Vilagarcía en Común solicita que se investigue o almacenamento irregular dos residuos xerados na obra de humanización da Praza da Independencia 


A formación denuncia a acumulación dos refugallos sen tratar en parcelas da contorna das Carolinas 


Vilagarcia en Común denuncia a acumulación irregular dos refugallos procedentes da obra de humanización da Praza da Independencia na contorna dos supermercados das Carolinas. A formación alerta dos riscos que eses depósitos poden implicar para a saúde pública e a calidade ambiental, e insta a adoptar solucións e a acometer un tratamento axeitado dos residuos coa máxima urxencia. O espazo que encabeza Jesús López lamenta a irresponsable actuación amparada polo goberno local do PSOE a este respecto. E no caso de que o Concello non proceda a sanear a zona e continúe sen acatar a normativa vixente dirixirase á Xunta de Galicia e ao seu departamento de Medio Ambiente para que investigue a situación.

Vilagarcía en Común alerta dos problemas que os depósitos de residuos creados en fincas da contorna das Carolinas poden crear nos acuíferos da zona, xa de por si moi afectados pola contaminación. Entre os refugallos que o Concello está a acumular nesa zona atópanse pavimentos pétreos, aglomerados ou fresados asfalticos que, sen o tratamento preciso, poderían converterse nun verdadeiro problema medioambiental.


A formación denuncia a irresponsabilidade na que o goberno de Alberto Varela ten incorrido ao crear eses vertedoiros sen impulsar antes un correcto tratamento dos refugallos, e esixe que a administración pública dea exemplo. E é que, máis aló do ilegal acopio temporal de refugallos que está a realizar o Concello, o problema podería ser maior se se dese o caso de que os nomeados cascallos fosen empregados para compactar o terreo dunha das parcelas nas que están a acumularse, e na que se proxecta crear un aparcadoiro.

Para o novo espazo político resulta incomprensible a permisividade do Concello ante unha situación absolutamente irregular, que supón un perigo para a saúde pública e para a calidade ambiental e das augas e que vai en contra da normativa medioambiental vixente. E é que coa nomeada acumulación de refugallos sen control nin tratamento previo, o Concello está vulnerando a Lei 22/2011 de 28 de xullo de Residuos e Chans contaminados; así como o Real Decreto 105/2008 de 1 de febreiro polo que se regulan a produción e xestión de residuos de construción e demolición.

Vilagarcía en Común destaca ademais o feito de que non se está utilizando maquinaria axeitada para a xestión dos materiais extraídos e depositados posteriormente, tal e como indica a norma. Nin consta tampouco que no lugar de acopio deses materiais procedentes da construción se teña realizado ningún tipo de tratamento dos mesmos. Por último, entre as irregularidades detectadas figura tamén a evidencia de que a parcela empregada non está cualificada para esta finalidade, polo que se o Concello non procede de inmediato a subsanar a situación e a sanear o conxunto da zona a formación levará a súa denuncia a administración autonómica.

Nota de prensa Vilagarcía en Común
16 de febreiro de 2019 

Suscríbete a Arousa TV por correo
 
Top