actualizado viernes 22 enero 2021 


Restricciones COVID 

Última actualización jueves 21ene.2021 

Restriccións máximas en Vilagarcía, Vilanova, Catoira, Valga, Rianxo, Boiro, Pobra do Caramiñal, Ribeira, Dodro, Caldas, Meis, A Illa de Arousa: 

    ▪️ Hostalería aberta ata as 18h, so en exterior ao 50%
    ▪️ Grupos de 4 persoas max
    ▪️ Toque de queda 22h-6h
    ▪️ Peche perimetral
    ▪️ Peche comercial as 21:30hRestriccións medio-alto en Ribadumia, Cambados, Meaño, Sanxenxo, O Grove:
 
    ▪️ Hostalería aberta ata 18h, 30% aforo no interior, 50% no exterior. 
    ▪️ Grupos de 4 persoas max
    ▪️ Toque de queda 22h-6h
    ▪️ Peche perimetral
    ▪️ Peche comercial 21:30h 
    ▪️ Peche de actividades non esenciaisRestriccións Nivel Máximo con Medidas Excepcionais en Arteixo, Viveiro e Xinzo de Limia:
 
    ▪️ Hostalería pechada, so entrega domicilio 
    ▪️ Grupos de persoas so convivintes 
    ▪️ Toque de queda 22h-6h
    ▪️ Sin peche perimetral
    ▪️ Peche comercial 21:30h 

Causas xustificadas 


Toque de queda de 22h-6h so se pode sair xustificadamente por:

    ▪️ Compra medicamentos
    ▪️ Asistencia a centros sanitarios
    ▪️ Urxencias Veterinarias
    ▪️ Traballo
    ▪️ Retorno despois das anteriores
    ▪️ Coidado maiores, menores, dependentes 
    ▪️ Forza maior, necesidade

Peche perimetral so se pode entrar ou sair xustificadamente dos municipios en nivel máximo por:

    ▪️ Asistencia centros sanitarios
    ▪️ Traballo
    ▪️ Educación: universidade, centros, infantil
    ▪️ Retorno a residencia ou familiar
    ▪️ Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes
    ▪️ Acudir a bancos, seguros, gasoliñeiras de municipios limítrofes
    ▪️ Requerimentos legais, notarias, xuzgado, administración
    ▪️ Renovación documentación oficial, trámites inaprazables
    ▪️ Exámenes ou probas oficiais inaprazables
    ▪️ Coidado de hortas e animais
    ▪️ Asistencia a academias idiomas, reforzo educativo, conservatorios, escolas de música, procesos selectivos en academias e centros formación
    ▪️ Forza maior, necesidade

Fuentes: 


21ene.2021 22ene.2021 23ene.2021 24ene.2021 25ene.2021 26ene.2021 27ene2021 28ene.2021  29ene.2021 30ene.2021 31ene.2021
Guía de Arousa 
 
Top