celebrado o 28 de maio 

Valoración PSdeG-PSOE Ribadumia - Pleno Orzamento 2020 e non celebración Comisión Seguimento COVID19


- O Grupo Socialista no Concello de Ribadumia ven de emitir unha valoración sobre o Pleno Extraordinario celebrado onte 28 de maio de 2020 na Casa do Concello, o primeiro Pleno dende a declaración do Estado de Alarma o pasado 14 de marzo.

- o PSdeG-PSOE de Ribadumia amósase convencido de que o plantexamento no presente mandato cambia por completo co impacto da crise económica derivada da pandemia do coronavirus COVID-19 que xa se está puidendo observar. É imprescindible un potente incremento no gasto social e na toma de iniciativas políticas que tenten minimizar os efectos de dita crise. 

- o PSdeG-PSOE de Ribadumia apoiou onte ao Goberno Local de Ribadumia na aprobación de medidas de carácter social para tentar paliar dende a administración local os efectos da crise na nosa veciñanza, como puideron ser as novas axudas económicas destinadas a microempresas, pequenas empresas e autónomos. Si ben, amosamos o noso descontento coa escasa dotación económica desta partida, pois tan so contará con 30.000€. O voceiro do grupo municipal, Pepe Lede, explica que “esta é unha cantidade que lamentablemente non vai chegar. Esta axuda dependerá entón de posteriores modificacións de crédito, o cal obligará a retrasar as achegas aos veciños solicitantes, perdéndose xa gran parte do seu carácter de axuda de emerxencia. A veciñanza está a pasar dificultades xa, no pode esperar por lentos procesos administrativos, e esta baixa dotación orzamentaria provoca que esta boa iniciativa se vexa lastrada por un mal plantexamento”. 

- o grupo municipal tamén puxo de manifesto o seu malestar coa xestión do Goberno Local presidido por David Castro ante a chegada do Estado de Alarma e as posteriores semanas. A FEGAMP viña de remitir o pasado 15 de marzo unha serie de instruccións de actuación para os concellos ante as semanas de confinamento. Unha das indicacións foi a de crear unha Comisión Municipal de Seguimento do COVID-19, e que sería o único órgano colexiado da Corporación que debería reunirse
periódicamente para tratar tódolos asuntos referentes ao virus e as medidas a tomar. 

- Como declarou Pepe Lede, “enterámonos na comisión informativa previa ao Pleno que, por un erro de alguén no Goberno, os partidos da oposición formaríamos parte da Comisión Municipal de Seguimento do COVID-19. O caso é que, dende a declaración do Estado de Alarma o pasado 14 de marzo, esta comisión nin se convocou nin foi reunida nin unha soa vez. Entendemos que foi
unha decisión política equivocada, como así o recoñeceu o Alcalde David Castro no Pleno”. 

- o PSdeG-PSOE entende que a non celebración das xuntanzas desta comisión son unha lamentable e inoportuna decisión política de David Castro que tenta evitar que os grupos da oposición coñezan de primeira man cales son as medidas a tomar polo Goberno Local ante a crise e a pandemia do COVID-19, así como unha grave irresponsabilidade política, o que contrasta coa constante chamada á rigorosidade, á colaboración e á transparencia democrática das que fai bandeira este Alcalde. 

Nota de Prensa Partido Socialista PSOE de Ribadumia Suscríbete a Arousa TV por correo 
Top