COMUNICADO DE PRENSA DE LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL DE VILAGARCÍA

O goberno búrlase dos policías e dos cidadáns cun pomposo acto para mellor gloria súa, cando leva anos privándonos dos recursos para poder prestar a nosa labor de forma eficiente e digna

• Preguntámonos tamén si non habería outra maneira de gastar os cartos públicos dunha maneira mais xusta e solidaria, cando hai persoas que non teñen para darles de comer ós seus fillos.

• Preguntámonos por que se aprobou a regulamento de distincións promovido por un único policía e non o regulamento orgánico demandado polo groso da plantilla para mellorar o servizo

• Resulta chamativa a celeridade coa que se tramitou a concesión de premios e distincións e o ben que encaixou a convocatoria do acto co calendario electoral de maio

• Os axentes foron presionados para que asistiran ao acto e incluso para que levaran as súas familias

• Seguimos sen coches patrulla en condicións, carecemos de equipos básicos tendo que pedilos prestados a outros organismos e seguen sen resolverse as deficiencias en materia de seguridade das instalacións onde se custodian documentos, mentras o Sr. Alcalde adícase a pedir medios para outros corpos policiais

• Instamos ao goberno que pregunte aos vilagarciáns que prefiren que lle dean á Policía Local: medallas ou medios?

• A tan publicada “comisión de traballo” para resolver os numerosos problemas desta plantilla, só foi unha cortina de fume e non tratou ningún dos asuntos prometidos.

En relación ao acto de imposición de condecoracións a membros da Policía Local de Vilagarcía, os axentes abaixo asinantes desexan manifestar que:

O maior recoñecemento que pode recibir un policía é o respecto e o agradecemento dos cidadáns aos que sirve cada día, así como a satisfacción propia polo traballo ben feito e o convencemento de ter prestado un servizo útil en beneficio da sociedade.

Este recoñecemento gáñase co traballo que realizamos cada día para servir á cidadanía e non se logra con medallas, senón prestando un servizo de calidade que só é posible si se dispón dos medios materiais, humanos e organizativos necesarios, así como unha necesaria formación.

A vocación que temos todos os que nos dedicamos aos servizos públicos, sobre todo a aqueles especialmente sensibles (policías, médicos, bombeiros, persoal sanitario...) é un plús que nos leva a esforzarnos máis aló do deber, ata o punto que moitas veces serve para suplir ou contrarrestar a escaseza de medios.

Pero, por moito que nos esforcemos, isto nin é suficiente para poder cumprir coa nosa función coa calidade e seriedade que se precisa e que é desexable, nin é xusto para nós que, como calquera outro traballador, precisamos dos medios imprescindibles para poder desempeñar digna e eficazmente a nosa labor.

A escaseza de medios que padece a Policía Local de Vilagarcía dende hai anos supón unha inmensa dificultade, por non dicir que imposibilita, que os axentes poidamos servir aos veciños coa calidade que nos gustaría e que se merecen.

Por iso parécenos unha burla descarada que o goberno local convoque un pomposo acto de concesión de distincións e premios á Policía Local de Vilagarcía, cando este Corpo leva anos desatendido polos seus responsables políticos que fan caso omiso das demandas de medios esenciais e imprescindibles para realizar un servizo tan importante como é o que nos prestamos e que, para ben ou para mal, redunda directamente nos veciños de Vilagarcía, aos que ese mesmo goberno di representar e servir.

Ante a total indiferenza do alcalde e o concelleiro de Seguridade Cidadá, aproveitando a presenza do vicepresidente da Xunta no acto de mañá, queremos facerlle chegar ao Sr. Rueda Crespo e a todos os vilagarciáns a precaria situación na que se atopa a Policía Local de Vilagarcía.

Entre as solicitudes desatendidas polo goberno local nos últimos catro anos atópanse:

1.- O parque móbil policial atópase en precario estado é resulta insuficiente para atender as demandas de servizo. Levamos dous anos denunciando a situación, un ano padecendo avarías constantes dos coches patrullas e seis meses esperando pola firma dun renting para renovar os vehículos. Tanto é que se presta servicio policial a diario cun vehículo sin rotular, e outro de tan bello, non pode circular porque non para a I.T.V.

2. Non se nos atenden as peticións de material: So dispoñemos dun etilómetro propio, polo que temos que pedir prestado á DGT outro co que substituír ao primeiro nos períodos de calibración ou avaría, e non dispoñemos dun drogotest, imprescindible nos tempos que corren..

3.- A plantilla policial precisa unha urxente reorganización e aumento de número de axentes. A estrutura de mando é deficiente e xa pasaron 7 anos dende a última promoción de policías, polo que a media de idade do Corpo alónxase da idade óptima.

4.- Non se atenden as reivindicacións relativas á falta de idoneidade das instalacións policiais. A día de hoxe aínda non se corrixiu a falta de seguridade das dependencias onde se custodian documentos sensibles.

5.- Non se aplican medidas de conciliación laboral e familiar o que, ademais das dificultades que sofren os axentes con paternidade recente para compatibilizar esta coas peculiaridades e horarios do servizo, supón un agravio comparativo co resto dos funcionarios.

6.- A diferenza do resto dos traballadores do Concello, á Policía tampouco se nos desconta da xornada laboral as horas dedicadas a formación.

E tendo en conta esta penosa situación e a constante negativa do goberno local a atender as demandas de medios e organización da Policía para un mellor servizo ao cidadán, OS AXENTES pregunta cal é a razón pola que ese mesmo goberno aproba de inmediato un regulamento de distincións elaborado e promovido por un único policía da plantilla, e desatende a petición da maioría da plantilla de elaborar e aprobar un regulamento orgánico que estableza un marco legal de funcionamento que permita mellorar o servizo policial.

Todo isto incide negativamente no servizo que se presta, na imaxe que da Policía Local perciben os cidadáns, e mesmo na desmotivación dos propios axentes.
Cales son as prioridades? Atender as necesidades da cidadanía e dos traballadores da Policía, ou sacar unha foto nun acto pomposo de cara a galería e para satisfacer orgullos e protagonismos individuais?

Tamén preguntámonos a razón da data elixida para a entrega de distincións, posto que non coincide con ningunha celebración sinalada, e máis tendo en conta que nos últimos 4 anos non se ten celebrado o día da Policía Local. Resulta chamativo o ben que encaixou a convocatoria co calendario electoral.

E denunciamos as presións exercidas sobre os axentes “sospeitosos” de non comulgar con este teatro que nos últimos días recibiron chamadas telefónicas de mandos e cargos políticos “animándoos insistentemente” a acudir ao acto e incluso a levar as súas familias.

Vilagarcía de Arousa, a 27 de marzo de 2015.

Suscríbete a Arousa TV por correo
 
Top