concibida como principal instrumento para o logro da prioridade cuarta da UE de aumentar o emprego e a cohesión territorial 

Grupo De Acción Costeira De Arousa GALP

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (en adiante #GALP) Ría de Arousa é unha asociación sen ánimo de lucro, concibida como principal instrumento para o logro da prioridade cuarta da UE de aumentar o emprego e a cohesión territorial mediante o obxectivo específico seguinte:

O fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación de emprego e o apoio á empregabilidade e á mobilidade laboral nas comunidades pesqueiras e acuícolas, incluíndo a diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.

O GALP Ría de Arousa elaborou unha estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP) para o período de programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, que foi aprobada pola Consellería do Mar.

O GALP é unha entidade colaboradora da Consellería do Mar na dobre vertente de axente de desenvolvemento na aplicación da EDLP da zona pesqueira, e na xestión e control das axudas que se tramiten para o desenvolvemento da devandita estratexia.

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Arousa é unha asociación que fomenta o crecemento económico, a inclusión social, a creación de emprego e o apoio á empregabilidade e á mobilidade laboral na súa área pesqueira.

Obxectivos estratéxicos do GALP

O GALP ten 6 obxectivos estratéxicos, que son os seguintes:

  • Mellora da competitividade do sector pesqueiro, creación de emprego e atracción de mocidade, en especial a través do aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros, da integración vertical, da innovación en todas as fases da cadea de subministración dos produtos pesqueiros; e garantir unha actividade sostible a través du uso eficiente dos recursos biolóxicos mariños.
  • Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación da economía local das zonas pesqueiras cara a novas actividades económicas, entre elas as que ofrece o crecemento azul e os sectores marítimos en senso amplo, favorecendo a formación, a innovación e o fomento do emprego.
  • Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras, incluíndo operacións de mitigación do cambio climático e de transición a unha economía de baixas emisións de carbono.
  • Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras.
  • Reforzo das comunidades no desenvolvemento local e da gobernanza, dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais.
  • Fomento da cooperación.

Máis de 26.000 persoas asociadas

O GALP Ría de Arousa ten un total de 47 entidades socias, das cales o 36,2% pertence ao sector pesqueiro, mentres que as entidades do sector social representan o 38,3%. O sector público conta con oito entidades e o económico ten catro.

As entidades socias do GALP agrupan un total de 26 869 persoas socias, o que representa unha porcentaxe moi alta da poboación, 17,5%.  As entidades do sector pesqueiro contan con 5332 persoas socias, o que representa o 82,3% da poboación afiliada ao réxime do mar desta zona.

A presenza de mulleres na asemblea é do 31,9%. En todos os sectores existe unha maior representación masculina, agás no sector social, onde se equilibra o número de mulleres e homes.
Podes consultar as entidades socias no seguinte enlace.

Un territorio con 11 concellos e máis de 150.000 habitantes

Grupo  de  Acción  Local  do  Sector  Pesqueiro Ría  de  Arousa  configúrase  como  unha  unidade  sobre  todo  pola  súa  xeografía,  un  anel  litoral  que  rodea  e  define  a  Ría  de  Arousa.  Constitúe  o  exemplo  máis  claro  de  economía  simbiótica  entre  terra  e  mar  que  hai  en  Galicia.  Está  composto  por  once  concellos  que  agrupan  un  total  de  153 708  persoas nunha superficie terrestre de 425,8 km².

Concellos:
Boiro, Cambados, Catoira, O Grove, A Illa de Arousa, A Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribadumia, Ribeira, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.

Esta zona presenta unha forte dependencia económica do mar, derivada das actividades pesqueiras (a pesca mariña reúne  o  44%  dos  empregos  do  GALP)  e  das  turísticas,  vencelladas  en  grande  parte  a este.  O  conxunto  de  espazos e recursos naturais protexidos que atesoura a zona costeira danlle coherencia á actividade do turismo que se apoia nestes como un importante reclamo.
Os concellos que forman este grupo son: Boiro, Cambados, Catoira, O Grove, A Illa de Arousa, A Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribadumia, Ribeira, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.

https://www.facebook.com/pg/GalpdaRiadeArousa/
galp.mar.riadearousa@xunta.gal
https://galp.xunta.gal/ria-de-arousa

GALP Ría de Arousa
FEXDEGA, Finca A Maroma. Avda. Rodríguez de Mendoza s/n
CP 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Teléfonos: 986 51 09 53/628 155 386. Fax: 986 55 40 69
Enderezo electrónico: galp.mar.riadearousa@xunta.gal
Suscríbete a Arousa TV por correo


 
Top