febrero 2019

17h jueves en Concello de Vilagarcía. Entrada libre 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

Sesión plenaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 28 de febreiro de 2019, ás 17,00 horas.

ORDE DO DÍA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior de data 31 de xaneiro de 2019.
2. Toma de coñecemento dos Decretos da Alcaldía emitidos no mes xaneiro de 2019.
3. Toma de coñecemento da solicitude de participación cidadá presentada por parte de asociacións ou entidades en relación con un punto da orde do día que lle afecte directamente e posterior intervención a través dun único representante das mesmas.
4. Toma de coñecemento do informe do 4º trimestre de 2 0 1 8 de morosidade, ao abeiro do disposto na Lei 5/ 2 0 1 0, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/ 2 0 0 4, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
5. Aprobación, se procede, do expediente de modificación de crédito por crédito extraordinario e de cambio de finalidade de financiamento afectado en relación coas obras de renovación da rede de auga en Avda. Doutor Tourón. (Exp. nº 02/CF/2019)
6. Aprobación, se procede, do Manifesto do Consello Local da Muller con motivo do 8 de marzo, Día internacional das Mulleres.
7. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do BNG, en apoio ás reivindicacións do 8 de marzo.
8. Aprobación, se procede, da moción presentada polos grupos políticos municipais de EU e Somos Maioría de apoio á folga feminista do 8 de marzo.
9. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PP en relación con actuacións no entorno do Río do Con e Travesía Alejandro Cerecedo.
10. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PP sobre Regulación mediante ordenanza municipal da circulación de vehículos de mobilidade persoal en Vilagarcía.
11. Aprobación, se procede, da moción presentada polo grupo político municipal do PSG-PSOE en relación coa dotación dun espazo para os xubilados da Casa do Mar.
12. Interpelacións ou control das decisións do grupo de goberno.
13. Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
14. Rogos e preguntas.
15. Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.

Vilagarcía de Arousa 

26feb 
febrero 2019 Suscríbete a Arousa TV por correo


10h-12h martes, miércoles y jueves/ 17h a 20h lunes a viernes. Exposición colectiva en Espacio de Arte CS Villegas, Avda Doutor Casal 6, Vilagarcía. Entrada libre. Hasta finales de febrero de 2019.


Exposición colectiva en pequeño formato: cerámica, acuarelas y grabados

Se podrá ver:
Cerámica de Mar Barral.
Artesanía de Galicia.
Pinturas "Cortegada dentro y fuera", de Juan Carlos Matilla
grabados y acuarelas.

En ESPACIO de ARTE C.S-VILLEGAS.

Os esperamos!!
Tardes de 5 a 8h
Mañanas martes,miércoles y jueves de 10 a 12h
O con cita previa en el teléfono:618592287

06feb, 07feb, 08feb, 09feb, 10feb, 11feb, 12feb, 13feb, 14feb, 15feb, 16feb, 17feb, 18feb, 19feb, 20feb, 21feb, 22feb, 23feb, 24feb, 25feb, 26feb
febrero 2019 

Inscripción i entrega de relatos ata o 28 febreiro 2019 en certame.relatocurto@nontedurmas.org

Poderán presentarse todos os alumnos e alumnas dos centros públicos da provincia de Pontevedra de primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional. Tamén poderán presentarse as persoas adultas (familiares, profesorado e alumnado universitario dos campus de Pontevedra e Vigo). 

Haberá premios para cada categoría e para os 120 autores finalistas. 


Un relato curto narra unha historia ficticia nun pequeno espazo de tempo, con poucos  personaxes, con descricións breves e escasas divagacións.
Mostra o que ocorre e ensina a historia a través dunha acción estruturada deixando ao lector que deduza parte dos feitos e que se atope cun final inesperado. 
Organiza FANPA Pontevedra (Federación Provincial de ANPAS)

Os principais obxectivos deste certame son: fomentar a creatividade no alumnado, potenciar a expresión e comprensión escrita, estimular o uso do galego nas familias, facilitar as posibilidades de publicación a novos creadores/as, apoiar os escritores/as noveis e afeccionados/as, crear un espazo común e familiar para a creación literaria.

1º Os relatos deberán ser orixinais, inéditos, non premiados noutros certames, de temática libre e escritos en lingua galega. Cando se promovan dende os colexios e institutos, serán descartados os grupos de relatos de temática semellante.

2º Poderán presentarse todos os alumnos e alumnas dos centros públicos da provincia de Pontevedra de primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional. Tamén poderán presentarse as persoas adultas (familiares, profesorado e alumnado universitario dos campus de Pontevedra e Vigo).

3º Cada autor/a só poderá presentar un relato que terá unha extensión mínima de 200 palabras e máxima de 300. Estará escrito en Times New Roman, de tamaño 12 pt. e interliñado de 1,5 liñas.

4º Os relatos enviaranse en arquivos en formato .doc, .docx ou .odt ao enderezo de correo electrónico certame.relatocurto@nontedurmas.org
5º Enviaranse dous arquivos no mesmo correo:

1. Denominado DATOS (este ficheiro é para a organización) no que figurará o relato completo e os seguintes datos do/a participante:


 • o pseudónimo utilizado
 • o nome e apelidos do autor/a
 • o curso do alumno/a
 • o centro escolar onde estuda o alumno/a
 • o correo electrónico persoal
 • o teléfono persoal
 • o relato


2. Denominado RELATO (este ficheiro é para o xurado) no que figurará:


 • o título do relato
 • o relato
 • o pseudónimo utilizado
 • a categoría (primaria, secundaria, bacharelato/formación profesionalou adultos).


6º O prazo de envío dos textos finalizará o 28 de febreiro de 2018.

7º A selección do xurado, formado por filólogos, escritores e/ou profesores e representantes de Kalandraka Editora, terá dúas fases. Na primeira fase seleccionará os 120 mellores relatos de entre todos os presentados e que formarán parte do libro. Esta selección de 120 finalistas darase a coñecer no mes de maio de 2018. Nunha segunda fase o xurado destacará 20 dos relatos finalistas e escollerá de entre eles o gañador de cada categoría (primaria, secundaria, bacharelato/FP e adultos). O resultado desta escolla darase a coñecer no acto de entrega de premios.

8º Os premios serán os seguintes:


 • Para o gañador/a de cada categoría (primaria, secundaria, bacharelato/formación profesional e adultos): un vale de 200 euros, un lote de libros de Kalandraka, un xogo e unha lámina autenticada polo ilustrador Ramón Trigo.
 • Para os 20 autores finalistas destacados: un obradoiro de creación literaria que impartirá no mes de xuño a escola de escritores da Asociación de Escritores en Lingua Galega.
 • Para os 120 autores finalistas: un libro colectivo cos seus relatos e co relato feito expresamente para o certame por un escritor profesional, nesta edición é Concha Blanco.
 • Tanto os relatos gañadores coma todos os finalistas publicaranse tamén no Diario de Pontevedra durante as vacacións de verán. 


9º A obra será propiedade da entidade organizadora, polo que os autores e autoras aceptan ceder todos os seus dereitos e a corrección gramatical e léxica para a súa publicación.

10º Os premios poderán quedar desertos se non se alcanza unha calidade mínima, incluída a publicación do libro colectivo. As decisións adoptadas polo xurado serán inapelables en todos os casos.

11º A participación no certame implica a aceptación das bases e a súa interpretación é responsabilidade da organización do certame.

12º Os datos persoais incluídos neste certame só serán coñecidos pola organización do concurso, quen garante o anonimato dos autores e autoras dos relatos durante todo o proceso de selección e deliberación do xurado e serán obxecto de tratamento automatizado no ficheiro da Federación cuxa finalidade é a xestión e control dos premios concedidos polo xurado. Os seus datos persoais non serán comunicados ou cedidos a terceiros. O interesado ou interesada poderá revogar o seu consentimento así como exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no enderezo de correo: certame.relatocurto@nontedurmas.org

bases na web https://blogs.nontedurmas.org/certame/2019/01/11/bases-da-vii-edicion/

06feb, 07feb, 08feb, 09feb, 10feb, 11feb, 12feb, 13feb, 14feb, 15feb, 16feb, 17feb, 18feb, 19feb, 20feb, 21feb, 22feb, 23feb, 24feb, 25feb, 26feb, 27feb, 28feb
febrero 2019


Suscríbete a Arousa TV por correo


18h domingo en Pabellón Multiusos Vilanova. Entrada libre

concellodevilanova
#DOMINGOCINE
VAIANA
18:00h
#MULTIUSOS

24feb
febreo 2019
Suscríbete a Arousa TV por correo

AVISO IMPORTANTE:
Recopilamos y ofrecemos información sobre ofertas de empleo en la zona de Arousa, de distintos portales, redes sociales, boletines de concellos, instituciones, etc, comprobando previamente la veracidad de las mismas y los contactos. No obstante, nos limitamos a ofrecer la información pero no participamos en el proceso de selección ni nos responsabilizamos de los mismos. Si detecta algún fraude contáctenos inmediatamente a info@arousatv.com 


en Valga. Entrada libre 


Xoves 21feb 
11h Plantación do Carballo de Gernika na horta da Casa. Participarán a Presidenta das Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui.

20h Presentación do terceiro número da Revista de Estudos Rosalianos Follas Novas no Auditorio de Rois.

Sábado 23feb
13h Estrea da peza musical escrita por Loliña Mosquera "Caldo de groria", interpretada pola Banda Municipal de Padrón e a Coral Plifónica Padronesa.

Domingo 24feb 
17h Peche das Converxencias Galicia-Portugal. Concerto de Canto d'Aqui no Auditorio.

19h Caldo de Gloria para os asistentes a Casa-Museo, elaborado pola escritora Ledicia Costas.

21feb, 23feb, 24feb
febrero 2019


Suscríbete a Arousa TV por correo

AVISO IMPORTANTE:
Recopilamos y ofrecemos información sobre ofertas de empleo en la zona de Arousa, de distintos portales, redes sociales, boletines de concellos, instituciones, etc, comprobando previamente la veracidad de las mismas y los contactos. No obstante, nos limitamos a ofrecer la información pero no participamos en el proceso de selección ni nos responsabilizamos de los mismos. Si detecta algún fraude contáctenos inmediatamente a info@arousatv.com 


Jueves y viernes: 20h-22h30/ Sábado e domingo: 13h-15h e 20h-22h30

 DesTapa Vilagarcía. Ruta concurso de tapas por Vilagarcía 


Nova edición coa participación de locais con tapa.

Prezos: (edición anterior, por confirmar)

Tapa: 2,5€
Tapa con un viño Mencía ou Albariño: 4€
Tapa con botellín de cervexa Mahou: 3,5€
Combinado (ginebra, whisky, ron): 6€


Locais con tapa

Bar de Co, D'María, Derby, Doña Tapa, El Trastero, La Baldosa, La Malquerida, La Parra de Julián, Madialeva, Mezclum, Misterio, Taller del Olvido, Tablizo, Xoxe's.


Horarios nos que se sirven tapas: (edición anterior, por confirmar)

Luns a venres: 20h-22h30
Sábados e domingos: 13h-15h e 20h-22h30

15feb, 16feb, 17feb, 21feb, 22feb, 23feb, 24feb
febrero 2019Suscríbete a Arousa TV por correo


Ofertan dende mañá una ruta de tapas creativas na que participan 14 locais

O prezo por tapa é de 2,50 euros excepto o xoves 21, que será a "Noite do Tapeador", e na que se cobrarán a 2,20€

Catorce tapas de moi coidada elaboración e presentación son as que dende mañá e ata o domingo día 24 (con excepción do luns 18, martes 19 e mércores 20) ofrecerán en Vilagarcía os outros tantos locais hosteleiros que participan na novena edición da Ruta Concurso de Tapas ‘Destapa Vilagarcía’, a terceira que se fai na tempada de inverno.

Hai un pouco de todo. Propostas tan innovadoras como a Croqueta invertida de steack tartar con bechamel de mango (Derby); o Cordeiro desosado en lámina crocante e encurtido caseiro sobre  parmentier de boniato e demi-glace (Mezclum); o Baozi de carne con salsa tonkatsu de papaya e wasabi (La Parra de Julián) ou o Polo marinado ao curry e lima en espetada, maionesa de mostaza, plátano crocante e aceite de “sweet chilli” (El Trastero),

Outras xogan á sorpresa e a que os comensais descubran in situ os seus sabores como o BombonEra (Misterio); o Burrito de Mar (La Baldosa) ou o Quino fozando no monte (La Malquerida)

O prezo por tapa é de 2,50 euros; de 3,50 euros se vai acompañado dun botellín de Mahou ou de 4 euros se se toma cun albariño Eidosela ou mencía Campaza.

VOTOS E PREMIOS

O público poderá votar pola súa tapa favorita de entre as 14 propostas. Para elo deberá facerse cun Libro de Ruta, dispoñible en todos os locais participantes, e ir selándoo cada vez que deguste una tapa ata completar un mínimo de seis establecementos. Unha vez que conte cos seis selos poderá votar.

Ao obxecto de que a votación sexa o máis equitativa posible, cada participante otorgará 3, 2 e 1 puntos ás tres tapas que máis lle gustaron.

Do reconto de todos os votos correctamente emitidos sairán o primeiro, segundo e tercer premio á mellor tapa de ‘DesTapa Vilagarcía’.

Entre todas as papeletas depositadas realizarase un sorteo de 3 premios de 100 euros en metálico, a cesión gratuita dun Volkswagen T-Roc durante unha fin de semana, cortesía de Vepersa, a cesión gratuita dun Audi QW durante unha fin de semana, cortesía de Vepersa, unha exclusiva tostadora Volkswagen, cortesía de Vepersa, unha exclusiva caixa isotermo Audi, cortesía de Vepersa, 2 lotes de viños de albariño Eidosela e 2 lotes de viños de mencía Campaza.


Todas as actividades e premios desta ruta das tapas así como a relación e as fotos das tapas poden ser consultadas na web www.destapavilagarcia.com ou a través de facebook.com/destapa.vilagarcia


21h sábado 23 febreiro no Salón García. Entrada libre.

Son Trío celebra o seu homenaxe a Rosalía de Castro co seu proxecto musical "Miña almiña", proposta en que se interpretarán dez cancións con letras dos poemas "Follas novas".

Poemas de Rosalía de Castro musicados.
Voz: Su Garrido Pombo
Violoncelo: Susanna Blanco
Composición e piano: Katia Linke

Son Trío é un grupo de mulleres de Vigo que une a tres mozas cunha experiencia artística moi extensa por separado. Formada en 2017 por Katerina Linke (piano, composición), Su Garrido Pombo (voz) e Susanna White (violoncelo) acaba de publicar un anfitrión fantástica seu proxecto "mina Almina" con base nas letras de Rosalía de Castro e música orixinal.

O proxecto nace despois de gañar o concurso "Musicando a Rosalía" organizado polo Concello de Vigo coa canción "Algúns din". pianista ruso e compositor Linke Katerina crea un ciclo de dez cancións con instrumentación clásica, pero con un moderno e fresco para a poesía do enfoque do século XIX.

As cancións son íntimas, expresivas, románticas, con ricas harmonías e un toque de jazz. A voz doce e expresiva de Su Garrido, moi atenta á palabra, soa os poemas coma se fosen escritos hoxe. "Mina Almina" é unha visión musical diferente, destacando a orixinalidade, instrumentación, alto nivel de interpretación e sensibilidade, así como ofrecer un proxecto como a linguaxe musical galega.

O obxectivo de Son Trío é reinventar o papel da muller-músico e levar as súas cancións a través de Galicia, España e no estranxeiro.


Son Trío celebra su homenaje a Rosalía de Castro con su proyecto musical “Miña almiña”, una propuesta en la que se interpretarán diez canciones con letras del poemario “Follas novas”.

Poemas de Rosalía de Castro musicados.
Voz: Su Garrido Pombo
Cello: Susanna Blanco
Composición e piano: Katia Linke

Son Trío es un grupo femenino de Vigo que une tres jóvenes mujeres con muy amplia experiencia artística por separado. Formado en 2017 por Katerina Linke (piano, composición), Su Garrido Pombo (voz) y Susanna Blanco (cello) acaba de estrenar con una fantástica acogida su proyecto “Miña Almiña” basado en la letra de Rosalía de Castro y música original.

El proyecto nace tras ganar el concurso “Musicando a Rosalía” organizado por Concello de Vigo con la canción “Algúns din”. La compositora y pianista rusa Katerina Linke crea un ciclo diez canciones con instrumentación clásica, pero con un acercamiento actual y fresco a la poesía de siglo XIX.
Las canciones son íntimas, expresivas, románticas, con ricas armonías y con un toque de jazz. La dulce y expresiva voz de Su Garrido, muy atenta a la palabra, hace sonar los poemas como si fueran escritos hoy. “Miña almiña” es una propuesta musical diferente, destacada por la originalidad, instrumentación, alto nivel interpretativo y su sensibilidad, además de ofrecer un proyecto en una lengua tan musical como la gallega.

El objetivo de Son Trío es el de reinvendindicar el papel de la mujer-músico y llevar sus canciones por Galicia, España y fuera de país.

23feb
febrero 2019
Suscríbete a Arousa TV por correo


16h30-18h30 los sábados, talleres infantiles gratuitos en Centro Comercial Arousa, 3ª planta, Vilagarcía. Entrada libre. Gratis de 4 a 12 años.


Sábado 02feb 
Color by number y confeccionamos nuestros prismáticos.

Sábado 09feb
Corazones de San Valentín + jungle collage.
Canciones y juegos cantados con animales.

Sábado 16feb 
Postcard profiles animals + juegos en la jungla.

Sábado 23feb 
Puzzle jungle + lion with fruits

febrero 2019Suscríbete a Arousa TV por correo


11h-15h sábado domingo en PadrónEstamos en Padrón preparando as actividades da fin de semana dos Encontros con Rosalía da Asociación de Empresarios Padrón Rois Dodro

Lembrade que o sábado 23 e o domingo 24 Rosalía 🌹estará por Padrón visitando tendas e comercios, bares e restaurantes, empresas de servizos...

Rosalía irá ao encontro co seu pobo, falar coa súa xente... estará máis preto que nunca de ti...💚

#RosalíaSigueViva en #Padrón

23feb, 24feb
febrero 2019

Suscríbete a Arousa TV por correo11h30-13h sábado, en pabellón Castelao, Vilagarcía. Inscripción previa. 

Nos adelantamos al Carnaval!

El próximo sábado, 23 de Febrero, en nuestro Obradoiro Artístico, con la pedagoga Silvia Caneda, realizaremos Caretas para este Carnaval!

Una vez más, los niñ@s realizarán una tarea divertida y creativa, en la que, de seguro se divertirán mucho, además de trabajar las Habilidades Sociales, Psicomotricidad fina, Autonomía, entre otras...

En la Sede del Pabellón Castelao, 1 planta de Vilagarcia.

Socios e inscritos en taller de pintura, GRATIS!
No Socios, 4 euros.

Reserva ya tu plaza!

Organiza: TDAH Salnés

23feb
febrero 2019


Suscríbete a Arousa TV por correo

GALLEGO ANUNCIA SU FIRME INTENCIÓN DE AUMENTAR LAS AYUDAS A DEPORTISTAS Y ENTIDADES 


El candidato popular considera que las actuales partidas “son totalmente insuficientes” y ya trabaja en un potente Plan Deportivo 


Los clubes se quejan del estado de las instalaciones, pero sobre todo de las penurias que pasan para poder competir. La base ha de tener una protección especial municipal porque “es el futuro” 


“Hay que inyectar más recursos para el Deporte. La gran apuesta de Varela en cuatro años fue invalidar un campo en A Tomada para construir una pista multideportiva que carece de mantenimiento”


Nota de prensa PP Vilagarcía. 22 de febrero de 2019 
Alfonso González Gallego confiere una especial atención al Deporte dentro de su concepto de ciudad para los próximos años. Su pasado como deportista influye de manera decisiva a la hora de conocer de primera mano las necesidades de este sector clave y de las soluciones necesarias. Por eso se ha propuesto que en el próximo mandato la situación actual dé un giro y se “haga una apuesta `ambiciosa´ por los deportistas y las entidades deportivas vilagarcianas”.

El candidato del PP anuncia su “firme intención” de incrementar de manera notable las ayudas que destina el Concello y la Fundación de Deportes. La cifra actual que reparte la Fundación ronda los 90.000 euros entre las disciplinas que conforman la oferta deportiva en la ciudad. Para Gallego, esas partidas “son totalmente insuficientes”. La apuesta por el Deporte en una ciudad como esta ha de ser “ambiciosa y estar asegurada a varios años vista”. El líder de los populares avanza que esta será solo la primera de las medidas del potente Plan Deportivo diseñado para Vilagarcía que maneja el Partido Popular.

Dentro de esa hoja de ruta tendrán también cabida infraestructuras, mejora de instalaciones, recuperación y atracción de eventos y un apoyo decidido a todos los que hacen posible la actividad multideportiva en la ciudad.

Gallego y su equipo siguen manteniendo reuniones de trabajo con distintos clubes y entidades deportivas. Las quejas y necesidades son coincidentes en muchos casos y se centran en el estado de las instalaciones, los horarios, las dificultades para la coordinación de espacios y sobre todo, las penurias que pasan algunos equipos para poder competir en condiciones.

Dentro del modelo deportivo que promueve González Gallego, el deporte de base “ha de tener una protección especial desde el Concello”, ya que “es el futuro de nuestro deporte y hay que mimarlo”.
El alcaldable popular, que ha vivido en primera persona los sacrificios que hacen los responsables de las distintas entidades para que los clubes y jugadores puedan saltar a competir cada fin de semana, quiere poner en valor esa labor: “Siempre nos fijamos en la cara visible que son los deportistas, pero detrás de ellos siempre hay personas que ponen su tiempo y sus propios recursos para que las entidades sigan vivas”.

El propio Gallego defiende que “hay que inyectar más recursos para el Deporte, especialmente en una situación económica como la actual”. “Cuando hay recursos, el único freno que queda es la voluntad política de cada candidato. La gran apuesta de Varela en cuatro años fue invalidar un campo de fútbol en A Tomada para construir una pista multideportiva que carece de uso y mantenimiento. Han sido 50.000 euros que no se han gestionado bien y que podrían haber resuelto muchas necesidades de muchos clubes y deportistas. Mi visión es muy diferente”.
Suscríbete a Arousa TV por correo

Vilagarcía en Común denuncia o despropósito e a falta de claridade da convocatoria de emprego eventual do Concello


A formación entende que a escasa trasparencia sobre ese proceso de selección vulnera os dereitos das persoas candidatas


Critica unha convocatoria chapuceira e sen rigor, na que a situación socioeconómica ou o tempo no desemprego non se puntúan a pesar de tratarse dun procedemento dirixido a personas nesa situación
23h30 viernes en Mendez Núñez 16, Vilagarcía. Entrada libre 

Recibimos a uno de nuestros clásicos de nuevo con la fiesta asegurada.
Sold Out.

22feb
febrero 2019Suscríbete a Arousa TV por correo

AVISO IMPORTANTE:
Recopilamos y ofrecemos información sobre ofertas de empleo en la zona de Arousa, de distintos portales, redes sociales, boletines de concellos, instituciones, etc, comprobando previamente la veracidad de las mismas y los contactos. No obstante, nos limitamos a ofrecer la información pero no participamos en el proceso de selección ni nos responsabilizamos de los mismos. Si detecta algún fraude contáctenos inmediatamente a info@arousatv.com 


21h viernes en Avda Marina, Vilagarcía. Entrada libre. 


Recital de Poesía de Queco Fresco, acompañado de Maricarmen Cacabelos y Francisco Pérez García (sonido)

Este viernes, día 22feb, a las 21:00 horas. Cafeteria La Marina

Queco Fresco es autor de “Escarbando bajo las horas brujas” y “Cuando nada esperas”
 📚Editorial: Teófilo Edicións

22feb
febrero 2019Suscríbete a Arousa TV por correo


La Asociación cultural "O CASTRO" tiene el placer de invitaros al Xl festival de teatro que se celebrará el próximo fin de semana en la casa de cultura de Baión. Este evento tendrá lugar los días 23, 24 y 25 y se pondrán en escena tres representaciones con otros tantos grupos como se indica en el cartel. Este festival se celebra todos los años en el mes de febrero y cuenta con gran afluencia de público puesto que se ofrecen tres obras muy interesantes con tres grupos que cuentan con gran experiencia en el arte del teatro.
La entrada es gratuita.

Los días 22-23 y 24 de este mes de febrero, la asociación "O CASTRO" celebra el Xlll festival de teatro.
Tendrá lugar en la casa de cultura de Baión y la entrada es gratuita.

22feb, 23feb, 24feb
febrero 2019Suscríbete a Arousa TV por correo


20h viernes en Auditorio Vilagarcía. Entrada libre 

Resume do acto 

“Vilas para vivilas: construír comunidade, recuperar a identidade”
Vilagarcía de Arousa, a 22 de febreiro de 2019. Este venres 22 de febreiro tivo lugar o acto “Vilas para vivilas: construír comunidade, recuperar a identidade”. No mesmo interviron a deputada no Parlamento Galego Ángela Rodríguez, a Concelleira da cidade da Coruña María García, a número 2 de Marea da Vila Andrea Obenza, e a candidata á alcaldía por Marea da Vila, María de la O Fernández González.

O acto transcorreu como unha conversa na que cada unha delas expuxo a súa relación coa súa vila, e como a identidade das vilas se compón dende diversos eixos, o da comunidade e o do patrimonio natural e cultural e o desenvolvemento do mesmo ao longo dos anos. Falouse da necesidade de coidar as vilas, de fomentar o arraigamento e facelas vilas vivibles, creando oportunidades que convertan as nosas vilas en lugares para quedarse. Ademais fíxose fincapé no papel que teñen que xogar as institucións ao respecto.

En palabras de María de la O, "as institucións teñen que ser facilitadoras nas súas actuacións, é
o seu papel dar ferramentas e espazos, porque a identidade non se constrúe dende as institucións. A identidade a constrúen as persoas”. Neste sentido, engade Andrea Obenza, “é fundamental que todas participemos na construción desa identidade común, que haxa escoita e espazos interxeracionais nos que poder crear o relato que queremos, o relato que marcará o futuro e as liñas das nosas políticas”. 

“Vilas para Vivilas: construír comunidade, recuperar identidade” 

Este venres ás 20:00 no auditorio a Marea da Vila terá un acto no que o feminismo volverá a ser ese eixe vertebrador sobre o que pretendemos construir comunidade e recuperar a identidade para a nosa vila. Nese eido distintas compas debaterán sobre as súas experiencias e visións de futuro. Contaremos con Maria García de Marea Atlántica, Ángela Rodríguez - Pam deputada de En Marea, a nosa candidata María De La O Fernández González, e como moderadora a número dous Andrea Obenza. Queremos facer unha vila para as persoas #UnhaVilaParaVivila


Marea da Vila organiza o acto 


 A candidata á alcaldía por Marea da Vila, María de la O Fernández, a deputada no Congreso, Ángela Rodríguez, e a concelleira de Marea Atlántica, María García, protagonizarán este venres 22 de febreiro, en Vilagarcía de Arousa, o acto “Vilas para Vivilas: construír comunidade, recuperar a identidade”. Será ás 20:00, na Sala de Conferencias do Auditorio. Para facilitar a conciliación, as crianzas disporán dunha zona de xogos adaptada.

A número dous de Marea da Vila, Andrea Obenza, moderará o debate. Reflexionaremos de maneira colectiva sobre o papel das mulleres tanto nas institucións, compartindo experiencias, como na configuración dunha cultura colectiva e, en último termo, na creación de identidade.

Dende unha perspectiva municipalista, reivindicaremos a importancia de (re)situar ás persoas no centro das políticas, e falaremos sobre cales son as transformacións necesarias e os retos futuros que se nos presentan dende as institucións para converter as nosas Vilas en vivibles, poñendo en valor iniciativas protagonizadas por mulleres e a necesidade de crear novos relatos dende a experiencia, dende as vivencias de todas, a través do empoderamento colectivo.

22feb
febrero 2019


Suscríbete a Arousa TV por correo

Vilagarcía en Común trasladará ao seu programa máis de medio cento de propostas dos asistentes ao seu acto de presentación. 

As achegas da cidadanía serán o eixo fundamental para a elaboración da proposta programática da formación para as municipais


Vilagarcía en Común inicia a elaboración do programa co que concorrerá ás próximas eleccións municipais co foco posto na cidadanía. As achegas da veciñanza serán o eixo sobre o que se asente unha proposta programática participativa e centrada nas inquedanzas e necesidades da poboación local. Un xeito de facer co que a formación quere dar exemplo da política de servizo público na que cre; e que se contrapón ás campañas baseadas en falsas promesas electorais e en palabras baleiras de contido, como a protagonizada polo equipo do PSOE nos anteriores comicios.

Vilagarcía en Común xa ten incorporado ao seu programa electoral, actualmente en proceso de elaboración, o máis de medio cento de propostas achegadas polo público que asistiu ao acto de presentación da formación. A participación e o constante contacto coa cidadanía será a base dun xeito de facer co que o novo espazo político aspira a dar forma a unha proposta integradora, que satisfaga as necesidades do conxunto da veciñanza e que non deixe a ninguén á marxe. Trátase “de contar con toda a veciñanza, tamén coa do rural, para elaborar as políticas municipais. Queremos realizar unha proposta participativa seria, que supere as falsas promesas electorais para ser unha realidade na xestión diaria”, explica En Común.

A formación que encabeza Jesús López bota a vista atrás para lembrar as promesas incumpridas que o actual alcalde empregou na anterior campaña. Como o concelleiro 22 ou a realización duns orzamentos participativos que xamais chegaron a materializarse. Un exemplo da política de despacho, desvinculada das peticións e inquedanzas da rúa, que Vilagarcía en Común ve necesario desterrar de Ravella.

Logo de ter feito súa esa primeira tanda de propostas cidadás recollidas no acto de presentación celebrado no Auditorio, Vilagarcía en Común xa está a traballar na elaboración dun calendario que lle permitirá recoller as demandas e iniciativas de toda a veciñanza de Vilagarcía. Logo da primeira xuntanza mantida con veciños de San Roque, nas próximas semanas a formación continuará cunha intensa xira de xuntanzas e contactos cos distintos colectivos, que prestará especial atención ás necesidades do rural.

Vilagarcía en Común celebra e agradece o éxito de participación acadado no acto de presentación do proxecto, no que boa parte dos asistentes trasladaron as súas propostas á candidatura. Un mecanismo de participación que a formación repetirá en todas e cada unha das súas futuras actividades. O novo espazo inicia a súa andadura co compromiso explícito de converter a relación directa coa veciñanza no elemento central das súas políticas, favorecendo en todo momento os mecanismos para que o feedback coa xente se manteña e se convirta na folla de ruta que permita establecer as actuación prioritarias para Vilagarcía.

Nota de prensa Vilagarcía en Común 
21 de febreiro de 2019


Suscríbete a Arousa TV por correo


21h miércoles 6 febrero en Salón García, Vilagarcía. Entrada 4€, socios gratis.

Proyección de la película L'Insulte. 


Versión original subtitulada en español.
2017 ‧ Cine dramático/Suspenso ‧ 1h 54m

Neste mes de febreiro o Cineclube Ádega proxectará dúas longametraxes no Salón García de Vilagarcía, ambas no horario habitual de 21:00 horas.

O mércores día 20 será o turno para "L´Insulte" (O Insulto), película libanesa de 2017 dirixida por Ziad Doueiri. Estreado no Festival de Venecia, onde Kamel El Basha gañou a Copa Volpi ao mellor actor, o filme tivo un gran percorrido internacional, chegando a estar nominado ao Oscar á mellor película de fala non inglesa.

"Unha discusión xurdida dun incidente trivial leva ao cristiano libanés Tony e ao refuxiado palestino Yasser a intercambiar duras palabras. As consecuencias conducen á violencia e aos enfrontamentos ante a xustiza, chegando a convertirse nun caso nacional que reabre vellas feridas"

L'Insulte 

Toni, un cristiano libanés, riega las plantas de su balcón. Un poco de agua se derrama accidentalmente en la cabeza de Yasser, palestino y capataz de una obra, lo que provoca una pelea. Yasser, furioso, insulta a Toni, y este, herido en su orgullo, decide llevar el asunto ante la justicia. Comienza así un largo proceso en el que el conflicto tomará una dimensión nacional, enfrentando a palestinos y cristianos libaneses.

Fecha de estreno: 12 de enero de 2018 (Estados Unidos)
Director: Ziad Doueiri
Título: El insulto
Nominaciones: Oscar a la mejor película extranjera, León de Oro...
Premios: Copa Volpi al Mejor Actor

20feb
febrero 2019 
🎬  cine Suscríbete a Arousa TV por correo

Vilagarcía en Común denuncia a acumulación de residuos procedentes das podas, limpezas viarias e de praias no Polígono do Pousadoiro 


A formación protesta polo perigo que supón a proximidade destes refugallos ó manancial de Fontegudín


Vilagarcia en Común denuncia a acumulación de residuos procedentes das podas, limpezas viarias e de praias no Polígono do Pousadoiro. A formación amosa o seu malestar por unha acumulación de refugallos que se sitúa sobre o principal abastecemento de agua potable do que beben as vivendas de Cea. Un novo exemplo do ineficaz e irregular tratamento de residuos impulsado polo goberno local do PSOE para o que o espazo político que encabeza Jesús López esixe solucións.

Hai algúns días Vilagarcía En Común denunciaba a acumulación de residuos procedentes da obra de humanización da Praza da Independencia nunha parcela cercana aos supermercados das Carolinas. Unha actuación irresponsable coa que o Concello ignora o marco legal e as súas obrigas no que a tratamento de residuos se refire; e que supón ademais unha ameaza ambiental e para a saúde pública polo risco que eses restos sen tratar implican para os acuíferos cercanos.

A formación que encabeza Jesús López ten agora constancia de que non é este o único depósito de residuos sen tratar que o goberno local está a realizar. Pois tamén os restos das limpezas que realizan no Concello, tales como podas de árbores ou actuacións similares, están a acumularse noutra parcela do Polígono do Pousadoiro, pertencente a unha empresa que na actualidade non ten actividade.

Vilagarcía en Común amosa a súa preocupación polas consecuencias que ese acopio de refugallos poida ter na calidade da agua que chega aos fogares da poboación local. E é que o nomeado depósito atópase enriba do principal abastecedor da auga potable que chega ás casas de Cea, que é o manancial de Fontegudín. Cabe destacar o risco que isto supón para a saúde destes veciños, así como o innecesario da situación, posto que existen múltiples formas de desfacerse dos refugallos derivados destas accións.

A formación denuncia a irresponsable actuación do Goberno de Alberto Varela. Un proceder que amosa o desleixo do grupo socialista, e que pode acarrexar diversos problemas de salubridade e calidade ambiental. Vilagarcía en Común esixe que o Concello solvente a situación coa máxima urxencia, e insta ao goberno local a actuar de forma adecuada e a retirar os residuos xa vertidos para darlles un uso e tratamento adecuado, utilizando os medios e a maquinaria apropiados para a xestión dos residuos.

Nota de prensa Vilagarcía En Común
20 de febreiro de 2019


Suscríbete a Arousa TV por correo

La Autoridad Portuaria valora el proyecto Compostela 2M21 como una aportación positiva para avanzar en la integración puerto-ciudad 

El puerto recuerda que en estos momentos no es posible llevar a cabo ninguna intervención sobre O Ramal, por el bloqueo municipal de trámites urbanísticos 

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Sagrario Franco, y miembros de su equipo directivo conocieron esta semana de mano de sus autores, el estudio de arquitectura Sánchez-Agustino Arquitectos, el proyecto denominado Compostela 2M21. La presidenta de la Autoridad Portuaria destacó que el proyecto, que plantea una mejora y remodelación de la fachada marítima y portuaria de la ciudad, está en línea con una de las prioridades de la Autoridad Portuaria en su gestión de los terrenos portuarios: completar la diferenciación ente el puerto ciudadano, más próximo al casco urbano, y el puerto industrial, hacia el sur (muelle Comercial, de Comboa y de Ferrazo).

El proyecto Compostela 2M21 prevé la transformación del muelle de O Ramal, de tal manera que dejaría de ser una estructura perpendicular a la costa (su confirmación actual) para pasar a situarse en paralelo a la misma. Por detrás de esta estructura, que se crearía con materiales reciclados del actual muelle, se ampliarían los espacios reservados a la náutica deportiva, y la playa se situaría por delante, extendiéndose hasta el actual muelle de Pasaxeiros, aproximadamente. 

La presidenta destacó los que a su juicio son tres aspectos muy positivos de este proyecto: avanza en la integración puerto-ciudad, respeta la actividad industrial que se desarrolla en el recinto portuario, y prevé su compatibilización con el marisqueo, “ya que es clave tener en cuenta todos los intereses que pueden confluir y evitar que nuevos usos interfieran en otros ya consolidados en ese mismo ámbito”.

Sagrario Franco apuntó que no obstante, cualquier intervención sobre el muelle de O Ramal deberá necesariamente esperar a la aprobación de cambios urbanísticos solicitados por la Autoridad Portuaria y que el Concello de Vilagarcía mantiene bloqueados.

La presidenta reiteró que la falta de agilidad en la tramitación de las modificaciones puntuales del PXOM y del Plan Especial del Puerto por parte del Concello de Vilagarcía imposibilitan la supresión de las naves de O Ramal, ya que es preciso contar con una alternativa a las mismas en el interior del recinto portuario antes de su eliminación.

La presidenta lamentó que el Concello haya optado por incorporar al planeamiento urbanístico a través del nuevo PXOM, y no por medio de una modificación puntual, las modificaciones que permitirán crear nuevas naves en la zona sur del puerto y, consecuentemente, abordar la incorporación de O Ramal a las áreas portuarias de usos ciudadanos. “Esto ha provocado que un trámite que podría haberse terminado en meses no se haya realizado en toda una legislatura, con el correspondiente perjuicio para nuestros clientes y usuarios, y para toda la ciudadanía de Vilagarcía”.

Nota de prensa Puerto de Vilagarcía, 20 de febrero de 2019Suscríbete a Arousa TV por correo

El PP lleva a pleno la necesidad de una ordenanza municipal que regule los patinetes y vehículos eléctricos


Los populares instan a Varela a que tome medidas en un asunto clave de seguridad vial, que es uno de los “puntos negros” de este gobierno. Hay quejas de vecinos por la falta de control y dudas de los usuarios por la ausencia de una normativa a aplicar 

Los Vehículos de Movilidad Personal se han instalado en la ciudad sin que haya normativa que los regule. El PP solicita que se cuente con el criterio de la Policía Local. Otras ciudades ya lo han resuelto 

Suárez: “Los vilagarcianos merecemos poder ir tranquilos por las zonas peatonales y los usuarios de VMP merecen conocer los espacios permitidos para poder circular sin riesgos. Ahora mismo es un auténtico caos” 

El Grupo Municipal del Partido Popular elevará al pleno del próximo 28 de febrero de 2019 la necesidad de regular el uso de los patinetes y otros vehículos eléctricos mediante la redacción de una ordenanza municipal. Los populares recogen en esta propuesta la preocupación de gran parte de la ciudadanía vilagarciana, que de un tiempo a esta parte asiste a la convivencia de espacios públicos entre peatones y Vehículos de Movilidad Personal (VMP), sin regulación alguna.

El principal grupo de la oposición busca con esta medida aportar soluciones a una situación que genera problemas y confusión ciudadana. “No se puede apostar por un modelo determinado y no haber previsto los efectos colaterales. Ya ocurrió con el caos del tráfico rodado o los pasos ciclistas sin ciclovías y ahora sigue ocurriendo con la falta de regulación de este tipo de vehículos, que hay que tener en cuenta porque han venido para quedarse entre nosotros”, explica Elena Suárez.La portavoz municipal insta al gobierno socialista a que tome cartas en un asunto clave para la seguridad vial, que se ha convertido en “un auténtico punto negro” de este gobierno. “Parece que la seguridad vial y la integridad física de los vecinos no entran en su concepto de ciudad. Lo que tendría que ser la primera preocupación de un alcalde, no entra en sus planes, como ha quedado patente tras casi 4 años de gobierno”.En las filas del PP reconocen que hace tiempo que existen quejas de vecinos y visitantes por la falta de control sobre este asunto y muchas dudas y confusiones entre los usuarios de los VMP sobre la normativa a aplicar.

El uso del casco, la velocidad máxima permitida, los espacios por los que poder circular y sus posibles restricciones, las prioridades en las distintas vías o los itinerarios seguros por los que moverse son solo algunas de las preguntas que tienen que responderse mediante la redacción de una ordenanza municipal, ya que este tipo de vehículos se han instalado en la ciudad sin que haya una normativa en vigor. El PP solicitará al pleno de la corporación que se cuente con el criterio y la experiencia de la Policía Local a la hora de redactar la futura ordenanza, al tiempo que señalan que otras ciudades hace ya tiempo que dieron el paso al frente para normalizar y normativizar la circulación de estos VMP.

Suárez Sarmiento cree que “los vilagarcianos merecemos poder ir tranquilos por las zonas peatonales y los usuarios de VMP merecen espacios para poder circular sin riesgos. Actualmente existe un caos importante que el gobierno de Varela se niega a afrontar. Esa falta de voluntad política denota desidia a la hora de gobernar y dejadez de funciones a la hora de defender los intereses de todos los ciudadanos, tanto cuando van a pie como cuando van en vehículos eléctricos”.

En el PP apuestan por aunar los intereses de todas las partes ahora que se han multiplicado los VMP. “Antes su presencia en nuestras calles era casi anecdótica. Hoy en día son un elemento más a tener en cuenta y hay que darles cabida mediante una regulación que les permita desplazarse con autonomía y seguridad”.

Nota de Prensa Partido Popular de Vilagarcía 
Vilagarcía de Arousa, 19 de febrero de 2019.
Suscríbete a Arousa TV por correo


11h martes, concentración en Axencia Tributaria de Vilagarcía.

A  Plataforma de emigrantes retornados do Salnés convoca una nova concentración diante da Axencia Tributaria de Vilagarcía, este martes ás 11 da mañá.

O contexto no que se desenvolve, logo de seis anos de loita, é o dun complexo momento político. O adianto eleitoral deixa sen cumprir o compromiso e persoal que o goberno de Pedro Sánchez adquiriu coa Coordinadora Nacional Galega de emigrantes retornad@s pensionistas e xubilad@s. Este compromiso era o de levar a Pleno a reforma da lei que está en conflicto coa Facenda.

Primeiro o PP, e agora o PSOE, abandonan DENTRO DUN CAIXON A LEI, condeando a máis dun millón de extraballadorxs á precariedade económica e o límite do abuso de poder.

19feb
febrero 2019


Suscríbete a Arousa TV por correo

Limpeza extraordinaria estacionamento municipal rua do hospital mañán dia 19 (o parking gratuito da entrada) 

Con motivo da limpeza extraordinaria que levará a cabo o servizo de medio ambiente municipal, comunicase que non será posible estacionar no aparcamento municipal de rúa hospital, dende as 08 horas ata o remate dos traballos, que está previsto rematen durante a mañán do mesmo día 19/02/19.

Os vehiculos que permanezan na zona ou estacionen serán retirados polo guindastre municipal.

OS HORARIOS PODEN SUFRIR LIXEIRAS VARIACIONS E AS RUAS ABRIRANSE O TRAFICO EN CANTO SEXA POSIBLE. DESCULPEN AS MOLESTIAS.

19feb
febrero 2019

El parking municipal es fruto de un acuerdo con de Fundiciones Rey, propietarios del terreno, y el Concello de Vilagarcía, pactado en 2015 y prorrogado en 2017 (hasta finales de 2019), que cuenta con 150 plazas gratuitas.


Suscríbete a Arousa TV por correo

Limpeza extraordinaria estacionamento municipal rua do hospital mañán dia 19 (o parking gratuito da entrada) 

Con motivo da limpeza extraordinaria que levará a cabo o servizo de medio ambiente municipal, comunicase que non será posible estacionar no aparcamento municipal de rúa hospital, dende as 08 horas ata o remate dos traballos, que está previsto rematen durante a mañán do mesmo día 19/02/19.

Os vehiculos que permanezan na zona ou estacionen serán retirados polo guindastre municipal.

OS HORARIOS PODEN SUFRIR LIXEIRAS VARIACIONS E AS RUAS ABRIRANSE O TRAFICO EN CANTO SEXA POSIBLE. DESCULPEN AS MOLESTIAS.

19feb
febrero 2019

El parking municipal es fruto de un acuerdo con de Fundiciones Rey, propietarios del terreno, y el Concello de Vilagarcía, pactado en 2015 y prorrogado en 2017 (hasta finales de 2019), que cuenta con 150 plazas gratuitas.


Suscríbete a Arousa TV por correo

Inscripción hasta el 18 de febrero 2019. Inscripción previa.

Concurso de Cortometrajes 

Dende o Curso de dinamización comunitaria que se está a desenvolver en Academia Elisa, en Vilagarcía de Arousa, o  grupo de alumn@s deste curso decidiu de forma voluntaria, a raíz do traballo de clase, levar a cabo un proxecto moi interesante que ten como temática o uso do móbil entre os menores de Vilagarcia e se divide en tres partes:

Unha enquisa realizada en diferentes centros educativos de Vilagarcía.
Un Concurso de curtas para menores de 12 a 17 anos. 
Un Spot publicitario sobre o uso do móbil realizado polo propi alumnado do curso.

E finalmente levaremos a cabo unha Gala coa presentación dos resultados da enquisa, a presentación do Spot e a entrega de premios das curtas.

Bases para la participación en el certamen de cortometrajes 

1.Podrán participar en la presente convocatoria:
Los chicos y chicas de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años pertenecientes al Concello de Vilagarcía de Arousa.
El alumnado de 1º a 4º de la ESO de los institutos I.E.S. Castro Alobre, I.E.S. Armando Cotarelo Valledor, I.E.S. Miguel Ángel González Estévez, I.E.S. Fermín Bouza Brey, CPR Plurilingüe Sagrada Familia – Filipenses y el Colegio San Francisco.

2. El tema de los trabajos será el uso/abuso del móvil entre los jóvenes, tanto en género de ficción argumental como en documental o animación. Los participantes presentarán sus obras en formato digital. El tamaño del archivo del cortometraje enviado por vía telemática no podrá superar los 2 Gb.

3. La presentación de trabajos será en grupo con un máximo de 5 y un mínimo de 3 componentes.

4. No se podrá participar en diferentes grupos a la vez ni presentar más de un corto por grupo.

5. Los cortometrajes deberán estar en español o gallego y/o podrán llevar subtítulos.

6. El plazo de inscripción al concurso será del 5 al 18 de febrero de 2019 a las 14.00h. Las inscripciones deberán ser entregadas dentro de estas fechas en el correo concurso.cortos2019@gmail.com

7. Deberá adjuntarse la siguiente documentación en la inscripción:
Fotocopia del DNI de l@s componentes del grupo.
Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada (se podrá descargar a través de la página web de la Academia Elisa www.academiaelisa.es o bien solicitándola por correo a la dirección concurso.cortos2019@gmail.com)

8. Las obras presentadas no podrán tener una duración superior a 5 minutos. Los cortos se podrán presentar mediante la siguiente vía:
Vía telemática: a través del correo electrónico concurso.cortos2019@gmail.com enviando un archivo adjunto en formato H264. La fecha límite para la recepción de los cortos será el día 21 de marzo de 2019, a las 23:59 horas.

9. No se aceptarán vídeos con imágenes que sean violentas, denigrantes, vejatorias o insultantes, o que por cualquier motivo no inherente a la narración, puedan ser de mal gusto. La organización del Certamen se reserva también el derecho a no incorporar al mismo aquellos cortometrajes que puedan atentar contra los derechos humanos.

10. Se creará un evento en Facebook para publicitar el concurso.

11. El jurado estará integrado por:

 • Representante de la asociación Curtas. 
 • Profesional de fotografía. 
 • Profesional audiovisual. 
 • Un miembro del Equipo de Dinamización de la Academia Elisa. 
 • Representante del Taller de Teatro Clámide. 

El jurado visionará las obras inscritas en el concurso, seleccionando y determinando los
trabajos finalistas según criterios de creatividad y calidad artística.

12. El día 3 de mayo de 2019 a las 20:30 horas en el Salón García, se exhibirán las obras
finalistas y se procederá a la entrega de premios de los equipos ganadores.

13. Se establecen los siguientes premios:

 • 1º premio: Experiencia Escape Room (Experiencias Ilimitadas by Nydia), Pack regalo “Rei Centolo” y Diploma acreditativo
 • 2º premio: Pack regalo “Zona Aberta” y Diploma acreditativo
 • 3º premio: Pack regalo “Meganova” y Diploma acreditativo 

14. Las copias de las obras y demás documentación de los trabajos presentados quedarán en posesión de la Academia Elisa de Vilagarcía de Arousa, pudiendo ser incluidas en sus diferentes actividades y colaboraciones para posteriormente pasar a formar parte del archivo de este certamen.

15. L@s participantes aceptan la exhibición pública de su obra en este certamen. Por su parte, podrán difundirse en Internet, a través de las redes sociales, fragmentos o avances (trailers) de las obras presentadas al certamen, tanto para la promoción y difusión del mismo. Cualquier reclamación que pudiera producirse por derechos de propiedad intelectual será responsabilidad de la persona o entidad que presenta el trabajo a concurso.

16. El fallo del jurado será inapelable, pudiendo declararse desierto cualquiera de los premios. El fallo del jurado se hará público a través de los medios de comunicación y de la página de Facebook “Academia Elisa”. En el acto de entrega de premios será obligatoria la presencia de los equipos premiados o, en su defecto, de representantes de los cortos galardonados.

17. La presentación a este concurso implica aceptar la totalidad de estas bases, así como
su interpretación por parte de la organización y del jurado.

Inscripción: 08feb, 09feb, 10feb, 11feb, 12feb, 13feb, 14feb, 15feb, 16feb, 17feb, 18feb
febrero 2019Suscríbete a Arousa TV por correo

DAT

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget