Por unha Marea na Vila solicita que a análise das augas dos centros de ensino de Vilagarcía sexa efectuada por un laboratorio independente


Tras o coñecemento dos graves resultados das analíticas da auga no Colexio de Carril, pedimos que se fixeran analíticas similares no resto de centros de ensino de Vilagarcía, especialmente aqueles cuxa antigüidade supere os 20 anos. O Concello de Vilagarcía respondeu de maneira inmediata á nosa petición, anunciando que a empresa concesionaria do servizo de augas municipal, Espina & Delfín, sería a encargada de realizar ditas análises. Pero dende Por unha Marea na Vila consideramos que para que o procedemento sexa concluínte e non arroxe ningún tipo de dúbida, a análise non
pode ser realizada pola empresa responsable da salubridade das augas en Vilagarcía.

Debido ao exposto anteriormente, acabamos de rexistrar unha petición para que o procedemento de análise se realice a través dun laboratorio independente, posto que en cuestións de saúde pública temos que ser absolutamente escrupulosas, e xa bastante controversia xerou a indolente actitude da Xunta no referente á análise das augas do Colexio de Carril, coa demora e as pésimas formas na comunicación dos resultados.

Á situación do Colexio de Carril non se chegou da mañá á noite, senón que é consecuencia de anos de desleixo por parte das administracións. Insistimos na necesidade de coñecer toda a información sobre o protocolo e a frecuencia das análises da auga nos centros de ensino de Vilagarcía e os resultados das anteriores medicións, se é que existen, co fin de depurar responsabilidades. Debemos establecer criterios que garantan que non teña que ser a ANPA a que dea a alerta ante unha situación de extrema gravidade, pero para elo precisamos administracións responsables que en primeiro lugar admitan os erros cometidos.
Suscríbete a Arousa TV por correo
 
Top