O CONCELLO DE VILAGARCÍA SÚMASE AOS ACTOS DE REIVINDICACIÓN DO COLECTIVO LGTB

A Casa Consistorial luce dende hoxe e ata o luns a bandeira multicolor.

O goberno local recuperará o Punto de Información LGTB que puxera en marcha a concelleira Victoria Hierro e deixou de funcionar co anterior goberno.

Podemos Arousa solicitou tamén a corporación municipal a posta da bandeira do arco da vella LGTBI.

O exalcalde tomás Fole oficia a sua primeira boda homosexual.

Vilagarcía, 26 de xuño de 2015.- Dende mediodía de hoxe e ata o vindeiro luns, a balconada da Casa Consistorial luce unha pancarta de 3x1 metros, bandeira incluída, conmemorativa do Día Internacional do Orgullo LGTB. O Concello de Vilagarcía se suma así aos numerosos gobernos locais de toda España que fixeron parecida manifestación de apoio ás reivindicacións dos dereitos de lesbianas, gays, transexuais e Bisexuais.

Coincidindo con este acto, a concelleira de Benestar, Tania García, anunciou hoxe que nun breve período de tempo o Concello volverá a contar co Punto de Información LGTB que se puxera a funcionar nos baixos do Concello na época da concelleira socialista Victoria Hierro e que o goberno anterior, do Partido Popular, eliminou.

Podemos Arousa sumase as reivindicacións

"Dende Podemos Arousa, con ocasión da celebración do día 28 de xuño da festividade do orgullo LGTBI, queremos manifestar o noso total compromiso coa igualdade real e efectiva e a non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero.

Cremos que no noso país déronse importantes pasos nos últimos anos, pero aínda existen numerosas situacións nas que as persoas lesbianas, gais, bisexuais, transexuais e intersexuais se teñen que enfrontar a experiencias discriminatorias que, coidamos, non deberan ter cabida na nosa sociedade.

Igualmente, queremos recordar que en Galicia existe a Lei 2/2004, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais. Dita lei, que quedou na súa meirande parte nunha declaración programática debido ao rodete do Partido Popular á proposta inicial, dependía para a súa implantación efectiva do desenvolvemento regulamentario por parte da Xunta de Galicia. Dende Podemos Arousa queremos denunciar que dito desenvolvemento non se produciu, quedando a lei en pouco máis que papel mollado.

Debido ao desinterese ao respecto por parte da Xunta de Galicia, solicitamos á recén elixida corporación municipal a que inste á Xunta de Galicia a desenvolver dita lei. Asemade, o desenvolvemento, na medida do posible, dos puntos principais da mesma, en concreto propoñemos o seguinte:

• Incidir, a través de charlas ou cursos, na formación sobre a realidade LGTBI entre o persoal municipal, como a policía local ou os traballadores e traballadoras sociais.
• Elaboración de estudos sobre a realidade LGTBI no concello de Vilagarcía de Arousa, a efectos de obter información precisa para a realización de plans de actuación contra a discriminación por razóns de orientación sexual e identidade de xénero no concello.

• Realización de campañas de concienciación entre a poboación sobre a realidade LGTBI.

• Revitalizar e potenciar o punto de información LGTBI creado pola concellería de muller a principios do 2011.

• Realización de charlas nos centros de ensino do municipio sobre a realidade LGTBI, a efectos de concienciar ao persoal docente, familias e alumnado co obxectivo principal de combater o que entendemos como moi grave problema do acoso escolar e discriminación nos colexios e institutos por razón de LGTBfobia, de acordo co capítulo V da mencionada lei.

• Impulsar e apoiar, no ámbito municipal, conferencias informativas, proxeccións audiovisuais, producións e eventos culturais que teñan como obxectivo a igualdade en materia LGTBI e a súa visibilidade.

Finalmente, instamos á recentemente constituída corporación municipal a que resolva ondear a bandeira do arco da vella LGTBI no concello de Vilagarcía de Arousa o próximo día 28 de xuño, como mostra de compromiso pola igualdade LGTBI e a defensa da visibilidade de tódalas opcións afectivo-sexuais."

Tomás fole oficia a sua primeira boda gay.

Precisamente este fin de semana pasado Tomás Fole, habituado a oficiar ceremonias civís, oficiou a primeira boda homosexual, que se celebrou no Castriño.


 
Top