Paradas:
Estación - Ramal - Praia Compostela - Vintecinco - Carril - Campanario - Salgueiral - Vilar - San Xoán - Nogueirido - Barrio Pedroso

Horarios:
VILAGARCÍA - BAMIO
Laborables de 8.15 a 20.15 cada hora. Y 22.15*
Sábados 10.15 1 14.15 cada hora. Y 18.15 - 20.15*

Domingos 10.15*- 12.15* - 16.15 - 20.15 - 22.15
*sale de Praza da Peixería

BAMIO - VILAGARCÍA
Laborables de 8.20 a 13.20 cada hora. Y de 16.20 a 20.20 cada hora. Además 22.20
Sábados de 8.20 a 11.20 cada hora. Y 12.00 - 16.20 - 19.20 - 22.20
Domingos 10.20- 12.20 - 17.20 - 21.20

Empresa Pereira 986 50 10 27


 
Top