OS PREPARATIVOS PARA AS FESTAS DE SANTA RITA COMEZAN COA SOLICITUDE DE INSTALACIÓN DE ATRACCIÓNS E POSTOS DE VENTA

Os interesados dispoñen de prazo ata o 13 de maio para presentar as súas solicitudes de reserva de espazo

As taxas a abonar establécense na Ordenanza Fiscal nº 21

Vilagarcía, 5 de maio de 2014.- O Concello puxo en marcha xa os preparativos para a celebración das festas de Santa Rita deste ano coa apertura do prazo de presentación de solicitudes para instalar as atraccións de feira e os postos de venta que soen acudir de xeito multitudinario a estas celebracións. Os buhoneiros interesados dispoñen de prazo ata o 13 de maio para presentar as solicitudes e a documentación pertinentes como xa se fixo o pasado ano cando o Concello recuperou a xestión da ocupación do solo público durante as festas co obxectivo de mellorar a ordenación e control dos postos, garantir a seguridade e evitar a competencia desleal.

O novo modelo de xestión posto en práctica o pasado ano, e que é similar ao que se realiza en cidades como Santiago ou Pontevedra cumpriu os obxectivos marcados e demostrouse eficaz. O número de atraccións e postos instalados mantívose tanto nas festas de Santa Rita como de San Roque, e o Concello incrementou os ingresos respecto aos que recibía coa xestión indirecta, pese a que os buhoneiros non sufriron incremento de prezos e algúns incluso pagaron menos que cando había intermediario.

Segundo marca a ordenanza, hai dúas categorías de solicitude: a de atraccións de feira e a de postos de venta, con taxas diferenciadas e que van en función dos metros cadrados de superficie que se ocupe. O pago establécese para o período festivo, que vai do 17 ao 25 de maio, dando a posibilidade aos buhoneiros de aproveitar tamén a festividade das Letras Galegas.

En canto ao emprazamento tamén se fixan dúas zonas diferenciadas. A do entorno do Parque Miguel Hernández e da explanada TIR, onde irán os postos de venta e as atraccións de feira respectivamente; e o contorno da Praza de Abastos e Vista Alegre, onde tamén se instalan postos de venta e os das pulpeiras tradicionais do ambiente de romaría que se crea en torno á igrexa de Santa Rita. A distribución dos postos na primeira zona realizarase en función dos criterios que estableza o Concello en sendas xuntanzas a realizar sobre o terreos cos comerciantes.

Seguridade nas atraccións

Un dos aspectos no que o Concello pon especial atención é no relativo á seguridade nas atraccións. Por iso, á hora de tramitar os permisos, os solicitantes deberán aportar copia da póliza do seguro de responsabilidade civil cunha cobertura mínima de 300.000 euros (de 150.000 para os postos de venta ambulante) e recibo en vigor, o certificado de revisión anual da atracción visado polo Colexio Oficial correspondente e o boletín de instalación eléctrica. No caso dos postos de venta de alimentos, tamén deberán aportar o carné de manipulador de alimentos.

E entre a documentación requirida co obxecto de evitar a competencia desleal, os solicitantes deberán aportar recibo de autónomos, certificado do IAE e de estar ao corrente nas obrigas tributarias.

Os comerciantes e empresarios que desexen vir ás festas de Santa Rita xa poden dirixirse ao Concello a tramitar os seus permisos. A solicitude pódena obter directamente no mostrador principal do Concello, no servizo de Información, ou imprimir dende o taboleiro de anuncios da web municipal http://www.vilagarcia.es. Nos formularios xa figura a documentación que deben achegar.
 
Top