jueves en Salón García, Vilagarcía. Entrada libre. 

Foro Voz: Pensiones 

En Salón García

Con Albino Prada, doutor en Ciencias Económicas, Julia Souto, membro do Colexio Oficial de Traballadores Sociais de Galicia e traballadora social na Illa de Arousa, Paco Cuba, secretario de Comunicación e Política Social da Federación de Pensionistas de CC OO en Galicia e Tania García, concelleira de Servizos Sociais en Vilagarcía. Modera Carlos Crespo.

precio: 3025€ (IVE incluído), da factura nº P18 000588 (Rex 18/3470), con
cargo á partida orzamentaria 2313-22634.

19abr
abril 2018


 
Top