Representante legal: DOLORES GARCIA GIMENEZ
C.I.F.: G36213213

Coordinador técnico: DANIEL AGRELO IGLESIAS

Enderezo:
PRAZA RAVELLA, S/N
36600 - VILAGARCÍA DE AROUSA - PONTEVEDRA

Teléfono: 986512020
http://www.proteccioncivilvilagarcia.es/
Email: pcvilagarcia@gmail.com
proteccioncivil@vilagarcia.es

Nº de voluntarios: 43


Quen somos: Protección Civil é un servicio público no que na súa organización, funcionamento e execución participan as diferentes administracións, así coma os cidadáns, mediante o cumprimento dos correspondentes deberes e a prestación da colaboración voluntaria. A acción permanente das administracións públicas no eido da Protección Civil oriéntase ó estudio e prevención das situacións de grave risco, catástrofe extraordinaria ou calamidade pública nas que poidan perigar de forma masiva a integridade física das persoas, e á protección e socorro destas nos casos que estas situacións se produzan.

A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil constituíuse o 17 de novembro de 1992. Na actualidade ocúpase do servicio de extinción de incendios e salvamento (bombeiros). Para iso conta cunha serie de recursos humanos e materias (rescates, incendios, accidentes de tráfico, salvamento subacuático).

A Agrupación conta con 42 voluntarios, baixo a presidencia de Javier Guillán Busto. O servicio depende organicamente da Concellería de Protección Civil.

Ademais das funcións propios de extinción de incendios e salvamento, a Agrupación realiza ó cabo do ano diversas actividades de información sobre primeiros auxilios e emerxencias para varios colectivos, pero principalmente asociacións de mulleres, da terceira idade e centros escolares. Do mesmo xeito, colabora en cantas actividades lúdicas e deportivas se celebran na localidade.


A quen vai dirixida:A poboación en xeral
Quen pode colaborar:Calquer cidadan de vilagarcía maio de 16 anos
Poboación destinataria segundo segmento de idade:- Xuvenil
- Adulta
- Maior


Poboación destinataria segundo sexo:
- Mulleres
- Homes

Áreas de intervención:
- Vol. e cooperación
- Vol. cívico


Ámbitos do voluntariado:
- Admin. pública e voluntariado


Fuente: http://www.voluntariadogalego.org/
 
Top