SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA E URXENTE
C O N V O C A T O R I A

Sesión plenaria Extraordinaria e Urxente que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 26 de decembro de 2014, ás 17,00 horas, motivada a súa urxencia pola necesidade de entrada en vigor do Orzamento o día 1 de xaneiro de 2015.

ORDE DO DÍA

1. Ratificación, se procede, da urxencia da convocatoria.
2. Alegacións presentadas ao Orzamento Xeral do Concello e da FPSDM para o exercicio 2015, estimación ou non das mesmas, e aprobación definitiva, se procede, de orzamento.

Vilagarcía de Arousa, 26 de decembro de 2014

O ALCALDE-PRESIDENTE A SECRETARIA XERAL EN FUNCIÓNS,

Tomás J. Fole Díaz Mª Rosario González Pacios

 
Top