Paradas:
Praza da Peixería - Neira - Nemesio - As Bocas - A Laxe - A Veiga - A Granxa - A Cruz - Igrexia . Rebelle - Paradela

Horarios:
VILAGARCÍA - CORNAZO
Laborables 8:15 - 10:00 - 11:00 - 12:15 - 16:30 - 19:35
Sábados  8:15 - 10:00 - 11:00 - 12:15

VILAGARCÍA - CORNAZO
Laborables 8:25 - 10:15 - 11:15 - 12:30 - 16:45 - 19:45
Sábados 8:25 - 10:15 - 11:15 - 12:30 
Top