A pesares de estar suspendida a XLVIII Festa do Viño Tinto, o Concello de Ribadumia celebra un ano #disTINTO por mor da crise sanitaria do COVID19  

O Concello de Ribadumia celebra un ano #disTINTO por mor da crise sanitaria do COVID19  cun concurso de decoración de escaparates e vivendas 


O Concello de Ribadumia informa que, como xa se fixo ofidal no seu momento, este ano no pode ter lugar a gran festa do Tinto por mor da crise sanitaria do COVID19 pero isto non Quere dicir que non vaiamos a lembrar estas datas e intentar celebralas dalgún xeito entre todos.

Para estes festexos, dende a distancia, plantéxanse 3 concursos cos que achegarnos e vivir a festa 2020 dun xeito diferente.

Por unha banda está o 1 Concurso de Escaparates con motivos do TInto do Concello de Ribadumia, que pretende axudar a dinamizar, fomentar e impulsar a promodón do comerdo local, así como incen~var a modernización e mellora de escaparates promovendo a creatividade dos establecementos a decorar os escaparates co obxecto de rememorar a Festa do Tinto, atraen do así ós veciños e compradores a realizar a súa compra no comercio local. O prazo de inscrición está aberto ata o 5 de
xuño e o premio ó "mellor escaparate" será premiado con 100 €.

Os seguintes concursos veñen ideados para unir ós veciños e compartir como vamos a celebrar cada un unha festa do tinto distinta. Así por unha banda está o 1 Concurso de decoradón de exteriores en vivendas, o que trata de promover a Festa do TInto e promover a creatividade dos veciños a decorar os seus balcón s, fachadas ou fiestras. O prazo de presentación será ata o 5 de xuño, e o premio "á mellor decoración exterior" será un vale de 50 € para empregar no comerdo local.

Despois de toda boa decoración está a celebradón, e neste intre vos animamos a compartir as vosas fotos na páxina do Facebook do Concello de Ribadumia de como estades vivindo a festa no fogar. A foto que reúna máis me gustas o día 7 de xuño as 12 da noite, será a gañadora dun vale de compra de 50€.

Esperamos vervos festexando no voso fogar o ano #disTINTO2020 e animarvos a empregar este hastag para inundar as redes da nosa Festa do viño TInto do Salnés.

Concello de Ribadumia.

BASES E CRITERIOS QUE REXEN O I CONCURSO DE DECORACIÓN EXTERIOR DE
VIVENDAS. CONCELLO DE RIBADUMIA


 • 1. OBXECTO Debido COVID19, os representantes da comisión organizadora da Festa do Viño Tinto tiveron que suspender a XLVIII Festa do Viño Tinto e Exaltación das Variedades Autóctonas. Non obstante, co obxecto de poder rememorar igualmente esta data tan importante para veciños, colleiteiros, hostaleiros e comerciantes de Ribadumia e en xeral para todo o municipio, a Concellería de Eventos e Participación veciñal do Concello de Ribadumia, pon en marcha a I edición do “Concurso de decoración exterior de vivendas con motivos do Tinto”. Coa posta en marcha desta iniciativa, o Concello de Ribadumia pretende axudar á dinamizar, fomentar e impulsar a promoción Festa do Viño Tinto do Salnés, promover a creatividade dos veciños a decorar os seus balcóns, fachadas ou fiestras, este ano co obxecto de recordar a Festa do Tinto e finalmente, crear un ambiente festivo de recordo a unha das festas máis importantes deste municipio.
 • 2. PARTICIPANTES Poden participar todos os veciños e veciñas que teñan unha vivenda dentro termo municipal de Ribadumia. A decoración será de zonas exteriores da vivenda entendendo por tal, as zonas dos inmobles as que se ten acceso visual dende a estrada e que podería incluír balcóns, fachadas ou fiestras. A participación neste concurso supón a total aceptación destas bases.
 • 3. TEMÁTICA Os participantes deberán ter exposta a súa decoración con motivos do tinto, cando menos entre o 5 e o 15 de xuño de 2020. Os participantes terán plena liberdade en canto a técnica e estilo.
 • 4. DEREITOS O Concello de Ribadumia resérvase o dereito para reproducir nas redes sociais de maneira libre calquera dos traballos presentados así como aquel que teña obtido o premio.
 • 5. PRAZO E FORMA DE PRESENTACIÓN Os interesados deberán enviar UNHA FOTOGRAFÍA da decoración exterior presentada a concurso co nome e apelidos do concursante, dirección e ubicación da decoración exterior de vivenda que se presenta a concurso e número de teléfono do participante. O envío farase ao correo electrónico cultura@ribadumia.org O prazo de presentación abrangue ata as 22 horas do 5 de xuño de 2020.
 • 6. SELECCIÓN, FALLO E XURADO Unha vez expirado o prazo de presentación, o xurado fará a selección de xeito telemático examinando as creacións presentadas mediante as fotografías co obxecto de deliberar e decidir o premio á “mellor decoración exterior”. O xurado resérvase o dereito de ver a decoración exterior da vivenda na ubicación proporcionada polo concursante. Non obstante, en ningún caso poderá entrar na propiedade privada. Valorarase a vinculación a temática e a orixinalidade, montaxe e estética da creación no seu conxunto. 
 • O xurado estará composto polas seguintes persoas: - Un representantes da comisión organizadora da Festa do Viño Tinto do Salnés. - José Ramón Martínez “Noya”, autor e ilustrador dos carteis das Festa do Tinto e pintor ribadumiense. - D. Celestino Núñez, como especialista decorador con establecemento no Concello de Ribadumia. O xurado seleccionará a “mellor decoración exterior” e o gañador será comunicado persoalmente e a través das diferentes redes sociais. O fallo do xurado é inapelable. 
 • 7. PREMIO O premio á “mellor decoración exterior” será un vale de 50€ para empregar no comercio local e un diploma de recoñecemento. O vale caducará ós tres meses. O prazo contarase a partir do día seguinte ao da súa entrega. 

BASES E CRITERIOS QUE REXEN O I CONCURSO DE ESCAPARATES
CONCELLO DE RIBADUMIA


 • 1. OBXECTO  Debido COVID19, os representantes da comisión organizadora da Festa do Viño Tinto tiveron que suspender a XLVIII Festa do Viño Tinto e Exaltación das Variedades Autóctonas. Non obstante, co obxecto de poder rememorar igualmente esta data tan importante para o municipio, veciños, colleiteiros e tamén para hostaleiros e comerciantes de Ribadumia, a Concellería de Eventos e Participación veciñal, pon en marcha a I edición do “Concurso de escaparates con motivos do Tinto” do Concello de Ribadumia. Coa posta en marcha desta iniciativa, o Concello de Ribadumia pretende axudar á dinamizar, fomentar e impulsar a promoción do comercio local, incentivar a modernización e mellora de escaparates, promover a creatividade dos establecementos a decorar os escaparates co obxecto de rememorar a Festa do Tinto e tamén, mitigar o impacto económico que vai causar a suspensión da Festa do Tinto nos comercios e locais hoteleiros animando e atraendo ós veciños e compradores a realizar a súa compra no comercio de Ribadumia.
 • 2. PARTICIPANTES Poden participar todos os comercios, servizos, hostalaría e outros establecementos que desenvolvan a súa actividade no termo municipal de Ribadumia. A participación neste concurso supón a total aceptación destas bases.
 • 3. TEMÁTICA E PRAZO DE EXPOSICIÓN Os participantes deberán ter decorados os seus escaparates con motivos do tinto, cando menos entre o 5 e o 30 de xuño de 2020. Os establecementos participantes terán plena liberdade en canto a técnica e estilo.
 • 4. DEREITOS O Concello de Ribadumia resérvase o dereito para reproducir nas súas redes sociais de maneira libre calquera das creacións finalistas así como aquela que teña obtido o premio.
 • 5. PRAZO DE INSCRICIÓN Os interesados teñen de prazo para se inscribir ata o 5 de xuño de 2020. Poden inscribirse a través do email cultura@ribadumia.org , no teléfono 986718491 do Concello de Ribadumia ou presencialmente nas oficinas municipais. Na inscrición cada concursante debe indicar os seguintes datos: - Nome e apelidos do concursante - Nome do  establecemento - Lugar ou ubicación exacta do establecemento - Teléfono de contacto
 • 6. SELECCIÓN, FALLO E XURADO Unha vez expirado o prazo de inscrición, o xurado pasará por cada establecemento a examinar as creacións co obxecto de deliberar e decidir o premio ao “mellor escaparate”. Valorarase a vinculación a temática e a orixinalidade, montaxe e estética da creación.
 • O xurado estará composto polas seguintes persoas: - Un representante da comisión organizadora da Festa do Viño Tinto do Salnés. - D. Rubén Cores Lojo, representante da Asociación de Comerciantes de Ribadumia. - D. Celestino Núñez, como especialista decorador con establecemento no Concello de Ribadumia. O xurado seleccionará o “mellor escaparate” e o gañador será comunicado persoalmente e a través das diferentes redes sociais. O fallo do xurado é inapelable.
 • 7. PREMIO O “mellor escaparate” será premiado con 100€ e un diploma de recoñecemento.

Ribadumia, 20 de maio de 2020.
Suscríbete a Arousa TV por correo

 
Top