noviembre 2018

noviembre 2018 en Centro Comercial Arousa. Participación libre | Noviembre 2018 


CC AROUSA: Sorteo 1000€ en vales de compra 


Compra en el Centro Comercial Arousa del 1 al 30 de noviembre y podrás llevarte 1000€ en vales premios.

Celebra con nosotros el mes del Black Friday.

El sorteo se hará el 4 de diciembre.

01nov, 02nov, 03nov, 04nov, 05nov, 06nov, 07nov, 08nov, 09nov, 10nov, 11nov, 12nov, 13nov, 14nov, 15nov, 16nov, 17nov, 18nov, 19nov, 20nov, 21nov, 22nov, 23nov, 24nov, 25nov, 26nov, 27nov, 28nov, 29nov, 30nov, 
noviembre 2018 
promoción, sorteo 

9h-14h en Vilagarcía. Inscripción en Aula Cemit, Matonsiños Vilagarcía. Cursos gratuitos  

Cursos gratuitos de Inclusión e Capacitación Dixital 

Impartidos por Kaeme Consultoría y Prevención, S.L.

Se impartirán entre los meses de Marzo y Noviembre.

Info e inscripción en Aula Cemit, Matosiños, en horario lunes a viernes 9h-14h

Listado de la formación que se impartirá:

INCLUSIÓN DIXITAL
 • · Iniciación a informátca e internet para adultos 30h
 • · Correo elctrónico: webmail 15h
 • · Seguridade na Rede 15h
OFIMÁTICA EN SOFTWARE LIBRE
 • Procesador de textos I 15h
 • Folla de cálculo I 15h
 • Elaboración de presentación I 15h
 • Base de Datos I 15h
 • Procesador de textos II 15h
 • Folla de cálculo II 15h
 • Elaboración de presentación II 15h
 • Base de Datos II 15h
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. E-ADMÓN.
 • O uso do DNI Electrónico e o Certificado Dixital 4h
 • Trámites Electrónicos e Administración Electrónica. Sede Electrónica Concello de Vilagarcía 4h 
CAPACITACIÓN AVANZADA EN FERRAMENTAS TIC
 • Deseño de páxinas webs con Wordpress 30h
 • Cloud Computing 30h
 • Programación para dispositivos móviles 30h
 • Google Apps 30h
 • Retoque Fotográfico 30h
 • Deseño Gráfico 30h
ORIENTACIÓN AO EMPREGO
 • Redes sociais e procura de emprego 30h
 • App´s móviles para a busca activa de emprego 20h
 • Elabora o teu C.V. 15h
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 2018


21h viernes en Auditorio Vilagarcía. Entrada 2€ | 30 noviembre 2018 


Coro Liceo de Vilagarcía "Viaxe Sonora. Descubrindo o Mundo, Recordando a Ópera" 


Música de Opera. Con Alejo Amoedo ao piano e a dirección de Sonia Bouzada.

30nov
noviembre 2018 

Financia/ patrocina Ticketea
CULTURA PRP2019/4565 Dáse conta do contrato menor de patrocinio asinado entre a Entidade Ticketea SL e o Concello de Vilagarcía de Arousa, por importe de 3.000,00 € para o patrocinio do Espectáculo "Viaxe sonora: descubrindo o mundo, recordando a ópera", producido pola Asociación coro Liceo de Vilagarcía. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.20h viernes en Seminario Auditorio Vilagarcía. Entrada libre 


Asamblea aberta MareaDaVila  


Dende Marea da Vila convocamos á veciñanza a unha nova asemblea aberta que terá lugar o próximo venres 30 de novembro a partir das 20:00H no seminario 2 do Auditorio de Vilagarcía.

Marea da Vila é un espazo que nace con vocación cidadá, por iso as asembleas están pensadas
para a participación da veciñanza, en igualdade e na busca dun consenso amplo sobre o que
construír unha alternativa para Vilagarcía. Entre os puntos a tratar na asemblea deste venres,
está a aprobación do manifesto fundacional de Marea da Vila que supón unha porta aberta á
participación e o apoio das persoas que sintan como súas as liñas fundacionais deste espazo.

Facemos un chamamento, a veciñanza e axentes sociais, a sumar e traballar para que a partir
de maio o Concello de Vilagarcía sexa tamén o Concello da xente, tal e como veñen amosando
os concellos que se gañaron para a cidadanía en maio de 2015 #MareaDaVila

30nov
noviembre 2018

noviembre en Vilagarcía 


Partidos y encuentros deportivos 


JUE 23nov
21:00 | Basket: Master Senior League | Fexdega 

VIE 24nov
19:00 | Fútbol: Atlético Arousana Alevín - E.F.B. Vilanova |  Manuel Jimenez 
-18:00 | Fútbol: Presentación equipos de la base del Arosa SC | A Lomba 

DOM 25nov 
-18:45 | Fútbol: CD Bamio Femenino - Mosteiro CD | Mpal de Meis
-17:00 | Fútbol: CD Bamio Senior - SD Romay | A Rapeira, Portas
-12:00 | Fútbol: CD Bamio Cadete - San Martín | Mpal Mari Paz Vilas 

SAB 24nov 
-16:00 | Fútbol: CD Bamio Juvenil - Mosteiro CD | Mpal Mari Paz Vilas 
-13:15 | Fútbol: CD Bamio Benjamín - Arousa F-7 | Berdón 
-13:15 | Fútbol: CD Bamio Veteranos - Villalonga | O Revel

noviembre 2018


en Centro Comercial Arousa, Vilagarcía. Participación libre hasta el viernes 3 noviembre a las 12h de la mañana. Sorteo "Tú enciendes nuestra Navidad": 250€ en vales de compra y una cena para dos personas. 


Sorteo del encendido navideño, con premio de 250 € para gastar en los establecimientos del C.C.Arousa y una cena para dos en el Gambrinus Lounge bar .

La iluminación de Navidad se encenderá el viernes 30nov. El ganador se personará a las 18:45h en el Centro Comercial Arousa.

El vale de 250€ se podrá gastar en cualquier local o locales del Centro Comercial Arousa durante el mes de diciembre de 2018, y se entregará en el momento del encendido de las luces.

El ganador/a recibirá:

-Ser el encargado/a de encender la iluminación de Navidad del CC Arousa, el viernes 30nov.
-250€ en vales de compra.
-Una cena para dos personas en el Gambrinus.

Inscríbete hasta el viernes a las 12:00 rellenando un folleto que te enteregarán en cualquier establecimiento del Centro Comercial e introdúcelo en la urna de la 1ª planta (junto al cajero). -

28nov, 29nov, 30nov
noviembre 2018


9h-14h en Vilagarcía. Inscripción previa hasta 30 nov. Gratis niños/as nacidos entre 2011 y 2015. 50 plazas. Campamento Urbano de Nadal. CEIP A Escardia 


A actividades inclúen obradoiros artístico creativos, manualidades, xogos guiados e
libres, etc. Inclue merenda a media mañá.

Será en vacaciones de Nadal: 24 a 28 dic, y 2 a 4 ene. 

Inscripción en Rexistro Xeral Concello de Vilagarcía, de 8:30h a 14:30h 

Xunto coa Ficha de inscrición, a ficha de matrícula e a folla de autorizacións ao campamento urbano de de nadal 2018-19, debidamente cumplimentadas e asinadas, deberá achegarse a seguinte
documentación:
Fotocopia DNI do pai, nai ou titor/a do/a menor
Fotocopia DNI ou folla do Libro de Familia correspondente do menor solicitante
No caso de fillos/as de vítimas de violencia de xénero informe do CIM
No caso de derivación de Servizos Sociais (prazas reservadas para menores participantes nos
programas de educación familiar) informe do devandito departamento
Nenos/as con necesidades educativas especiais deberán aportar o informe técnico/médico/especialista
pertinente

Organiza: Concellería Xuventude Concello Vilagarcía. 

13nov, 14nov, 15nov, 16nov, 17nov
noviembre 2018

navidad
nadal
infantil

El 6,7 y 8 de diciembre tendrá lugar el II Cat Café de Cambados. Un evento para que podáis conocer a todos los gatiños del Refugio que buscan familia.

Tendrá lugar en el salón de exposiciones José Peña.

Pero eso no es todo ¡hay más!

Por primera vez tendrás la oportunidad de asistir a una clase de yoga diferente. Una clase de yoga cargada de pequeños profesores de 4 patas. Si, si, has leído bien.

Por primera vez podrás asistir a una clase de yoga con gatos!!!

Habrá clases para adultos impartidas por Vera Yoga el día seis. Y clases para niños impartidas por Thais el día 8.

Para poder acudir a las clases de yoga será necesario apuntarse antes por email a info@refugiocambados.es o en 689.91.87.55


¡Os esperamos!

17h jueves, política en Concello, Ravella 1, Vilagarcía. Entrada libre.

Pleno Municipal ordinario Vilagarcía


SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

C O N V O C A T O R I A

Orde do día da Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 29 de novembro de 2018, ás 17,00 horas.

ORDE DO DÍA
 • 1. Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores de datas 25 de outubro e 16 de novembro de 2018.
 • 2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes outubro de 2018.
 • 3. Toma de coñecemento da renuncia presentada por D. Javier Ríos González ao cargo de Concelleiro.
 • 4. Designación, se procede, dun representante municipal para formar parte do Consello Escolar do CEEPR BATA Os Mecos de Vilagarcía de Arousa.
 • 5. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
 • 6. Aprobación, se procede, do expediente nº 06/CE/2018 de Modificación de crédito por crédito extraordinario e Nº 05/CF/2018 de cambio de finalidade de financiamento afectado (vivenda Dr. Tourón nº 3 e outros).
 • 7. Aprobación, se procede, da declaración das obras promovidas por Cáritas Diocesana, nunha vivenda unifamiliar situada en Carril, como de especial interese social.
 • 8. Aprobación, se procede, da adhesión do Concello de Vilagarcía de Arousa á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega, así como dos seus Estatutos para a constitución e funcionamento da citada Asociación.
 • 9. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do BNG, sobre a reivindicación do 25 de novembro e a necesidade de meirandes recursos no ámbito local e xudicial para loitar contra a violencia machista.
 • 10. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do BNG sobre o sector eléctrico.
 • 11. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal do BNG sobre o aniversario da Constitución.
 • 12. Aprobación, se procede, da Moción presentada polo grupo político municipal de EU para que se derrogue o delito de inxurias á Coroa e para reafirmar o compromiso cos valores republicanos e a democracia.
 • 13. Aprobación, se procede, da Moción presentada polos grupos políticos municipais de EU e Somos Maioría, para a redución do tránsito de vehículos pesados no Centro de Vilagarcía de Arousa (Rosalía de Castro)
 • 14. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
 • 15. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
 • 16. Rogos e preguntas.
 • 17. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión. 

29nov'18
noviembre 2018


17h-19h en seminario del Auditorio de Vilagarcía. Entrada libre 


Retos de los consumidores en las hipotecas y créditos: Cláusulas abusivas. Reclamaciones bancarias


Charla informativa. Organiza: Adicae: Asociación de usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España.

Cláusulas abusivas, novedades legislativas y pasos a seguir para reclamación colectiva en materia hipotecaria.

29nov
noviembre 2018

16h30-18h30 jueves en Centro Cultural Cea, Vilagarcía. Entrada libre. Mercadillo Solidario Cea Hoy jueves día 29-11-18 estará abierto el Mercadillo Solidario de Cea-Vilagarcía
En horario de 16:30 a 18:30h

VEN Y LLÉVATE
➡️kiwis ecológico​s 🥝🥝 ' riquísimos'
➡️Un buen libro 📖 📕
➡️Un regalito 🎁
➡️ Y por supuesto reservas una plaza ...O
varias, en el BUS, Cea-Santiago ✴️
* Exposición Beléns do mundo*

➡️ Y te invitamos a la charla-coloquio sobre el
Adviento a las 18:30h
PLANAZO ‼️✔️

Podrás dejar tapones y llevarte auténticas gangas.

Gracias por colaborar !!

29nov
noviembre 201821h miércoles en Salón García, Rey Daviña, Vilagarcía. Entrada gratis. 28 noviembre 2018 🎬 Cine Clube Ádega: 'Migas de pan'. Proxección e coloquio. Día Internacional da Eliminación da Violencia Contra a Muller 


O día 28 “Migas de Pan” programación especial en conmemoración do Día internacional da eliminación da violencia contra a muller. En colaboración con O soño de Lilith. 

Película, Uruguay, 2017. Proyección en versión original. 

Con motivo do Día internacional para a eliminación da violencia contra a muller o mércores día 28 proxectamos o filme “Migas de pan” e temos a sorte de poder contar coa súa Directora, Manane Rodríguez, para que nos presente esta cinta. 

O filme protagonizado por Cecilia Roth e Justina Bustos foi seleccionado por Uruguai para competir polo Óscar 2017 á mellor película de fala non inglesa. 

A cineasta de orixe Uruguaia, logo de cultivar este importante éxito de ser candidata por Uruguai aos Premios Óscar, dirixirá a série “Academia de mulleres“, un proxecto para televisión que nace en Galicia e cun equipo formado integramente por mulleres. 

Logo poderemos charlar e debatir con ela e tamén coa comunicadora e periodista Alba Tomé de O Soño de Lilith, sobre o filme e sobre o tema que se fai referencia. 

28nov 
noviembre 2018 
25N 

13h30 domingo en Vilagarcía. Entrada libre | 25 noviembre 2018 


VIII Premios Mágnum do Viño Galego 


Organiza: Instituto Galego do Viño.

El Instituto Galego do Viño celebrará el próximo día 25 de noviembre a las 19:30 horas la Gala de Entrega de Premios de la VII Edición de los Premios Mágnum do Viño Galego en la que se reconocerán los trabajos y profesionales más destacados del sector del vino en Galicia en el último año.

La cita tendrá lugar en Vilagarcía y reunirá a los más importantes representantes del sector en nuestra comunidad.

El jurado concede estos galardones en siete categorías:

Mágnum al Mejor Vino Gallego
Mágnum al Mejor Vino Revelación Gallego, vinos con un máximo de dos cosechas en el mercado.
Mágnum a la Mejor Bodega Gallega , entendida como colección de vinos en el mercado de la máxima calidad.
Mágnum a la Mejor Labor de Difusión del Vino Gallego.
Mágnum a la Mejor iniciativa de Enoturismo.
Mágnum al Mejor Sumiller en el Tratamiento del Vino Gallego.
Mágnum Honórifico "Vinolvidable" a un profesional destacado por su trabajo en favor del vino gallego.

25nov
noviembre 2018


en Vilagarcía. Entrada libre 


Outono Micolóxico'18

Organiza: "A Cantarela" Agrupación Micolóxica de Vilagarcía de Arousa

SALIDAS MICOLÓXICAS 

Salidas de la Explanada TIR. Precio socios 20€ / No socios 30€
Retirada de billetes en el local de la Agrupación (Rosalía de Castro 24-2º)
Socios: días 9 y 10 de octubre de 19,00 a 20,30h.
No socios: día 10 a partir de las 20,00h.

Día 21oct 
08h30 San Cristobo de Cea. Comida en la casa rural “Lareira do Alén”.

Día 04nov 
09h - Silleda, Forcarei. Comida en el Rte. Paris de Forcarei.


PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE 

Día 10 nov
17h Aportación individual de setas para la Exposición en el Auditorio.

Día 11 nov
12h30 Apertura de las exposiciones de setas, láminas, paneles, fotografía, dibujo y maquetas.

Día 12 nov
20h30 Conferencia "Las setas. Iniciación" por Carlos Álvarez Puga, Presidente de A Cantarela | Auditorio de Vilagarcía

Día 13 nov
20h30 Puri Lorenzo Castro, del Laboratorio de Micología de la Universidad de Vigo:
Conferencia Setas tóxicas. Intoxicaciones. | Auditorio de Vilagarcía

Día 14 nov
20h30 José Mª Costa, Micólogo de Campo:
Conferencia Setas de la madera. | Auditorio de Vilagarcía

Día 15 nov
20h30 Santiago Corral, de la Ag. Mic. Naturalista “Liboreiro” de Bueu:
Conferencia Como gozar de las setas sin comerlas. | Auditorio de Vilagarcía

Día 16 nov
20h30 Rubén García Castrelo (Pachi), Cocinero, miembro de A Cantarela:
Showcooking. Las setas en la cocina (4ª parte) | Praza Peixería

Nota: Por las mañanas habrá charlas en el Auditorio, los días 12 y 13 para los colegios que lo soliciten a nivel de 6º de Primaria.

Día 18 nov
XXVI FESTA DOS COGOMELOS (Fiesta de las Setas), de 11,00 a 15,30h.
- Degustación de setas y vino Albariño.
- XXXIV Concurso de Cocina.
- XV Exposición de Cestas de Otoño.

Día 24nov
19h SESIÓN DE CLAUSURA.
- Audiovisual del Outono Micolóxico 2017 y salidas primavera 2018.
- Entrega de premios de los concursos de Dibujo Escolar y Fotografía, y de trofeos a los colegios que presentaron maquetas

Día 24nov
12h Showcooking "Cocinando de setas de cultivo"por Rubén García Castrelo (Pachi), Cocinero, miembro de A Cantarela | Centro Comercial Arousa

Día 25nov
14h30h Comida Micológica en el Rte. Asador “Acebo”. Retirada de invitaciones en el Auditorio del 11 al 15 de noviembre. Precio socios 30€.- No socios 35€

SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE SETAS
.
Todos los lunes de noviembre y diciembre, excepto festivos, en la sede de A Cantarela (Rúa Rosalía de Castro 24 – 2º) de 19,30 a 20,30h.

octubre 2018


13h domingo desde Praza de Galicia, Vilagarcía. Participación libre 


EnNegro: Marcha e lectura de manifesto contra a violencia de xenero


Marcha por las principales calles de Vilagarcía hasta finalizar en Ravella, donde se dará lectura al manifesto del Consello Local da Muller.

En Negro Contra a Violencia 

Co obxectivo de promover e facer visible o rexeitamento da cidadanía ante calquera tipo de violencia contra as mulleres, no 2 015, o Concello de Santiago puxo en andamento a campaña de sensibilización Compostela, "en Negro", na que se implicaron arredor de 300 establecementos comerciais e axentes sociais do municipio, que se converteron en embaixadores da mesma.

No seguinte ano 2 016 sumaronse 16 concellos mais. No 2 017 chegouse a mais de setenta concellos. E este ano 2018, sobre cen concellos e tres deputacións forman parte desta campaña.

Info: http://ennegrocontraasviolencias.gal/

25nov
noviembre 2018
25N


10h30-13h domingo en Avda da Mariña, Vilagarcía. Inscripción previa  


VII Media Maratón Solidaria Zona Aberta a favor de Cáritas Interparroquial de Arousa 


La recaudación será destinada a Cáritas Interparroquial de Arousa.

Inscripción para participar: https://goo.gl/F49vsE

As primeiras 1000 inscricións terán dereito a unha camiseta”.

A inscrición para todas as categorías farase a través da web www.championchipnorte.com ou no comercio Moto Bazar (C/ Arzobispo Andrade nº 5 y telf. contacto 986501644) ata as 23:59 horas do 22 de novembro de 2018 (no comercio ata o seu horario comercial). Non se admitirán inscricións fóra dese plazo.

O precio da inscrición será de ata o 18 de novembro (12€ propietarios de chip e 13€ os que non teñen chip) e do 19 ó 22 de novembro (15€ propietarios de chip e 16€ os que non teñen chip), data na que finaliza o período de inscripción.

RECORRIDO Y CORTE CALLES  

Percorrido: Saída de Avenida Rivero de Aguilar, Glorieta do Cavadelo, Avenida Valle Inclán, Rúa Víctor Pita, Rúa Revenidas, Rúa do Porto, Rúa Avelina Nogueira, Rúa Víctor Pita, Avenida Valle Inclán, Rúa Alexandre Bóveda, Rúa Castelao, Praza de Galicia, Rúa Alcalde Rey Daviña, Praza da Constitución, Avenida Rosalía de Castro, Glorieta de Carril, Avenida Rosalía de Castro, Glorieta del Ramal, Avenida Rivero de Aguilar.

A Avenida da Mariña pecharase ao tráfico rodado as 08:00 horas e Rivero de Aguilar pecharase ao tráfico as 09:00 horas, o resto do percorrido as 10:00 horas.

Os vehículos estacionados nas zonas sinalizadas empezarán a retirarse as 08:00 horas na Avenida da Mariña. Os vehículos que queden estacionados no percorrido ou nos garaxes e as rúas que teñan saida ao mesmo, quedarán inmobilizados.

En caso de urxencia poñase en contacto coa policía local.

OS HORARIOS PODEN SUFRIR LIXEIRAS VARIACIONS E AS RUAS ABRIRANSE O TRAFICO EN CANTO SEXA POSIBLE. DISCULPEN AS MOLESTIAS.

25nov
noviembre 2018


11h30-14h y 17h-22h domingo en Praza de Abastos, Vilagarcía | Entrada 24€-105€ |  25 noviembre 2018 


Feria Independiente del Vino y Campeonato de España de Cata por Equipos


Castes - Feria Independiente del Vino en Vilagarcía de Arousa

En esta 2ª Edición de Castes te animamos a disfrutar del Túnel del Vino (público general) y a participar en el 1er Campeonato de España de Cata por Equipos (solo profesionales del sector).

La fecha es el próximo domingo 25 de noviembre y se celebra en la Praza de Abastos en Vilagarcía de Arousa.

Ven a Castes y conoce el presente y los próximos proyectos de los pequeños grandes viticultores de Galicia y de aquellos llegados desde diferentes puntos de la Península Ibérica y Francia.


Túnel del vino (público general) 24€

Recorrerás Galicia, gran parte de la Península Ibérica y Francia a través de los vinos de 43 bodegas. Gracias al formato de este túnel del vino tendrás la oportunidad de mantener un contacto directo con los pequeños grandes viticultores y bodegueros.

Horario: de 17:00 a 22:00 horas.

1º Campeonato de España de Cata por Equipos (profesionales del sector) 105€

Estamos preparando una cata a ciegas muy especial. Sumilleres, enólogos, distribuidores y amantes del vino podrán participar en este campeonato y sorprenderse con una selección de vinos llegados desde diferentes puntos de Galicia pero también de Europa y España. En esta cata se participa en equipos de entre 2 a 4 participantes.

Consulta las bases del campeonato.

Horario: de 11:30 a 14: horas.


viño, feira, Castes
25nov
noviembre 2018

en Auditorio Vilagarcía. Entrada libre. Del 11 al 24 de noviembre 2018. 


Expo Outono Micolóxico'18 

Organiza: "A Cantarela" Agrupación Micolóxica de Vilagarcía de Arousa.


DOMINGO 11nov 

12:30h Apertura de las exposiciones de setas, láminas, paneles, fotografía, dibujo y maquetas.


SÁBADO 24nov 

19:00h SESIÓN DE CLAUSURA.
- Audiovisual del Outono Micolóxico 2017 y salidas primavera 2018.
- Entrega de premios de los concursos de Dibujo Escolar y Fotografía, y de trofeos a los colegios que presentaron maquetas.

11nov, 12nov, 13nov, 14nov, 15nov, 16nov, 17nov, 18nov, 19nov, 20nov, 21nov, 22nov, 23nov, 24nov 
noviembre 2018 


21h sábado, teatro en Auditorio Vilagarcía. Entrada +5€. Gratis desempleados, estudiantes y mayores de 65 años. 


"Invisibles" Espectáculo a cargo de Redrum Producciones basada na novela de Montse Fajardo 

Un lugar indeterminado.
Tres mujeres.
Siete testimonios reales. Setenta minutos.
Un millón de razones para hablar del maltrato.
No más invisibles.

Entradas anticipadas: https://goo.gl/EodmUw 
ou duas horas antes en taquilla. 

Invisibles es un espectáculo de creación colectiva a partir de la novela homónima de Monste Fajardo, que presenta ante el público diversas historias con un hilo común entre ellas: la violencia de género. Su interés reside en la exposición de historias reales protagonizadas por mujeres gallegas, historias sobre maltrato, algunas de ellas ya conocidas por el público por su repercusión mediática. La pretensión fundamental de este espectáculo es concienciar y sensibilizar a las espectadoras y a los espectadores con esta lacra que invade la sociedad.

Invisibles es un espectáculo para mayores de 12 años, debido al contenido de alguna de las situaciones que se presentarán en el mismo. Se puede decir que es un espectáculo para público adulto pero también con un gran interés para jóvenes en edad adolescente, ya que es precisamente en ese rango de edad en el que adquieren sus personalidades y en el que comienzan sus primeras relaciones de pareja. Es el momento en el que conocer este tipo de situación les puede llevar a construir una relación más sana y a asentar los límites de sus relaciones futuras.

Con este espectáculo se presentan dos grandes reflexiones: la inexistencia de un perfil típico entre las mujeres que sufren violencia de género y la invisibilidad de los agresores frente a la exposición de las víctimas ante la sociedad. La compañía busca que el público desarrolle una conciencia crítica y cuestione la realidad que lo envuelve para poder así transformarla.

Invisibles quiere respetar y conservar la necesaria dimensión lúdica del teatro, pero aprovechando también su capacidad transformadora.

Elenco artístico:
Mela Casal, Sheyla Fariña y Nieves Rodríguez

Entrada de balde acreditando a condición de beneficiarios no control de acceso: Desempregados (tarxeta desemprego), estudiantes (carnet xoven) e maiores de 65 anos (D.N.I.).

Rede galega de teatros e auditorios
24nov
noviembre 2018
25N

20h30 lunes a jueves en Auditorio Vilagarcía. Entrada libre 


Conferencias Outono Micolóxico'18


Organiza: "A Cantarela" Agrupación Micolóxica de Vilagarcía de Arousa

LUNES  12nov
20h30 Conferencia "Las setas. Iniciación" por Carlos Álvarez Puga, Presidente de A Cantarela | Auditorio de Vilagarcía

MARTES 13nov
20h30 Puri Lorenzo Castro, del Laboratorio de Micología de la Universidad de Vigo:
Conferencia Setas tóxicas. Intoxicaciones. | Auditorio de Vilagarcía

MIÉRCOLES 14nov
20h30 José Mª Costa, Micólogo de Campo:
Conferencia Setas de la madera. | Auditorio de Vilagarcía

JUEVES 15nov
20h30 Santiago Corral, de la Ag. Mic. Naturalista “Liboreiro” de Bueu:
Conferencia Como gozar de las setas sin comerlas. | Auditorio de Vilagarcía

VIERNES 16nov
20h30 Rubén García Castrelo (Pachi), Cocinero, miembro de A Cantarela:
Showcooking. Las setas en la cocina (4ª parte) | Plaza Peixería

SÁBADO 24nov (antes programado para el 3 nov)
12h Showcooking "Cocinando de setas de cultivo"por Rubén García Castrelo (Pachi), Cocinero, miembro de A Cantarela | Centro Comercial Arousa

noviembre 2018


20h sábado en O Gato Negro, Carril, Vilagarcía. Entrada libre. 24 noviembre 2018 


Proxección do documental "Aillados" 


O sábado día 24, será o Faiado o que se desplaze hacia Carril para presentar no CAD O GATO NEGRO a proxeción do documental AILLADOS sobre o penal habilitado na Illa de San Simón durante a Guerra Civil.

24nov
noviembre 201816h30 a 20h30, sábado en Centro Comercial Arousa, Vilagarcía. Entrada libre. Gratis de 4 a 12 años | los sábados de noviembre 2018 


CC AROUSA: Club Infantil "Otoño"  


Talleres infantiles gratuitos de 4 a 12 años, en la primera planta, local detrás de Instersport.

SÁBADO 03nov 
Maquillaje del terror,  juegos, manualidades y bolista de chuches de Halloween.

SÁBADO 10nov
Manualidad de Otoño:
Dibujos con hjas estampadas en bolsa de tela.

SÁBADO 17nov
Cocina Salada:
Piruletas de bacon y Pizzaexpress.

SÁBADO 24nov 
Cocina Dulce:
Rollers de nocilla y palitos dulces.

03nov'18, 10nov'18, 17nov'18, 24nov'18,
noviembre 2018 

11h-14h sábado en Centro Comercial Arousa (patio planta baja) Vilagarcía. Entrada libre 


Cata de Setas 


Organiza: Agrupación A Cantarela y Centro Comercial Arousa.
5 recetas

1.  Esponja de setas.
2. Croqueta líquida de hongos.
3. Guiso de garbanzos, bacalao y setas.
4. Setas,maíz y xoubas.
5. Chili crab y pleurotus.

24nov
noviembre 2018

11h-16h Fontecarmoa, Vilagarcía. Entrada libre 


Concentración de Escolas de Rugby 


Organiza: Os Ingleses Rugby Club. 

EL SÁBADO ORGANIZAMOS LA CONCENTRACIÓN DE ESCUELAS Y POR LA TARDE LOS SENIORS JUEGAN EN LALÍN.
Comenzaremos el fin de semana con la concentración de escuelas que organizamos en el Estadio de Fontecarmoa, incluída dentro del calendario de actividades de la Federación Galega de Rugby, en la que contaremos con la presencia de 340 rugbiers procedentes de los clubs CRAT, Pontevedra RC, RC Lalín, Vigo RC, Muralla RC, Fendetestas, RC Ferrol, Valentes y nuestros cachorros de Os Ingleses.
La concentración comenzará a las 11:00h y se extenderá hasta las 16:00 horas, contando con un total de 6 equipos sub6, y 8 equipos en cada una de las categorías sub8, sub10 y sub 12. Se jugarán un total de 63 encuentros siguinedo el reglamento de Rugby Gradual de la Federación Española de Rugby, partidos dirigidos por 5 colegiados designados por el comité técnico de árbitros de la F.G.R.

LOS SENIOR SE DESPLAZAN A LALÍN
A las 16:00 horas, en el estadio municipal Anxo Cortizo de Lalín, el equipo senior disputará la 6 jornada de liga.
Se espera un encuentro muy complicado, ante un equipo local que está mejorando en su juego y que le hace estar en puestos de play off por el título, que recupero a jugadores lesionados, y siempre se caracterizó por su entrega y pundonor.
Por su parte, los nuestros viajan mermados por las bajas ya que debido a lesión no podrán contar con Biris, Maverick, Morris, Prado y Dovi, además ed la baja de Diego por cuestiones laborales.
El equipo lleva entrenando estas últimas semanas incidiendo en mejorar la organización defensiva, así como la toma de decisión en ataque.
En el entreno del viernes, se dará a conocer el XV inicial que saltará al campo a intentar traer la victoria para el Salnés.
EL DOMINGO EL TURNO DE LOS SUB 16
El domingo el equipo sub 16 recibe en Fontecarmoa al equipo de Ferrol RC. El equipo dirigido por Ju, intentará plasmar en el campo todo lo trabajado en los entrenemientos, será un enceuntro entretenido entre dos conjuntos muy parejos

24nov
noviembre 2018

20h15 viernes en Follas Novas Arousa, Vilagarcía. Entrada libre 


Vilagarcía in love: Presentación libros "El imbécil de mi hermanastro" e "Recorriendo tu geografía"


Este venres en Follas Novas Arousa preséntasenos romántico-erótico-festivo, e ademais por partida dobre. Veñen acompañarnos dúas escritoras galegas. Por unha banda, Chus Iglesias da Estrada, presentando o seu libro "El imbécil de mi hermanastro" que por certo, se desenvolve en Vilagarcia.

Doutra banda, Anya Rit, de Caldas, co seu libro "Recorriendo tu geografía". Ambas farán unha presentación conxunta para dar a coñecer os seus libros e para asinar os exemplares que desexedes. Se vos gusta este xénero literario, non dubidedes en achegarvos e gozar dun inicio de fin de semana do máis romántico.

O venres ás 20:15h na librería. Non faltedes!


23nov
noviembre 2018
literatura
literatura romántica erótica

11h15-12h viernes desde explanada Auditorio hasta  Ravella, Vilagarcía. Participación libre 


Andaina escolar contra a violencia 


Os centros educativos de Vilagarcía farán unha andaina ata Ravella, donde leeran un manifesto elaborado pola comunidade educativa e representarán unha coreografía conxunta coa canción "La puerta violeta" de Rozalén.

En caso de choiva, será no Auditorio.

23nov
noviembre 2018
25N

21h30 jueves en A Baldosa Vilagarcía. Entrada libre 


Pincho e Corto


Este JUERNES vuelve al Churruca otra edición de PINCHO Y CORTO de la mano con Cine Clube ÁDEGA

Realizaremos la proyección en la primera planta en la que podréis disfrutar de una cuidada selección de 4 bloques de cortometrajes, entre los cuales os serviremos unas deliciosos pinchos marca de la casa.

La entrada es gratuita hasta completar aforo.

#juernesdecine

22nov
noviembre 2018

19h30 jueves en Auditorio Vilagarcía. Entrada libre. 22 noviembre 2018 


🎵 Concerto Santa Icía 2018 


Outro ano máis chega o concerto da nosa patroa Santa Icía, estades todos convidados !!!
Alumnado da Escola Municipal e do Conservatorio Profesional de Música.

PROGRAMA:

Eleanor Rigby
Amelie
Allegro da Sonata 94 Sol M
Indian land
Salur d'amour
March of the Scare-crows
When the saints go marching in

Flourish for wind band
Aladdin

Coral 62
Una sañosa porfía
Moon River
Wondrous MAchine

22nov
noviembre, 2018


19h jueves en Salón García, Vilagarcía. Entrada libre 


Foro Voz "Mulleres pioneiras" 


Un debate abierto sobre mujeres que fueron pioneras. Foro Voz analiza el papel de mujeres que fueron pioneras en sus puestos de trabajo o en los proyectos que lideraron.

La cita será jueves, a partir de las 19.00 horas, en el Salón García y cuenta con la colaboración de la Diputación de Pontevedra.

Como ponentes estarán Ana Santórum, directora del museo Torre de Hércules; María Falcón y Cristina Yagüe, bodeguera y enóloga responsables del proyecto Anónimas Viticultoras; Mar Ambroa, gerente de Porto de Cambados; Ana Peña, Policía Local de O Grove; y Carmela Silva, presidenta de la Diputación. El público podrá formular preguntas.

Organiza La Voz de Galicia. Financia Deputación de Pontevedra. 

22nov
noviembre 2018
25N


11h-14h / 16h-19h  jueves en Vilagarcía. Entrada libre. 22 noviembre 2018  


Cáritas "Campaña: Nadie sin hogar". Jornada puertas abiertas del Centro de Inclusión Social - Acogida Básica San Cibrán 

Con motivo de la campaña "Nadie sin hogas" 2018, queremos invitar a todas las personas que lo deseen a conocer el centro de Inclusión Social - Acogida Básica San Cibrán.

Este centro lleva en marcha desde el 2.005 y su objetivo principal es dar respuesta integral a todas las personas y familias en situación de sin hogar.

ACTOS: 

12h Lectura de manifiesto 2018. 
17h Taller de atrapasueños. 

A lo largo del día se pordrán visitar las instalaciones del centro y del proyecto. Siembra acompañados por participantes y equipo. 

22nov
noviembre 2018

17h miércoles en Sobradelo, Vilagarcía. Entrada libre 


Actos na honra da Virxe do Socorro en Sobradelo
Actos na honra da Virxe do Socorro en Sobradelo

Actos na honra da Virxe do Socorro en Sobradelo


Organiza: Mulleres Rurais de Sobradelo.

17:00h Misa cantada polo Coro Anduriña e Procesión polas rúas do pobo (se o tempo o permite).

Aperitivos para todas as socias, veciños e amigos no Salón Parroquail de Sobradelo.

21nov
noviembre 2018

en Kaeme, Rúa Edelmiro Trillo 6, Vilagarcía. Gratis. Inscripción previa tlf 672632402 


💡 KAEME: Curso de Creación e Xestión de Microempresas  


Inscripción para o curso. Subvencionado a 100% a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Próxima proba de selección: luns 19nov, 11h
9 plazas disponibles.

Perfil dos alumnos: bacharelato, ciclo superios, diplomatura ou equivalencia.

O curso comezará o martes 20 de novembro, e o horario será polas tardes, de 15:30h a 20:30h.

19nov, 20nov
noviembre 2018
gratis, gratuito

11h-15h30 domingo en Praza Peixería, Vilagarcía. Entrada libre. Precio plato 5€. 18 noviembre 2018 


XXVI Festa dos Cogomelos

Organiza: "A Cantarela" Agrupación Micolóxica de Vilagarcía de Arousa

Fiesta de las Setas, de 11,00 a 15,30h.

- Degustación de setas y vino Albariño.
- XXXIV Concurso de Cocina.
- XV Exposición de Cestas de Otoño.

Precio ración: 5€ con bebida incluida.
especialidades: con arroz, con fabas, con carne e patacas, con pementos de piquillo recheos.

18nov
octubre 2018


21h30 sábado en Centro Cultural O Sixto, Vilagarcía. Entrada libre | 17 noviembre 2018 


Magosto - Foliada Aberta en O Sixto 


Os Demos da petaca, xunto co CC o Sixto argallamos este magosto-foliada.
Trae o teu instrumento!
Trae ganas de tocar!
Trae ganas de pasalo ben!
Sen grupos, sen quendas, tocar por placer... e rillando castañas.
Ídelo perder??

17nov
noviembre 2018


21h sábado en Auditorio Vilagarcía. Entrada +10€. 

Serafín Zubiri y Banda Unión Musical de Meaño "Recordando a Nino Bravo" Concierto en el que el cantante Serafín Zubiri interpretará 18 temas de Nino Bravo, acompañado por la Banda Unión Musical de Meaño y su propio piano. Este espectáculo, que se ha llevado a cabo con gran éxito en muchas ciudades españolas desde 2013, nos muestra temas tan conocidos como Amanecer, Noelia, Libre, Un beso y una flor, entre otras del famosísimo Nino Bravo.

LEMBRANDO A NINO BRAVO
Serafín Zubiri & Banda Unión Musical de Meaño

Concerto de Santa Icía 2018
Auditorio de Vilagarcía de Arousa
17 de Novembro ás 21.00h

O concerto está estruturado en catro bloques nos que se fai un percorrido cronolóxico polos cinco discos editados de Nino Bravo. Entre cada bloque, proxéctanse vídeos nos que se conta dunha maneira detallada a vida e carreira dun dos mellores artistas da historia musical española.

Escoitaremos temas interpretados soamente pola Banda Unión Musical de Meaño, temas cantados por Serafín Zubiri tocando o piano e temas que se farán conxuntamente.

Neste espectáculo crearase un clima moi emocionante, xa que escoitaremos en directo cancións como “Te Quiero, Te Quiero”, “Cartas amarillas”, “Noelia”, “Un Beso y Una Flor”, “Mi Tierra”, “América, América”, “Libre”, entre outras, sempre co acompañamento dunha Banda de Música.

Estamos seguros de que todos os presentes poderán desfrutar dun concerto máxico e inolvidable.

17nov
noviembre 201820h sábado en Fexdega, Vilagarcía. Entrada libre V Congreso Local de NNXX del PP de Vilagarcía 


Andrea Levy ha confirmado asistencia, y estará acompañada de Alfonso Rueda y de diversas personalidades del partido y de NNXX.

Raúl Santamaría (actual Presidente de la Gestora) es el único candidato que ya ha entregado los avales necesarios para ser el próximo Presidente de NNXX Vilagarcía.

Este sábado, 17 de noviembre de 2018 en el interior del recinto ferial de Fexdega a partir de las 20 horas, Nuevas Generaciones del Partido Popular de Vilagarcía celebrará su V Congreso Local, proceso en el que se renovarán los cargos directivos de la agrupación juvenil popular.

Dentro del intenso proceso de renovación interna que está protagonizando el PP de Vilagarcía desde 2017, la actualización de NNXX siempre ha sido un asunto que contó con una especial relevancia para sus integrantes y para la dirección del partido. El Presidente local, Alfonso González Gallego, ha manifestado en repetidas ocasiones la importancia que este colectivo tiene en el organigrama interno popular, hecho que se ha demostrado al incorporar a Raúl Santamaría y a Juan Andrés Bayón al Comité Ejecutivo local.

Al acto congresual local acudirán distintos cargos y autoridades del PP local, provincial y autonómico para arropar a este proyecto, que irrumpe con fuerza y que cada vez tiene más peso específico dentro de la formación vilagarciana. Además del Presidente Provincial, Alfonso Rueda, ha confirmado su asistencia al acto Andrea Levy, la Vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. En el congreso estarán también la Presidenta de NNXX Provincial, Ana Cristina Pérez y el Presidente de NNXX Autonómico, Adrián Pardo. Por supuesto estarán arropando los integrantes del Comité Ejecutivo local, con el Presidente y candidato a las próximas municipales, Alfonso González Gallego y el grupo municipal popular.

Los integrantes del Comité Organizador del Congreso (COC) son: Manuel Méndez como Presidente; Julio Varela como secretario y Alejandro Peña como vocal. Raúl Santamaría ha sido el único candidato que ya ha hecho entrega de los 10 avales exigidos para poder formalizar su candidatura a la presidencia de NNXX Vilagarcía.

Con este acto se pondrá punto y final a la actual etapa de Nuevas Generaciones, dirigida por una Gestora (en la que Raúl Santamaría es su Presidente y Juan Andrés Bayón su secretario general) y se dará cumplimiento al compromiso adquirido el pasado año de celebrar esta renovación mediante el congreso local. El sábado quedarán elegidos los nuevos cargos del organigrama de NNXX y su Presidente. El propio Santamaría asegura que “Nuevas Generaciones Vilagarcía lleva más de un año trabajando para incorporar la visión de la juventud al proyecto que tiene el PP para que esta ciudad vuelva a ser un referente”.

UNA AGRUPACIÓN QUE INCREMENTA SU PROTAGONISMO
NNXX de Vilagarcía es uno de los grupos más activos y con mayor peso dentro del panorama provincial popular. No en vano, tanto Santamaría como Bayón han sido nombrados miembros de la Junta Directiva de NNXX provincial, ostentando este último el cargo de Vicepresidente.

Además, Daniel Domínguez y Alejandro Peña, también han sido incorporados al Comité Ejecutivo de NNXX Provincial en Pontevedra.


17nov
noviembre 2018


10h viernes y sábado en Salón García, Vilagarcía. Entrada libre. 16 y 17 de noviembre 2018 


I Xornadas Galegas sen Alcol 


Con motivo del día mundial sin alcohol, que se celebra el 15 de Novembro, FARGA organiza las primeras jornadas sin alcohol. Día SEN alcol.
Organiza: Federación de Alcohólicos Rehabilitados de Galicia FARGA y AREVA - VILAGARCIA
Tfno: 986502137 PODEMOS AXUDARCHE


Dende a Federación de Alcohólicos Rehabilitados de Galicia, F.A.R.G.A., estáse a organizar as I Xornadas Galegas sen Alcol. Levaránse a cabo os vindeiros días 17 e 18 de Novembro de 2018 con motivo da celebración do Día sen alcol. Serán no Salón García do Concello de Vilagarcía de Arousa.

Estáse a rematar o programa de actividades que se van levar a cabo (estamos a espera dalgunha confirmación). Tan pronto sexa posible, subirémolo a esta páxina web así como as redes sociais para dalo a conocer a todas as persoas que estéan interesadas en asistir a dito evento.

Mentras tanto, deixámos o cartel anunciando as I Xornadas sen Alcol.

ENTRADA LIBRE.

Programa


VIERNES 16nov 

09:00h Recepción de participantes. Entrega de documentación.
10:15h Inauguración de las jornadas.
11:00h Ponencia "Alcoholismo, cruzando la puerta" por D. Alejandro Neira de Paz, piscólogo de la asociación Axúdate.
12:00h Descanso
12:30h Stop-accidentes "Consecuencias del alcohol en la conducción"
14:00h Parada para comer.
16:30h Taller interactivo. Organiza Isa Naveiro, ETL Argalladas.
18:30h Descanso.
19:30h teatro "Secretos de familia" escrita y dirigida por Camen Lanázuri Almaraz. Interpretada por el grupo de teatro Adiante.


SÁBADO  17nov 

10:00h Mesa coloquio "Testimonios"
11:30h Descanso.
12:00h Taller interactivo. Organiza Isa Naveiro, ETL Argalladas.
13:00h Entrega de premios I Concurso de Carteles.
14:30h Clausura de las jornadas.
14:00h Taller "Coctelería sin alcohol" y aperitico de fraternidad. Organiza Eventos Glams's Night


16nov, 17nov
noviembre 2018

DAT

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget