Paradas:
Praza da Peixería - Parque Miguel Hernández - Ramal - San José - Praia Compostela - Vivendas Renfe - Vintecinco - Loureiro

Horarios:
VILAGARCÍA - TRABANCA SARDIÑEIRA
Laborables 9:45 - 11:45
Martes y Sábados se añade 10:45

TRABANCA SARDIÑEIRA - VILAGARCÍA
Laborables 9:50 - 11:50
Martes y Sábados  10:50

Pereira


 
Top