Vilagarcía en Común denuncia o despropósito e a falta de claridade da convocatoria de emprego eventual do Concello


A formación entende que a escasa trasparencia sobre ese proceso de selección vulnera os dereitos das persoas candidatas


Critica unha convocatoria chapuceira e sen rigor, na que a situación socioeconómica ou o tempo no desemprego non se puntúan a pesar de tratarse dun procedemento dirixido a personas nesa situaciónVilagarcia en Común denuncia a falta de rigor e claridade na convocatoria de emprego impulsada polo Concello co obxectivo de seleccionar 36 traballadores eventuais para 9 meses. Un procedemento chapuceiro que evidencia a escasa sensibilidade do goberno local do PSOE cara á situación socioeconómica das persoas desempregadas. Así como as súas limitadas capacidades de xestión.

Unha vez máis o goberno local demostra a súa forma chapuceira de gobernar cunha convocatoria de emprego público que, ademais de adoecer dunha incoherencia e dunha falta de sensibilidade evidentes, vulnera os dereitos das persoas aspirantes pola súa falta de claridade e o axustado dos prazos. A pesar de que a resolucion de alcaldía a través da que se anuncia o procedemento se titula literalmente “selección de traballadores/as desempregados/as”, nas bases de selección publicadas na páxina web do Concello a situación de desemprego non se contempla entre os requisitos nin se valora ou puntúa no proceso de selección.

Vilagarcía en Común non entende que nun procedemento que, supostamente, busca facilitar a inserción laboral de persoas sen emprego, non se valoren cuestións como a situación socioeconómica dos aspirantes, as súas cargas familiares ou a cantidade de tempo que estes levan no desemprego. Pola contra, en lugar de incluír un baremo que priorice estas cuestións no proceso de selección, o goberno local opta por un proceso de oposición mal publicitado.

O proceso de selección ao que están sendo convocados os aspirantes, mediante carta que chega do INEM, inclúe unha prova tipo test que se realizará o vindeiro 3 de marzo.
Sen embargo, a nomeada convocatoria escrita que está a ser remitida non informa ás persoas candidatas dese exame; do que unicamente poden ter constancia se acceden ao portal do Concello.

A formación que encabeza Jesús López denuncia a vulneración da equidade e a enorme indefensión en que esta convocatoria deixa aos aspirantes; que contan con apenas tres semanas dende a chegada da carta do INEM para facer acopio do temario pola súa conta (na web do Concello unicamente se facilitan títulos orientativos dos temas, sen máis referencia explícita ao seu contido), e estudalo. Iso, no caso de que cheguen a enterarse da existencia dese exame.

Vilagarcía en Común considera totalmente incongruente o sistema de baremación escollido, que outorga á proba tipo test 6 dos 15 puntos totais do proceso. “Dende En comun entendemos que este conxunto de despropósitos so pode ser entendido se o que pretende o Concello é favorecer a un colectivo concreto ou a algún aspirante determinado, pois a falta de información da convocatoria provoca que a día de hoxe non todos os aspirantes que foron convocados coñezan a obriga de pasar unha proba selectiva de coñecementos”. Así as cousas, a formación solicita que o Concello revise de inmediato o procedemento e refaga as súas bases para primar a parados de longa duración con car-
gas familiares.

Nota de prensa Vilagarcía en Común
22 de febreiro de 2019
Suscríbete a Arousa TV por correo
 
Top