIONADAS COA CAMELIA


Con esta e outras propostas Cultura pretende ampliar e enriquecer o programa da LI edición do Concurso ExPosición Internacional da Camelia que acollerá Vilagarcía o 14 e 15 de marzo

Llovo mantivo esta mañá o segundo encontro con representantes dos sectores que pretende implicar na celebración

A exposición celebrarase en Fexdega e a vindeira semana publicaranse as bases do concurso

A Concellerría de Cultura leva xa unhas semanas traballando nos preparativos do Concurso Exposición Internacional da Camelia que este ano se celebrará en Vilagarcía os días 14 e 15 de marzo. O departamento que dirixe Rocío Llovo pretende implicar aos principias sectores económicos da cidade para aproveitar o tirón deste evento internacional potenciando a oferta turística da cidade nesas datas. A primeira proposta da Concellería é que a hostalaría ofreza tapas especiais relacionadas coa camelia.

Nas dúas xuntanzas mantidas ata o de agora cos representantes do sector hostaleiro, turístico, comercial e de floristas do municipio, a concelleira deixou claro que a súa colaboración é esencial para ampliar e enriquecer o programa da Exposición da Camelia. Despois de 50 edicións, Vilagarcía pretende innovar para facer desta cita un gran atractivo turístico que serva para atraer xente a cidade durante esas festas e para vender Vilagarcía como destino tur´ñistico permanente en relación á flor das Rías Baixas.

Os representantes da hostalaría trasladarán aos seus asociados a idea e, nun próximo encontro, concretarán o número de participantes e a forma de organizar esta proposta de maridaxe entre a cultura floral e a gastronómica.

A Exposición Internacional da Camelia é un evento cuxa organización vai rotando entre os municipios de Vigo, Pontevedra e Vilagarcía. O Concello pretende que a edición de 2015 sexa moito máis que o tradicional concurso floral, por iso ademais das xa consolidadas actividades paralelas das xornadas da camelia, ou o concurso de escaparatismo, o Concello plantea a proposta gastronómica e a realización de rutas e visitas guiadas, ademais doutras novidades que se irán concretando nas vindeiras xuntanzas.

De forma paralela, o Concello está a piques de rematar a elaboración das bases do concurso floral da Camelia cuxa convocatoria darase a coñecer a vindeira semana co obxecto de que a información poida chegar aos diversos lugares de España, Europa e outras nacións interesadas no evento.


Suscríbete a Arousa TV por correo

Eventos

[.EVENTOS][fbig1]

DAT

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget