O colectivo denunciou o mal estado das praias tralos temporais e a falta de accesibilidade en varios tramos do renovado paseo marítimo 


Por unha marea na vila amosa a súa satisfacción porque Ravella teña actuado con rapidez na zona do paseo marítimo e a praia, espazos dos que o colectivo facíase eco denunciando a falta de accesibilidade en tramos do renovado paseo e pola sucidade traída polos temporais aos areais.

O colectivo asegura que “por unha volta o equipo de Varela respondeu con rapidez ás reclamacións da cidadanía, e se por un lado esiximos, polo outro temos en conta o xesto. Sen embargo lamentamos que o goberno non sexa quen de reparar nestas cuestións sen unha denuncia previa por parte da cidadanía, o que é máis relevante no caso do paseo, porque reflicte a insensibilidade do goberno nun tema que debería ser prioritario como é a accesibilidade, á parte que supón un incumprimento dos acordos plenarios. Consideramos que debe prevalecer o control e a supervisión sobre as urxencias no remate das obras, posto que isto pode derivar en erros que supoñan un custe para a cidadanía, ademais de que dese modo as inversións non se encamiñarán cara a vila que necesitamos.

Dende Por unha marea na vila, por último, inciden en que revisarán os resultados dos traballos para que o estado da zona sexa por fin axeitado ao seu potencial turístico e de convivencia, aínda que esperamos que esta vez sexa o propio goberno o que permaneza atento a que isto sexa así, posto que é a súa responsabilidade.


Suscríbete a Arousa TV por correo