Celebrado de 9h30-14h el sábado en el Estadio de Atletismo "Manuel Jiménez Ábalo, Vilagarcía. Entrada libre.


Regulamento 

Inscripción do 29ene ao 04feb 2019.
Tipo: Pista Aire Libre
Horario: Ver imaxe adxunta.

Art.1.- Poderán participar todos os atletas federados que se atopen en calquera das seguintes condicións:
  • Atletas que teñan fichado ó longo da tempada actual (2018/19) por algún Club pertencentes a Galicia.
  • Atletas con ficha pola Federación Galega de Atletismo aínda que pertenzan a clubs de outras Comunidades Autónomas. 
  • Atletas non galegos ou estranxeiros convidados expresamente pola Federación Galega de Atletismo, que non reúnan ningunha das dúas anteriores condicións.
Art.2.- As inscricións faranse a través do sistema online da web de RFEA (https://isis.rfea.es/sirfea2/) ata as 23:59 horas do Luns 04/02/2019.

Art.3.- As inscricións da categoría Prebenxamín (nados no ano 2012-2014), farase enviando un correo electrónico a atletismomazi@gmail.com indicando: nome e apelidos, data de nacemento e DNI do atleta. Ademais o nome, apelidos e DNI do titor, xunto cun teléfono de contacto ata as 23:59 horas do Luns 04/02/2019.

Art.4.- A organización dará acreditacións para que os adestradores poidan estar dentro da pista e facilitar a súa labor. Estas acreditacións repartiranse en función do número de inscritos de cada Club (ata un máximo de 4).
Para solicitalas os Clubs deberán enviar un correo electrónico a atletismomazi@gmail.com indicando:
- nome e apelidos, DNI e cargo no Club da persoa ou persoas a acreditar
- número total de atletas inscritos na proba
Rogamos a todos os Clubs que se vaian a desprazar en autobús que tamén o comuniquen a fin de poder xestionar o acceso e aparcamento.

Art.5.- Limitación de probas: cada atleta só poderá participar en 2 probas e máis o relevo seguindo esta limitación (1 carreira + 1 concurso). O incumprimento desta norma invalidará as marcas dos atletas.

Art.6.- Táboas de lonxitude: estará a 1 metro en Benxamín e 2 metros en Infantil.

Art.7.- Nas probas de concursos todos os participantes farán 4 intentos se hai 15 participantes ou menos, e 3 intentos se hai máis de 15 participantes. A organización resérvase o dereito de limitar o número de participantes en probas nas que as inscricións sexa demasiado elevada.

Art.8.- As cadencias da proba de altura será a que segue:
- ALEVIN: 0.85 – 0.95 – 1.03 – 1.11 – 1.16 e de 3 en 3 cm.

Art.9.- A recollida de dorsais realizarase na secretaría da competición ata 45 minutos antes do comezo da proba, sendo estes recollidos polos delegados dos Clubs.

Art.10.- Os atletas deberán empregar o dorsal outorgado pola organización de forma totalmente visible, en toda a superficie. O incumprimento desta norma será motivo de descalificación. Será responsabilidade dos atletas levar consigo 4 imperdibles para a colocación do dorsal. A organización non facilitará imperdibles.

Art.11.- Outorgaranse medallas nas categorías Benxamín, Alevín e Infantil ata o quinto clasificado de cada proba, categoría e sexo. Excepto nas probas de relevos onde só se outorgarán medallas os tres primeiros clasificados.
Tódolos participantes en categoría Prebenxamín levarán medalla.

Art.12.- Tódolos participantes estarán cubertos polo Seguro de Accidentes Deportivos da F.G.A. No caso da categoría Prebenxamín estarán cubertos por un seguro de Accidente Deportivo Específico.

Art.13.- Tódolos atletas ao realizar a inscripción, aceptan a publicación do seu nome e imaxe nas
clasificacións, medios de comunicación e internet.

Art.14.- O horario podería sufrir modificacións en función das inscricións.

Art.15.- Todo o non disposto no presente Regulamento resolverase de acordo coas normas da F.G.A.,
R.F.E.A. e I.A.A.F.

Art.16.- A organización non se fai responsable dos danos morais ou materias que se puidesen producir.

Organización Agrupación Atlética Mazi
atletismomazi@gmail.com
https://www.atletismomazi.es

09feb
febrero 2019Suscríbete a Arousa TV por correo

 
Top