BIBLIOTECA Pública Rosalía de Castro

9h-14h y 16h-21h lunes a viernes. 9h-14h sábados en Rey Daviña 14, Vilagarcía. Entrada libre 

9h-14h y 16h-21h lunes a viernes. 9h-14h sábados en Rey Daviña 14, Vilagarcía. Entrada libre 


BIBLIOTECA Pública Rosalía de Castro 

Durante pandemia COVID se limitaron los horarios y el aforo, que a fecha de enero 2021 se mantiene en un máximo de 40 personas. 

Tras o peche pola pandemia, a Biblioteca recuperou a actividade a mediados de xuño retomando o servizo de préstamo e permitindo o uso dios servizos das plantas superiores: salas de estudo e da zona de lectura, así como dos ordenadores. Na sala infantil, situada na planta baixa, non se permite a lectura en sala, aínda que si está operativo o servizo de préstamo.


Biblioteca pública 

Dirección: Rúa Rey Daviña, 14.
Teléfono: 986 565 228
Fax: 986 501 109
Correo electrónico: biblioteca@vilagarcia.es 

O edificio no que empraza a biblioteca consta de planta baixa e dous andares. A Biblioteca ocupa as dúas plantas superiores.

Na primeira planta distínguense as seguintes zonas:
  • Sala de lectura infantil e publicacións periódicas.
  • Fondo de Documentación Local.
  • Servicio de préstamo e de fotocopias.
  • Despacho de dirección.
Na segunda planta atópase a Sala Xeral de lectura e un pequeno depósito ou almacén. 

O número total de postos de lectura é de 120, repartidos da seguinte forma: 50 na primeira planta (sala infantil e de publicacións periódicas, e Fondo de Documentación Local), e 70 postos máis na segunda planta (Sala Xeral).

HORARIO. O horario da biblioteca é de luns a venres, de 9:00 a 21:00 horas e os sábados, de 09:00 a 14:00 horas.

SERVICIOS. Esta biblioteca presta os seguintes servicios:

Lectura en sala: Conta para iso cun total de 120 postos de lectura, non existindo restricción algunha, podendo pois acceder ás instalacións todo aquel que o desexe. Ó igual que a maioría das bibliotecas públicas municipais, a de Vilagarcía é de acceso directo, é dicir, o lector accede libremente ós estantes. Ó longo do 2002 a biblioteca foi utilizada por 40.273 persoas.


Préstamo a domicilio: O servicio de préstamo a domicilio réxese polo "Regulamento de préstamo de obras impresas da biblioteca Pública Municipal de Vilagarcía de Arousa". Poden facer uso deste servicio tódalas persoas que residan no municipio de Vilagarcía de Arousa. Para obter libros en préstamo é necesario estar en posesión do CARNÉ DE LECTOR/A (tarxeta de préstamo), que será expedido cumprindo os seguintes requisitos: a) Solicitude que se facilita na biblioteca debidamente cumprimentada; e b) dúas fotografías tamaño carné. Os carnés teñen unha validez de validez de dous anos, renovables. No 2002, o número de persoas inscritas neste servicio foi de 4.221.


Préstamo interbibliotecario: Coa fin de localizar e obter en préstamo obras, ou de se-lo caso fotocopias, e información bibliográfica, mantéñense contactos con outras bibliotecas, como a Nacional, a Xeral da Universidade de Santiago, a Provincial de Pontevedra, así como con outras de ámbito municipal da nosa Comunidade.


Información. A información que pode obterse é de moi diverso tipo: sobre as propias instalacións e seu funcionamento, bibliográfica, de referencia, dos actos culturais que se celebran na casa da cultura, sobre plans de estudios e becas na universidade, etcétera.


Reprografía: A biblioteca conta cun servicio de reproducción mediante fotocopias, de xeito que os usuarios poden obter copias de documentos que non son obxecto de préstamo. Así mesmo, existe tamén un lectro de microfichas.

PERSOAL. O cadro de persoal desta biblioteca está composto por unha praza de Directora da Biblioteca, unha praza de auxiliar e catro prazas de Subalternos, todos eles funcionarios do Concello.

FONDO. O número de volumes inscritos no libro de rexistro da Biblioteca Central é de 23.829. Ademáis, na biblioteca é posible consulta-lo seguinte material


Publicacións Periódicas. A biblioteca recibe mediante suscrición 20 publicacións periódicas, entre as que se inclúen prensa diaria (nacional e autonómica), revistas de información xeral, cultural, científica, etc.; así como publicacións oficiais de organismos e institucións provinciais e autonómicas. Ademais das recibidas mediante suscrición, na biblioteca recíbense outros setenta títulos. Polo tanto, os usuarios/as teñen a posibilidade de consultar de máis de 90 títulos diferentes de publicacións periódicas, especialmente de carácter cultural.


Fondos especiais. O material especial con que conta esta biblioteca pódese distribuír nos seguintes apartados:


Postais. 160 postais sobre Vilagarcía de Arousa e outras zonas da provincia de Pontevedra.


Fotografías. 55 fotografías de Vilagarcía e outros Concellos de Arousa.


Audiovisuais: 4.542 Distribuidos en vídeos (152), diapositivas (2.602), CDs (368), cassettes (155), discos 45 rpm (15), CD-Rom (318), microfichas (800), disquetes (25), DVD (107)
Fondo Local: A tipoloxía do material recollido nesta sección da biblioteca é amplo e variado, podéndose distinguir entre xornais, follas parroquiais, carteis, programas de festas, monografías, diapositivas, postais, fotografías, etc. O fondo estructúrase en carpetas temáticas, monografías, publicacións periódicas e materiais especiais.

Carpetas temáticas: A documentación está repartida en carpetas que foron o resultado da agrupación por temas da documentación existente no momento. Conteñen documentación variada sobre Vilagarcía: a súa historia, turismo, cultura, festas, biografías, etc.

Monografías: Neste apartado están recollidas as obras de escritores locais así como as publicacións que falan e informan sobre a nosa localidade.

Publicacións periódicas e dosieres de prensa: Pódese diferenciar, entre publicacións antigas e publicacións actuais, ou en curso. En canto ó primeiro grupo, a biblioteca conta con algún exemplar solto de revistas ou periódicos antigos editados en Vilagarcía, así como algúns exemplares de publicacións que fan referencia á cidade, aínda que non fosen publicados na vila. Mención especial merece a colección completa do xornal local "Galicia Nueva" que abarca o período 1907-1938 e que pode considerarse como a "xoia" do Fondo, pois é unha das fontes históricas fundamentais para os traballos de investigación sobre o Concello. Por outra banda, na Biblioteca elabóranse “dossieres” de prensa nos que se recollen as noticias de ámbito local e comarcal aparecidas nos xornais rexionais de máis difusión da nosa zona. As datas que abarcan os dosieres de prensa van desde maio de 1983 ata a actualidade.

Materiais especiais: Dentro deste apartado incluiríanse: reproduccións de fotos antigas de Vilagarcía e comarca, postais, vídeos, diapositivas, microfichas e disquetes

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL.

Campaña de Fomento da Lectura: Dende hai varios anos, a Biblioteca Municipal e as súas Axencias de Lectura participan na “Campaña de Fomento da Lectura” organizada pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo entre as bibliotecas integradas na Rede de Bibliotecas de Galicia. Os seus obxectivos son:

Fomentar e incentivar a Lectura entre os participantes.

Promover un achegamento ós autores, ilustradores, e en xeral ós profesionais da literatura infantil e xuvenil, por medio do contacto cun autor/a.

Dar a coñecer as Bibliotecas da localidade a tódolos nenos participantes.
Visitas guiadas de escolares: Coa finalidade de dar a coñece-las instalacións e o seu funcionamento, ó longo do ano a biblioteca é obxecto de visitas guiadas de escolares acompañados polos seus mestres.

Campaña de Nadal: Encamiñada a premiar e incentivar ós lectores menores de 14 anos que máis libros levaron en préstamo ó longo do ano. Os premios consisten en lotes de libros, pegatinas, lápices, bolígrafos, etc. Normalmente, os agasallos entréganse en xaneiro. 

SERVICIOS MUNICIPAIS / Cultura / Bibliotecas municipal 
Nombre

_actividad,13,_anuncio,219,_aviso,18,_fiesta,340,_promo,253,.ACTIVIDADES,1,.ACTIVIDADESVGA,1,.AVISOS,9,.AVISOSVGA,9,.EVENTOSVGA,105,.GUIA,8,.GUIA-EVENTOS-PASADOS,1202,.INFORMACION-pasado,1,.INFOVGA,1,.MENU,1,.MUSICAVGA,2,.MUSICAVILAGARCIA,5,.NOTICIAS,31,.NOTICIAS-VALGA,3,.NOTICIASBARBANZA,1,.NOTICIASVGA,1,.OK,3,.PROXIMO,1,.SOCIAL,2,.social-ong,1,.social-web,1,.SOCIAL-xuventude,1,.SOCIAL.ONG.VILAGARCIA,8,.SOCIALCULTURAVGA,8,.SOCIALVGA,1,.SOCIALVILAGARCIA,1,.TURISMO,8,.TURISMOVGA,3,@dornaFG,1,@Dr_PedroLago,1,@En_Marea,2,@erguergaliza,2,@Escena_Galega,1,@FECA,1,@ficcionProduc,5,@FrancisWhiter,1,@gadis,1,@GatoNegro,2,@GrooveAmigos,1,@harbourvilla,3,@HotelCarril,1,@InfoSalnes,1,@ivanferreiro,1,@JakeShaneMusic,1,@LaBolsa,2,@laduendeneta,1,@launionoficial,1,@Liceo_BBC,26,@LitaCabellut,1,@Lua_tkd,1,@LuisRoyoOficial,1,@ManuelGuinarte,1,@mpereiros,2,@novcarminha,1,@obloque,1,@OsMecos,1,@pcvilagarcia,1,@PlatEstEscuelaP,1,@portAmerica,1,@Puerto_Flamenco,1,@radioarosaSER,2,@sogaps_oficial,1,@soutoncas,1,@TDAHSalnes,1,@Tricicle,1,@trivilagarcia,1,@UllaUmia,1,@xatouri,1,#comercio,2,#hostelería,1,>OGrove>Noticias,1,>Pontevedra>noticias,2,2014,1,2018,1,20dic,1,actividad,2,actividadpasada,89,acto,468,acto_,328,agenda,13,agenda_,1,agendapasada,56,agendaresumen,1,Ahituvi,4,AIlla,15,albariño,1,anuncio,248,Arousa,11,arte,21,asoc cult Vilagarcía,23,asoc cultural,17,asoc deportiva,20,asoc folclórica,1,asoc juvenil,4,asociacion,4,audio,4,autobus,21,aviso,53,aviso_,8,avisopasado,39,barbanza,1,Benjamín Rey,7,biblioteca,4,biosaludable,1,Boiro,1,Caldas,6,Cambados,20,Catoira,10,celebracion,163,celebracion_,4,centro cultural,4,cine,339,cine_,118,comercio,23,comidas,1,concurso,3,Cortegada,2,covid-19,22,crónica,2,cuarentena,23,cultura,46,Cuntis,1,curso,203,curso_,4,Curtas,142,curtas2020,1,deporte,1179,deporte_,14,destacado,3,destacado_,61,DisfrutarVGA,1,ecologia,9,economia,30,educacion,14,empleo,85,encuesta,1,EnPositivo,7,entrevista,2,entroido,2,escena,284,escena_,156,espacio,1,España,7,evento,23,evento pasado,4,evento_,218,eventoILLA,1,eventopasado,1135,eventopasado2,3659,EVENTOSOSALNES,1,EVENTOSVGA,3,eventoVGA-expo,3,expo_,228,exposicion,81,exposicion_,20,farmacia,8,FestaDaAuga,7,fiesta,161,folclore,3,formación,451,fotografía,14,fútbol,1,Galicia,14,gastro,155,gastronomia,32,grove,1,grupo,2,Guia,8,Guía,11,GuíaCatoira>noticias,1,GuiaVGA,1,GuíaVilagarcía,25,historia,5,hosteleria,1,hostelería,4,infantil,380,infantil_,199,info,1,INFO-aparcamiento,2,INFO-parque,15,Info-TrabancaBadiña,1,INFO-Vilagarcía,1,infocultura,22,informacion,7,INFORMACIÓN,1,InformacionVGA,2,informatica,2,INFOVGA,2,inscripcion,1,internacional,13,JoseLuizOubina,7,juventud,2,literatura,3,LuisDiazDevesa,10,lunes,1,manuelguinarte,18,mar,3,meaño,1,mecenas,2,meis,2,menú,11,MENU-GuíaVilagarcía,1,MiCiudadFavorita,18,mujer,5,muller,3,musica,1023,música,21,musica_,669,nadal,7,noticia,25,noticias,106,obradoiro,3,oferta,1,OGrove,23,okok,1,OSalnés,4,padron,1,parque,1,parque infantil,1,patrimonio,13,patrocinador,27,patrocinador1,15,patrocinador2,9,patrocinador3,17,podcast,4,politica,10,política,27,Pontevedra,3,portada,4,portas,1,Portonovo,2,premio,2,producción,25,profesional,1,programa,3,promo,114,propiedad,18,próximo,2,radiocontrol,1,Rianxo,1,Rías Baixas,2,Ribadumia,7,Ribeira,8,Riveira,1,romeria,1,salud,1,salvamento,2,San Roque,2,sanidad,2,SanRoque,24,SanRoquepasado,15,Santiago,1,Sanxenxo,8,semanal,1,servicios,23,slider,1,social,56,Social Vilagarcía,63,SOCIAL-,1,SOCIAL-danza,3,SOCIAL-empresas,1,SOCIAL-montes,1,SOCIAL-política,1,SOCIAL-protección,1,socialcomunidad,20,socialeducacion,15,socialfolclore,23,socialmuller,27,socialmusica,36,socialong,10,sociedad,23,solidaridad,7,sucesos,36,taperia,1,tecnologia,1,television,10,trabajo,10,trafico,3,tráfico,1,transporte,17,turismo,35,TURISMO-playa,1,turismomar,1,Valga,2,verbena,1,Vgaa,26,video,14,vídeo,87,vídeoVGA,1,vilagarcia,997,Vilagarcía,919,Vilagarciaa,17,Vilanova,16,ZonaAberta,28,
ltr
item
ArousaTV: BIBLIOTECA Pública Rosalía de Castro
BIBLIOTECA Pública Rosalía de Castro
https://lh3.googleusercontent.com/-lxZPvOmW6hQ/YAW_KdYM6WI/AAAAAAABgR4/4n2P4bwU-pwL3D0I8ns4-BhBq2iu7RZ5gCNcBGAsYHQ/w640-h274/biblioteca.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-lxZPvOmW6hQ/YAW_KdYM6WI/AAAAAAABgR4/4n2P4bwU-pwL3D0I8ns4-BhBq2iu7RZ5gCNcBGAsYHQ/s72-w640-c-h274/biblioteca.jpg
ArousaTV
https://www.arousatv.com/2015/12/biblioteca-publica-municipal-rosalia-de.html
https://www.arousatv.com/
http://www.arousatv.com/
http://www.arousatv.com/2015/12/biblioteca-publica-municipal-rosalia-de.html
true
1062352745098799820
UTF-8
Cargados todos los artículos No se encontró ningún artículo VER TODO Leermás Responder Cancelar respuesta Borrar Por Guía PAGINAS ARTÍCULOS Ver Todo RECOMENDADO PARA TI ETIQUETA ARCHIVO Buscar TODOS LOS ARTÍCULOS No se encontró ningún resultado para tu búsqueda request Volver Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ahora mismo hace 1 minuto $$1$$ minutes ago hace 1 hora $$1$$ hours ago Ayer $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hace más de 5 semanas Seguidores Síguenos CONTENIDO BLOQUEADO PASO 1: Comparte en tu red socialetwork PASO 2: Haz click en el enlace en tu red social Copiar Todo el Código Seleccionar Todo el Código Todos el código fue copiado en tu portapapeles codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Contenido