Google dedica su doodle a Rosalía de Castro

Con motivo do 178 aniversario do seu nacemento

Os Doodles son imáxenes interactivas que Google pon na súa página principal en homenaje dalguna efeméride, celebración ou acontecimiento mundial.

Nessta ocasión, igual que pasou fai unhas semanas con Concepción Arenal, o buscador adica a sua páxina a Galicia, e a unha das suas máis ilustres escritoras. Sobre unha paisaxe galaga, e facendo da O do logo o escudo de Galicia, con tipografía típica, o seu poema "adiós ríos" surca o cauce da auga que baixa dos montes.

Los Doodles son imágenes interactivas que Google pone en su página principal en homenaje de alguna efeméride, celebración o acontecimiento mundial.

En esta ocasión, igual que pasó hace unas semanas con Concepción Arenal, el buscador dedica su página a Galicia, y una de sus más ilustres escritoras. Sobre un paisaje gallego, y haciendo de la O del logo el escudo de Galicia, con tipografía típica, su poema "adiós ríos" surca el cauce del agua que baja de las montañas

Suscríbete a Arousa TV por correo


 
Top