OS RESTOS DO CRUCEIRO DE CARRIL QUE CUSTODIABA O CONCELLO FORON DEVOLTOS Á PARROQUIA, PROPIETARIA DO ELEMENTO ESCULTÓRICO


Resolta a causa xudicial contra o autor dos danos, a propiedade encargarase da restauración do ben artístico

Os restos do cruceiro da Igrexa de Carril xa están en posesión da parroquia carrilexa, propietaria do elemento escultórico danado en 2010. O Concello, que custodiaba as pezas mentres se resolvía a causa xudicial contra o autor dos estragos, fixo entrega o pasado 22 de xullo das pezas ao párroco de Carril. A propiedade será a encargada de restaurar o ben artístico e histórico.

O cruceiro sufriu graves danos en maio de 2010 como consecuencias dos golpes que lle asestou M.D.T. dende a balaustrada do atrio da igrexa utilizando un puntal de obra. Os feitos contaron con testemuñas que deron parte á Policía que detivo ao individuo poucos minutos despois de terse producido os feitos. As dilixencias correron a cargo da Policía Nacional, aínda que os cachos nos que rompeu a parte superior do cruceiro foro recollidos pola Policía Local que os mantivo baixo custodia ata a conclusión da causa xudicial nas dependencias de Ravella, convenientemente protexidos e embalados en caixas de madeira.

En principio pensouse que o cruceiro era un ben de titularidade municipal, pero froito das dilixencias constatouse que a estrutura formaba parte do conxunto arquitectónico da Igrexa de Carril e que, polo tanto era propiedade da parroquia.

Non obstante, o cruceiro está inventariado e incluído con Catálogo de Bens Municipais a Protexer debido ao seu elevado valor patrimonial, artístico e histórico. Esta protección fai preciso que o proxecto de restauración sexa aprobado polo departamento de Patrimonio da Xunta de Galicia.
 
Top