Os test, que serán gratuítos para os clubs, faranse na Mutualidade de Futbolistas os días previos ao primeiro adestramento en grupo e ao primeiro partido 

A RFEF INDICA AOS CLUBS O PROCEDEMENTO PARA REALIZAR OS TEST PARA OS PLAYOFF 

Para os efectos de poder realizar o primeiro comunícase a todos os clubs teñen dispoñibles os
test a partir da próxima semana nas sedes da Mutualidade máis próximas á súa localidade

A Real Federación Española de Fútbol comunicou este venres aos clubs que participarán nos
playoff de competicións non profesionais que se disputarán este verán o procedemento para
realizar os test de COVID-19. Os test serológicos ( Ig G e Ig M) realizaranse os días previos ao
primeiro adestramento en grupo e ao primeiro partido de cada club. Para iso, a RFEF chegou a un
acordo coa Mutualidad de Futbolistas Españois MUPRESFE para que, se as Autoridades Sanitarias
ou Deportivas non o prohibisen ou desaconsellasen, póidanse realizar o correspondentes test nas
sedes propias ou concertadas da Mutualidade de forma gratuíta para todos os membros dos
equipos con licenza federativa.
Como explica a Circular 73, publicada hoxe, o día previo ao comezo dos adestramentos medios
con grupo, os xogadores, staff técnico, médico, fisioterapeutas e resto do persoal do equipo,
deberían realizar un cuestionario de saúde, acerca de se presentan síntomas relacionados co
COVID 19 e, se as Autoridades Sanitarias ou Deportivas non o prohibisen ou desaconsellasen,
deberían realizar un primeiro test (preferentemente entre o 1 e o 5 de xuño).
Así mesmo, o día antes do primeiro partido oficial que deba disputar cada un dos equipos e coa
finalidade de prover as máximas condicións de saúde posible para todos os participantes na
competición, tanto os xogadores como os membros do staff con licenza federativa deberían pasar,
se as Autoridades Sanitarias ou Deportivas non o prohibisen ou desaconsellasen, un segundo test.
Para os efectos de poder realizar o primeiro dos test, é dicir, o correspondente ao comezo dos
adestramentos medios con grupo, comunícase a todos os clubs con dereito a participar nas fases
de ascenso que teñen dispoñibles os test, a partir da próxima semana (semana do 1 ao 5 de xuño)
nas sedes territoriais da Mutualidade máis próximas á súa localidade, para facilitar o inicio dos
adestramentos grupais. 

A RFEF entende ou recomenda que aqueles clubs que polas circunstancias que sexan vaian iniciar
os adestramentos grupais máis adiante, esperen á realización dos test ao momento previo ao
comezo dos adestramentos grupais. A Mutualidade poderalles realizar os test no momento en que
vaian iniciar devanditos adestramentos grupais. 

Os resultados dos test daranse a coñecer de forma totalmente confidencial ao responsable do
Departamento Médico da RFEF e ao responsable designado para estes efectos polo club cando
sexa un resultado positivo para que o club poida proceder segundo corresponda normativamente
e en organización interna. 

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2020 
Nota de Prensa Real Federación Galega de Fútbol Suscríbete a Arousa TV por correo


 
Top