Pleno Ordinario de Maio do Concello de Vilagarcía

Suspendido el Pleno Ordinario celebrado hoy en el Concello de Vilagarcia.

Ofrecemos la grabación integra.
_____________________________
ACTUALIZACIÓN 29/5/2013 10:50
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
C O N V O C A T O R I A

Sesión plenaria (continuación da suspendida o pasado luns) que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 31 de maio de 2013, ás 9,00 horas, ao abeiro do disposto no Artigo 13.3 do Regulamento Orgánico do Pleno do Concello de Vilagarcía de Arousa.ORDE DO DÍA (venres)
1.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre a cancelación de contas do Concello de Vilagarcía de Arousa, en Novagalicia Banco en apoio aos afectados polas obrigas preferentes e subordinadas.
2.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Municipal de EU sobre a posta en funcionamento de programas en defensa da vivenda para as familias afectadas pola crise económica e que se atopen en risco de ser privadas da súa residencia habitual e permanente.
3.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Municipal do BNG sobre a paralización dos artigos 40, 41 e 42 do Capítulo 4, do Título 3, da Ordenanza Municipal de Circulación.
4.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Municipal do BNG a prol dunha correcta distribución dos recibos municipais.
5.- Aprobación, se procede, da Moción presentada polo Grupo Municipal do BNG a prol do mantemento dos Xulgados de Paz e da gratuidade dos Rexistros Civís.
6.- Aprobación, se procede da Moción do Grupo Municipal do BNG para esixir a retirada da LOMCE polo seu carácter centralizador e desgaleguizador.
7.- Comparecencia do Concelleiro Delegado de Cultura e Xuventude.
8.- Interpelacións
9.- Mocións presentadas polos grupos políticos municipais por razóns de urxencia.
10.- Rogos e preguntas.
11.- Quenda de rogos e preguntas entre o público asistente á sesión.
Vilagarcía de Arousa, 28 de maio de 2013.
O ALCALDE-PRESIDENTE,    A SECRETARIA XERAL,
_________________________________________________________________________________

Comentarios

comenta! :)

Archivo

Formulario de contacto

Enviar