Paradas:
Estación - Ramal - Praia Compostela - Vintecinco - Carríl - Campanario - Salgueiral - Vilar - San Xoán - Nogueirido - Pedroso - Abalo - Busto de Abalo - Catoira

Horarios:
VILAGARCÍA - CATOIRA
Laborables
8.15 - 10.15 – 11.15 - 12.15 – 13.15 – 14.15 – 15.15 - 16.15 - 17.15 - 18.15 - 19.15 - 20.15
Sábados
10.15 – 11.15 - 12.15 – 13.15 – 14.15 – 18.15 – 20.15
Domingos
16.15 - 20.15 - 22.15

Horarios:
CATOIRA - VILAGARCÍA
Laborables
8.15 - 9.15 – 10.15 - 11.15 - 11.55 – 13.15 – 16.15 - 17.15 - 18.15 - 19.15 - 20.15
Sábados
8.15 - 9.15 – 10.15 – 11.15 - 11.55 - 16.15 – 19.15
Domingos
17.15 - 21.15

PEREIRA. Tel: 986 50 10 27
 
Top